Artalk.cz

Karin Grohmannová František Novotný

Narozeni 1987, absolvovali obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde v současnosti studují v rámci doktorského programu: Karin obor Urbanismus a územní plánování, František obor Architektura, stavitelství a technologie. Oba pracují v pražských architektonických kancelářích; František se navíc věnuje krajinářské tvorbě a Karin spolupracuje na kulturní činnosti Centra pro středoevropskou architekturu.

Kamil Nábělek

Narozen 1964, studoval dějiny umění, estetiku a filosofii na FF UK. Pracoval v Národní galerii v Praze, vyučoval na VŠUP, nyní působí na TUL v Liberci. Zabývá se moderním a současným uměním. Zajímají ho teoretické a metodologické otázky umění.

Gergely Nagy

Narozen 1969, je novinář, redaktor a spisovatel. Bezmála 10 let pracoval v největším maďarském zpravodajském týdeníku HVG, kam se po pauze strávené vedením webového magazínu pro současné umění artPortal opět vrátil jako šéfredaktor časopisu A mű, jenž pod HVG spadá. Jako spisovatel publikoval čtyři knihy, poslední z nich, román Simon and Simon, vyšla v červnu 2016. Žije a pracuje v Budapešti.

Ondřej Navrátil

Narozen 1980, je jedním z kurátorů galerie OFF/FORMAT v Brně a učí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty tamtéž. Zajímá se o oblast prolínání umění a ekologie, občas si kreslí.

Barbora Németh

Narodená 1986 v Bratislave, je absolventkou ateliéru dramaturgia a scenáristika filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení. Pracovala ako redaktorka v denníku SME. V súčastnosti pracuje ako projektová manažérka v Literárnom informačnom centre a a externe ako redaktorka Rádia_FM.

Filip Németh

Narodený 1985, je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, odbor Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika. V súčasnosti pôsobí ako scenárista a copywriter.

Martin Netočný

Martin Netočný (*1995) se zabývá sdílenými historickými narativy, vizuální analýzou kulturní krajiny a politikou městského veřejného prostoru. Jeho práce často zkoumají podmínky svobodného rozhodování jedince v současné společnosti. Blízký je mu žánr observačního dokumentu a využívání metod žurnalistické praxe. Občasně se vyjadřuje pomocí teoretického textu. Vystudoval v ateliérech Markéty Kinterové a Hynka Alta na Katedře fotografie FAMU. Dosud vystavoval například ve Fotograf Gallery, Galerii hlavního města Prahy, Galerii Jelení, či v Galerii Sam83.

Pavel Netopil

Narozen 1958, vystudoval v 90. letech dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, působil jako historik umění a kurátor sbírek v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii v Brně. Přispíval do řady kulturních periodik i odborných časopisů, působí jako učitel, kurátor dnes převážně současného umění a výtvarný kritik.

Eva Neumannová

Narozena 1953 v Praze, studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějiny umění-estetika (1974-1979), doktorát z dějin umění a filosofie 1988, pracovala v Národní galerii v Praze (1985- leden 2004) ve Sbírce kresby a grafiky jako kurátorka kresby 20. století, v Institutu restaurátorských a konzervátorských technologií v Litomyšli jako kvestorka (2004) v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích jako vedoucí odborného oddělení (2005-2008), od 2009 vedoucí kurátorka sbírek v Galerii umění Karlovy Vary.

Alexandra Niczová

Alexandra Niczová narodená 1984, vyštudovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracovala ako manažérka Výstavného a informačného bodu Slovenského centra dizajnu Satelit. Od roku 2011 pracuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako grantová a projektová manažérka. Zaujíma sa o súčasné výtvarné umenie a dizajn. Príležitostne sa venuje kurátorstvu výstav.

Ari Nielsson

Narozen 1994, vystudoval Glasgow School of Art. Působí jako umělec a spisovatel, publikoval v časopise Undercurrents Journal a je autorem doprovodných textů k výstavám v SWG3 Gallery, Glasgow Project Rooms a 1 Royal Terrace. Mezi lety 2014 a 2016 byl kurátorem a organizátorem PARAPHERNALIA events v The Poetry Club v Glasgow. Postoupil do užšího výběru v soutěži Frieze Writers' Prize 2015. Žije a pracuje v Londýně.

