Artalk.cz

Julie Kačerovská

Narozena 1985, absolvovala magisterské studium v Ateliéru papír a kniha (2004-2010) Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a doktorské studium (2010-2013) na FaVU VUT v Brně s dizertační prací Kniha – objekt ve veřejném prostoru. Věnuje se organizaci výstav a přednášek o knižní kultuře, zejména o autorské knize. V současné době působí externě na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Šimon Kadlčák

Narozen 1990, vizuální umělec v současné době studující v magisterském programu v ateliéru Intermédia na FaVU VUT v Brně. Dlouhodobě se podílí na vydávání brněnské verze ArtMap a působí jako spolukurátor galerie Umakart. Přednostně se věnuje malbě, kresbě a práci s textem, kde hledá spojitosti mezi hermetickými naukami a abstraktními tendencemi.

Tomáš Kajánek

Tomáš Kajánek je umělec věnující se pohyblivému obrazu a fotografii. Ve své práci vstupuje do mezer, které nachází na hranách společenských jevů. Zajímá ho, jakým způsobem může umění překračovat vlastní odstup. Vedle umělecké praxe je kurátorem etc. galerie a aktivním sonickým performerem.

Jaś Kapela

Jaś Kapela je básník, spisovatel, aktivista a publicista a ve veřejném prostoru se často vyjadřuje formou sociální performance. Pracuje v redakčním týmu portálu Krytyka Polityczna. Kapela je autor knih Stosunek seksualny nie istnieje (Sexuální styk neexistuje), Janusz Hrystus (Janus Hrist), Dobry Troll (Dobrý troll) a naposledy v srpnu 2018 mu vyšla v žánru literatura faktu kniha Polskie mięso. Jak zostałem weganinem i przestałem się bać (Polské maso. Jak jsem se stal veganem a přestal se bát).

Jana Kapelová

Je umelkyňa. Často sa zameriava na tému vzdelávania, práce, osobného naplnenia a odcudzenia, na fungovanie umeleckej scény ako špecifického spoločenstva. Jej častými nástrojmi sú dialóg, analýza a rekonštrukcia sociálnych situácií.

Lenka Kerdová

Lenka Kerdová je umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Vystudovala AVU a Dějiny umění na FF UK v Praze. Žije a pracuje v Praze a Vídni. Ve své volné tvorbě pracuje především s médiem malby, fotografie a filmu.

Ladislav Kesner

Je vedoucím Centra pro dějiny obrazu a vizuální kulturu při Semináři dějin umění FF MU v Brně. V Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech vede výzkumnou skupinu Obraz, mysl, mozek.

Karolina Ketmanová

Narozena 1986, bakalářské studium absolvovala na Teorii interaktivních médií na Masarykově univerzitě v Brně a posléze také na katedře fotografie na FAMU. Ve studiu pokračuje na magisterském oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Pravidelně píše recenze výstav pro Rádio Wave.

Cadence Kinsey

Cadence Kinsey přednáší o nedávném a současném umění na University of York. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami umění a technologie od 60. let do současnosti, přičemž se zaměřuje na otázky genderu, subjektivity a sexuality. V rámci postgraduálního programu British Academy působila na University College London, kde dokončila knižní projekt věnovaný „umění po internetu“. Zabývá se environmentálním dopadem nových technologií, digitální materialitou, digitální prací a nerovností, produkcí subjektivity v online prostoru či destabilizací historické binární opozice mezi „reálným“ a „virtuálním“. Vyučovala vysokoškolské i postgraduální moduly na UCL, Courtauld Institute of Art, Slade School of Fine Art či Imperial College London.

Gabriela Kisová

Je teoretička umenia a kurátorka. Narodila sa v roku 1978 v Košiciach, vyštudovala sociológiu a vedu o výtvarnom umení a médiách na Universität Konstanz (SRN) a výtvarnú výchovu na Prešovskej univerzite. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončila doktorandské štúdium dizertačnou prácou venovanou dokumentárnym filmom o výtvarných umelcoch druhej polovice 20. storočia. V rokoch 2008 až 2019 bola riaditeľkou galérie súčasného umenia Krokus v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na Fakulte umení TU v Košiciach a na VŠVU v Bratislave. Pravidelne publikuje o súčasnom umení, je členkou slovenskej sekcie asociácie AICA.

