Artalk.cz

Radim Labuda

Narozen 1976, vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliérech konceptuální tvorby Miloše Šejna a nových médií Michaela Bielického. V současnosti studuje v doktorském programu UMPRUM pod vedením Davida Kořínka a Mileny Bartlové. S podporou slovenského Fondu na podporu umění realizuje svůj project "a post-practice artist".

Zuzana Labudová

Narodená 1974 v Košiciach, je absolventkou dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde potom neskôr ukončila aj doktorandské štúdium. Je zamestnaná na Pamiatkovom úrade SR, KPÚ Košice a externe pedagogicky pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Špecializuje sa na dejiny architektúry 19. storočia, dejiny a teóriu dizajnu, robí kurátorskú činnosť a publikuje články a štúdie.

Katarína Lacková

Narodená 1989 v Banskej Bystrici, je absolventkou odboru dejiny umenia. Bakalársky titul získala v Bratislave na Univerzite Komenského a magisterský na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti je zamestnankyňou Pamiatkového úradu SR v Bratislave na referáte výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok.

Radim Langer

Narozen 1985, výtvarný umělec, teoretik, spisovatel a polyglot. Absolvoval VŠUP v Praze. Od roku 2011 provozuje neziskový výstavní prostor etc. galerie v Praze, kde působí jako kurátor a dramaturg výstavního programu (společně s Markétou Vinglerovou a Martinem Prudilem). Od téže doby příležitostně publikoval kritiky, recenze a rozhovory v kulturním tisku (A2, Lidové noviny, Labyrint Revue, Fotograf, Ateliér, Artalk.cz). Mezi lety 2011-2014 zpracoval řadu uměleckých profilů na serveru Artlist.cz. Od roku 2015 působí jako asistent v ateliéru Nová média II na AVU v Praze (ateliér Anny Daučíkové). V roce 2016 nakladatelství Revolver Revue vydává jeho první prózu Manuály.

Marie Langerová

Narozena 1948, do roku 2011 působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze a věnovala se české poezii 20. století. Naposledy publikovala knihu Hnízda snění (2011), společně s Josefem Vojvodíkem vydala Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40-60. let (2009) a Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století (2014).

Ľuboš Lehocký

Narodený 1988 vo Vranove nad Topľou, estetiku a slovenský jazyk a literatúru vyštudoval na FF UKF v Nitre. Žije v Bratislave, venuje sa organizácii, kurátorstvu a recenzovniu výstav súčasného umenia. Ako externý lektor pôsobí v Slovenskej národnej galérii a ako kurátor spolupracuje s galériou DOT.

Petra Lexová

Narozena 1989, vystudovala obor Dějiny umění na FF JU, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru Učitelství výtvarné výchovy a společenských věd na PF JU. Již během svého studia začala pracovat v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou jako lektorka pořadů pro střední školy, v roce 2015 pak získala pozici kurátorky sbírky moderního umění. Současně spolupracovala s dalšími galeriemi současného umění v Č. Budějovicích. Produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9, spolupracovala s Galerií současného umění a architektury v Domě umění a také se podílela na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21 a působí jako redaktorka českobudějovického časopisu Milk&Honey. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a kurátorské činnosti.

Lukáš Likavčan

Narozen 1991, je doktorand na Katedře environmentálních studií FSS MU a environmentální editor A2larmu. Vystudoval filosofii na Katedře filosofie FF MU, studoval též sociologii na Boğaziçi University v Istanbule a působil jako odborný výzkumník na Wirtschaftsuniversität Wien. Zabývá se materialistickou, post-marxistickou a post-strukturalistickou filosofií, filosofií technologií a politickou ekonomií / ekologií.

Lenka Lindaurová

Narozena 1960, je výtvarná kritička a kurátorka, vedla umělecké časopisy Umělec a Art&Antiques, pět let byla ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého pro oceňování mladých výtvarníků, natočila dva dokumenty o současném umění, publikuje v různých médiích a je autorkou knihy Mezera. Mladé umění v Česku 1990-2014.

Markéta Lisá

Narozena 1979, absolventka UMPRUM v Praze. Od roku 2018 je doktorandkou na Kvv Pedf MUNI v Brně, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, kde se prakticky i teoreticky věnuje audiovizuální tvorbě a výchově.

Marie Lukáčová

Narozena na přelomu let 1991 a 1992, v roce 2015 dostudovala bakalářský program v ateliéru Malířství 1 na brněnské FaVU VUT. V současné době navštěvuje Ateliér bez vedoucího a magisterský program na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií. Momentálně pracuje na svých i cizích videoprojektech, obdivuje kočky a je členkou aktivistické skupiny SocSol.