Tereza Nováková

Narozena 1985, vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou a teoretičkou současného umění. Působí dnes převážně v Ústí nad Labem (aktivity Kompot, Na Kalvárii, Armaturka), pracuje v Galerii Emila Filly. Ve své práci se zabývá způsobem a možnostmi vystavování v nezávislých galeriích a v galerijních institucích. Hlavním tématem je proměna významovosti uměleckého díla v různém prostředí.

Michal Novotný

Narozen 1985, studoval dějiny umění a filosofickou antropologii na UK v Praze. Pracoval jako novinář v Mladé frontě DNES, nezávislý kurátor a umělecký kritik. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění Futura v Praze. Od roku 2016 vede s Jiřím Černickým ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Stejný rok obdržel Cenu Věry Jirousové v kategorii etablovaný kritik. V letech 2016 až 2018 spolupracoval jako externí kurátor s ostravskou galerií Plato. Od ledna 2019 působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

Roman Novotný

Narozen 1991, je absolvent Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK), kde absolvoval pracemi o aplikaci pozdního myšlení Michela Foucaulta na Web 2.0 a možnosti reverzibilního působení prezentované digitální identity na identitu fyzickou a magisterskou prací o proměnách politické geografie v díle filosofa a teoretika designu Benjamina Brattona. Působí jako evaluátor a designér pod KISKem, kde se prakticky věnuje sociálně-inovativním a komunitním službám ve veřejných knihovnách ČR. Odborně se věnuje teorii designu, spekulativnímu realismu, spekulativnímu designu a otázkám spojeným s urbanismem.

Lumír Nykl

Narozen 1991, studuje dějiny umění na FF UK. Psal pro hudební magazín Full Moon, na jehož webu nyní píše sloupek Hash & Tag zejména o vztazích současné klubové hudby a internetové kultury, což je i jeho hlavním zájmem.

Elena Pecenová a Vojtěch Novák

Vojtěch Novák je umělec a kurátor, který se účastnil uměleckých přehlídek, jako je Documenta 14 v Kasselu, Manifesta 11 v Curychu, budapešťské OFF-Biennale a Alytské bienále. Jeho tvorba byla prezentována na mezinárodní úrovni, včetně institucí, jako jsou Castlefield Gallery v Manchesteru, Perla-Mode v Curychu, 41 Cooper Gallery v New Yorku, Brooklynské Open Source, Kupper modern v Curychu a Washingtonu, Centrum současného umění FUTURA v Praze, Tilburgské De Pont muzeum současného umění, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní galerie v Praze nebo Centrum současného umění DOX. Jeho živé performance byly uvedeny v curyšském Gessnerallee, Vorbrenner 15 v Innsbrucku, v Polansky Gallery nebo jako součást Prague Quadriennale. Byl rezidentem v Delftském ID11, Egon Schiele Centru v Českém Krumlově a ISCP v New Yorku. Je finalistou nizozemské ceny Jan Naaijkens Prize. Elen Pecenová je umělkyně zabývající se performativním uměním a současnou literaturou. V roce 2022 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Do roku 2021 působila jako šéfredaktorka digitální kurátorské platformy pro současnou poezii Psí víno a nadále zde působí jako kurátorka. Je finalistkou literární soutěže Františka Halase a je také držitelkou ocenění v mezinárodní literární soutěži Básne SK/CZ 2019. V současné době rozvíjí své působení na poli umění ve spojitosti se speciální pegagogikou a uměleckou terapií. Její performance byly představeny na přehlídkách jako jsou Pražské Quadriennale, FACT FESTIVAL v Budapešti či na festivalu Next Wave v divadle Komedie v Praze. Její videa byla prezentována na Marienbad Film Festival a ve Screensaver Gallery v New Yorku. Byla rezidentkou v centru pro současnou performance Katapult v Berlíně a v Art Center Bakelit v Budapešti.