Nela Klajbanová

Nela Klajbanová (*1992) je kurátorka a kulturní manažerka. Věnuje se problematice kurátorství, distribuce, prezentace a archivace současného umění pohyblivého obrazu. Působí jako kurátorka kulturní platformy PAF a koordinátorka soutěže Jiné vize CZ. Je koordinátorkou pražského galerijního projektu SUMO. Od roku 2015 je ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR. Kurátorsky se podílí na výstavním programu festivalu Luhovaný Vincent, Ostrava Kamera Oko a olomouckých galeriích PAF, Galerii XY a Vitríně Denisce.

Marie Klimešová

Narozena 1952, vystudovala dějiny umění na FFUK. Absolvovala roční studium na Université de Poitiers. Řadu let pracovala jako kurátorka v Galerii hl. města Prahy a v Národní galerii. Realizovala desítky velkých monografických i syntetických výstav zaměřených především na nové zhodnocení českého umění druhé poloviny 20. století (Ohniska znovuzrození, Roky ve dnech, Zbyněk Sekal, Běla Kolářová ad.). Všechny výstavní projekty byly spojeny s publikacemi, ať už v podobě katalogu anebo knihy. V současné době působí jako pedagog Ústavu pro dějiny umění FFUK (od 2003).

Barbora Klímová

Narozena 1977, studovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (1998–2004), účasnila se postgraduálního studio programu na Hoger Insitute voor Schone Kunsten, Antwerp (2004–2006), doktorát získala na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2011 vede ateliér Environment na FaVU, VUT v Brně. Svými projekty zkoumá různé aspekty lokálně vymezené kulturní historie. V roce 2006 jí byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. V roce 2013 publikovala knihu Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století, tranzit.cz.

Martina Knapová

Narozena 1991, je studentkou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studia se zabývá převážně uměním přelomu 19. a 20. století a současnými trendy. V minulosti organizovala monografické výstavy fotografií pro veřejnost i soukromé účely a dokončila stáž v Centru pro současné umění Futura. Mezi její výhledové cíle patří absolvování zahraniční stáže v Metropolitním muzeu v New Yorku.

Tomáš Knoflíček

Narozen 1973, absolvoval Katedru dějin umění FF UP v Olomouci (2001). Od roku 2004 působí na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Vedle výzkumu českého středověkého umění se věnuje problematice umění ve veřejném prostoru a interdisciplinaritě v umění, zejména vztahem obrazu a zvuku. Jako člen audiovizuálního projektu Gurun Gurun pravidelně vystupuje a vydává hudbu na zvukových nosičích (londýnsko-tokijský label experimentální hudby Home Normal či domácí Ressonus). Je spoluorganizátorem ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka a kurátorem ostravské Galerie Lauby.

Adrián Kobetič

Študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na v Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.

Zuzana Koblišková

Zuzana Koblišková vyštudovala Dejiny a teóriu umenia na FIF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na univerzite v anglickom Hull, kde sa venovala scénografii k inscenáciám Shakespearových hier v slovenských divadlách od roku 1920–1989. V roku 2020 pripravila v Slovenskej národnej galérii výstavu pri príležitosti nedožitej storočnice zakladateľa slovenskej profesionálnej scénografie Ladislava Vychodila. V SNG má na starosti digitálny archív.

Ľubica Kobová

Autorka vyštudovala filozofiu a estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave, rodové štúdiá na Central European University v Budapešti, pôsobí ako feministická a politická teoretička.

Bohunka Koklesová

Bohunka Koklesová (*1972) pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Publikovala monografie a viaceré štúdie k problematike oficiálnych fotografií slovenského štátu a stalinskej doby v kontexte vizuálnej kultúry, kultúrnych štúdií a štúdií o pamäti. Od roku 2019 je rektorkou VŠVU v Bratislave.

Kateřina Kolářová

Působí na katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se kulturními studii, postsocialismem, queer teorií, feministickými a disability studies a intersekcemi „postižení“, genderu, sexuality a rasy. Zajímá ji také prolínání medicíny a humanitních či sociálních věd. V současnosti zpracovává mezinárodní projekt zabývající se postsocialismen a globálními politikami „postižení“ (GAČR/DFG) a připravuje monografii věnovanou konstrukcím biologického občanství, HIV a biomedicínským imaginacím epidemie a chronicity.

