Artalk.cz

Karin Grohmannová František Novotný

Narozeni 1987, absolvovali obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde v současnosti studují v rámci doktorského programu: Karin obor Urbanismus a územní plánování, František obor Architektura, stavitelství a technologie. Oba pracují v pražských architektonických kancelářích; František se navíc věnuje krajinářské tvorbě a Karin spolupracuje na kulturní činnosti Centra pro středoevropskou architekturu.

Kamil Nábělek

Narozen 1964, studoval dějiny umění, estetiku a filosofii na FF UK. Pracoval v Národní galerii v Praze, vyučoval na VŠUP, nyní působí na TUL v Liberci. Zabývá se moderním a současným uměním. Zajímají ho teoretické a metodologické otázky umění.

Gergely Nagy

Narozen 1969, je novinář, redaktor a spisovatel. Bezmála 10 let pracoval v největším maďarském zpravodajském týdeníku HVG, nyní je šéfredaktorem artPortalu, webového magazínu pro současné umění, umělecký trh a kulturní politiku. Je pravidelným přispěvatelem tranzit.hu a 0m2. Jako spisovatel publikoval čtyři knihy, poslední z nich, román Simon and Simon, vyšla v červnu 2016. Žije a pracuje v Budapešti.

Ondřej Navrátil

Narozen 1980, je jedním z kurátorů galerie OFF/FORMAT v Brně a učí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty tamtéž. Zajímá se o oblast prolínání umění a ekologie, občas si kreslí.

Barbora Németh

Narodená 1986 v Bratislave, je absolventkou ateliéru dramaturgia a scenáristika filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení. Pracovala ako redaktorka v denníku SME. V súčastnosti pracuje ako projektová manažérka v Literárnom informačnom centre a a externe ako redaktorka Rádia_FM.

Filip Németh

Narodený 1985, je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, odbor Filmová a televízna dramaturgia a scenáristika. V súčasnosti pôsobí ako scenárista a copywriter.

Pavel Netopil

Narozen 1958, vystudoval v 90. letech dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, působil jako historik umění a kurátor sbírek v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii v Brně. Přispíval do řady kulturních periodik i odborných časopisů, působí jako učitel, kurátor dnes převážně současného umění a výtvarný kritik.

Eva Neumannová

Narozena 1953 v Praze, studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějiny umění-estetika (1974-1979), doktorát z dějin umění a filosofie 1988, pracovala v Národní galerii v Praze (1985- leden 2004) ve Sbírce kresby a grafiky jako kurátorka kresby 20. století, v Institutu restaurátorských a konzervátorských technologií v Litomyšli jako kvestorka (2004) v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích jako vedoucí odborného oddělení (2005-2008), od 2009 vedoucí kurátorka sbírek v Galerii umění Karlovy Vary.

Alexandra Niczová

Alexandra Niczová narodená 1984, vyštudovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracovala ako manažérka Výstavného a informačného bodu Slovenského centra dizajnu Satelit. Od roku 2011 pracuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako grantová a projektová manažérka. Zaujíma sa o súčasné výtvarné umenie a dizajn. Príležitostne sa venuje kurátorstvu výstav.

Ari Nielsson

Narozen 1994, vystudoval Glasgow School of Art. Působí jako umělec a spisovatel, publikoval v časopise Undercurrents Journal a je autorem doprovodných textů k výstavám v SWG3 Gallery, Glasgow Project Rooms a 1 Royal Terrace. Mezi lety 2014 a 2016 byl kurátorem a organizátorem PARAPHERNALIA events v The Poetry Club v Glasgow. Postoupil do užšího výběru v soutěži Frieze Writers' Prize 2015. Žije a pracuje v Londýně.

Tereza Nováková

Narozena 1985, vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou a teoretičkou současného umění. Působí dnes převážně v Ústí nad Labem (aktivity Kompot, Na Kalvárii, Armaturka), pracuje v Galerii Emila Filly. Ve své práci se zabývá způsobem a možnostmi vystavování v nezávislých galeriích a v galerijních institucích. Hlavním tématem je proměna významovosti uměleckého díla v různém prostředí.

Roman Novotný

Narozen 1991, je absolvent Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK), kde absolvoval pracemi o aplikaci pozdního myšlení Michela Foucaulta na Web 2.0 a možnosti reverzibilního působení prezentované digitální identity na identitu fyzickou a magisterskou prací o proměnách politické geografie v díle filosofa a teoretika designu Benjamina Brattona. Působí jako evaluátor a designér pod KISKem, kde se prakticky věnuje sociálně-inovativním a komunitním službám ve veřejných knihovnách ČR. Odborně se věnuje teorii designu, spekulativnímu realismu, spekulativnímu designu a otázkám spojeným s urbanismem.

Michal Novotný

Narozen 1985, studoval dějiny umění a filosofickou antropologii na UK v Praze. Pracoval jako novinář v Mladé frontě DNES, nezávislý kurátor a umělecký kritik. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění Futura v Praze. Od roku 2016 vede s Jiřím Černickým ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Stejný rok obdržel Cenu Věry Jirousové v kategorii etablovaný kritik. V letech 2016 až 2018 spolupracoval jako externí kurátor s ostravskou galerií Plato. Od ledna 2019 působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

Lumír Nykl

Narozen 1991, studuje dějiny umění na FF UK. Psal pro hudební magazín Full Moon, na jehož webu nyní píše sloupek Hash & Tag zejména o vztazích současné klubové hudby a internetové kultury, což je i jeho hlavním zájmem.