Anna Kolářová

Anna Kolářová (*1996) vystudovala historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době je studentkou magisterského oboru Public History und Kulturvermittlung na Univerzitě v Řezně. Zabývá se dějinami ve veřejném prostoru, muzejní prezentací moderních a soudobých dějin, lokální identitou a folklorismem.

Ivana Komanická

Je teoretička umenia a kurátorka. Jej teoretické zázemie v radikálnej filozofii z Middlesex University v Londýne, kde študovala modernú európsku filozofiu ju nasmerovalo aj k politickému obratu v súčasnom umení. Na Fakulte umení v Košiciach učí súčasnú estetiku, zameriava sa na post-komunistickú situáciu a možnosti odporu voči neoliberalizmu. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila výstavu o zmenách sociálneho postavenia, ktoré prináša východoeurópskym umelcom neoliberalizmus pod názvom See you there (2011).

Barbora Komarová

Barbora Komarová (*1990) je kurátorka a kritička, venuje sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Bakalársky titul z dejín umenia získala na UK v Bratislave, magisterský na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na kurátorstvo a teóriu súčasného umenia. V roku 2016 vyhrala Štipendium Radislava Matuštíka udeľované Galériou mesta Bratislavy mladým kurátorom. Pôsobila v Gandy gallery, ABC, tranzit.sk a v GMB. Pravidelne publikuje na artalk.cz. Momentálne pracuje ako PR manažérka na VŠVU v Bratislave.

Kateřina Konvalinová

Narozena 1991, je audio-vizuální umělkyně a performerka, pracující nyní v zemědělství. V rámci doktorandského studia na FaVU v Brně se zaměřuje na výzkum v oblasti umění a zemědělství. Umění vnímá jako možnou infrastrukturu pro pěstování idejí a podmínek pro méně invazivní lidské bytí s nadějí pro eventuální pozitivní socioekonomické změny. V současnosti zkoumá skupiny, kolektivy a jiné druhy kolaborativních praktik, které se vztahují k umění, zemědělství a ekonomické autonomii. K tématu se vztahuje z feministické perspektivy péče. Mezi její umělecké práce například projekt Baby don’t hurt me, video-eseje Manifest lásky či Korektivní vztahy: První sezení.

Martina Kopecká

Narozena 1985, vyštudovala Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite a následne odbor výtvarné umění–konceptuální tendence na FaVU VUT v Brne. Pôsobila ako učiteľka odborných predmetov. Je spolupracovníčkou online platformy pre súčasné umenie Artyčok.tv (od 2013), prispievateľkou do časopisu Vlna (o súčasnej kultúre a umení) a Artalk.cz.

Kristýna Kopřivová

Narozena 1987, vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 absolvovala stáž v oblasti kulturních studií a politické filosofie na University of Greenwich London a v roce 2012 v Izraeli na Beit Berl, Hamidrasha, School of Art and Education a stipendium DAAD v Berlíně. Přispívala do několika výtvarných periodik a spolupracuje s Českým Rozhlasem. V současné době studuje obor Kurátorská studia a teorie umění na Fakultě umění a designu UJEP. Pro Artalk.cz přispívá od října 2012.

David Kořínek

David Kořínek (*1970) je umělcem a vysokoškolským pedagogem, od roku 2019 je vedoucím katedry Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Vede kurzy na UMPRUM a Scholastice. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na UMPRUM, jehož byl do roku 2018 vedoucím. Na katedře Mediálních studiích MUNI založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. Pracoval jako dramaturg a režisér v České televizi. Zabývá se teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v uměleckých časopisech a sbornících. Věnuje se také kurátorské činnosti. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani.

Jana Kořínková

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění a anglický jazyk a literaturu na FF MU v Brně. V roce 2017 obhájila disertační práci na téma výtvarného řešení brněnských sídlišť. Věnuje se umění veřejného prostoru z období socialismu, zejména jeho institucionálnímu pozadí. S Artalkem spolupracuje od roku 2009, má na starosti primárně komunikaci s českými i zahraničními galeriemi.

Dávid Koronczi

Dávid Koronczi (*1990, Lučenec) je grafický dizajnér, umelec, organizátor, pedagóg a príležitostný DJ. Absolvoval štúdium fotografie na Institutu tvůrčí fotografie v Opave a magisterský titul získal v Ateliéri IN Ilony Németh na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave, kde aktuálne pôsobí ako asistent Martina Piačeka v Ateliéri vvv. Je zakladajúcim členom redakčnej rady angažovaného mesačníka Kapitál a spolu s ďalšími dizajnérmi sa stará o jeho vizuálnu podobu. Od roku 2008 organizuje s kolektívom spolupracovníkov multimediálny festival MEDZIHMLA. Je finalistom Ceny Oskára Čepana za rok 2019. Centrálnou témou jeho autorskej praxe v posledných rokoch sú politiky jedla. Spolu s partnerkou a dcérou žijú v Bernolákove, kde sa venujú malej biodynamickej záhrade.

Lujza Kotočová

Narodená 1995, od roku 2013 študuje Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Prahe. V rámci štúdia sa sústredí na české a slovenské umenie druhej polovice 20. storočia, najmä na konceptuálne umenie a minimalizmus. Zaujíma sa taktiež o vzťah súčasného umenia a sakrálneho priestoru.

Karina Kottová

Narozena 1984, je kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2015 je ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého, působí také jako kurátorka neziskové organizace INI Project, kterou spoluzaložila v roce 2011. V letech 2012–2015 byla kurátorkou pražského centra pro současné umění MeetFactory, předtím působila v Centru současného umění DOX a Museu Kampa. Iniciovala vznik platformy UMA: You Make Art, spoluutvářela projekty Cena Věry Jirousové pro kritiky vizuálního umění a Prádelna Bohnice. Publikuje například v časopisech A2, Art+Antiques, Flash Art nebo na serveru Artalk.cz. Je absolventkou doktorského programu Teorie a dějiny umění na FF MU, Fulbright-Masaryk výzkumného pobytu, Curatorial Program for Research ad.

Alice Koubová

Alice Koubová vystudovala matematiku (UK Praha) a filosofii (Université Paris X, Université de Genève). Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR se orientuje především na témata performance, tělesnosti, identity, sociality a etiky. Dlouhodobě spolupracuje s divadelními tvůrci a uměleckými institucemi, vyučuje na Akademii múzických umění v Praze a dalších uměleckých školách v Čechách i ve světě. Je členkou vedení mezinárodní platformy Performance Philosophy. Jako koordinátorka programu Strategie AV 21 Formy a funkce komunikace zastřešuje spolupráci dvanácti ústavů Akademie věd a koordinuje jejich aktivity ve veřejném prostoru. Od roku 2021 působí na Divadelní fakultě Akademie múzických umění jako proděkanka pro vědu a výzkum.

Lucie Králíková

Lucie Králíková vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu v Brně. K vlastní umělecké práci se dostala skrze svůj výtvarně-ekologický projekt Efemér. Původní zájem o lokální rostliny, člověka a obřadnost zakořenil hluboko v zemi a odtud se rozrůstá nepředvídatelnými šlahouny dál. Lucie se stala středobodem mnohých otevřených setkání, procházek, drobných městských oslav i intimnějších obřadů. Zásadní prostředek v její práci je chůze, terén, vzduch a vášeň prozkoumávat odstíny od zářivě městských až po ty vyšisované, okrajové. Autorka kontinuálně píše a publikuje své texty nebo je různě zahrnuje do svých galerijních instalací. Většinou mají podobu deníkových záznamů, neveršovaných básní nebo kratších asociativních příběhů. Posledním uceleným výstupem je kniha Svátosti (2020), která čtenáře vybízí, aby si udělal ve správnou chvíli čas na procítění krajiny a slavil s ní v sounáležitosti. Nyní ji linka vede dál, do pohraničí, kde bude pátrat po zvyklostech vysídlených Němců.

Ján Kralovič

Narodený 1984, vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium na FF TU obhajobou dizertačnej práce s témou umenia akcie v mestskom priestore v 60–90. rokoch na Slovensku. Od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia. Venuje sa problematike súčasného umenia, jeho teoretickej reflexií a intermediálnym presahom. Prispieva do viacerých odborných periodík (Flash Art, Jazdec, Ostium ai).

Jen Kratochvil

Narozen 1986, působí jako nezávislý kurátor současného umění v Praze a ve Vídni. Spolupracuje s muzei i nezávislými výstavními prostory. Společně s Hynkem Altem vede ateliér Fotografie a nových médií na FAMU. Věnuje se převážně práci s médiem pohyblivého obrazu. V rámci vídeňské platformy Significant Other, kterou založil společně s architektkou a kurátorkou Laurou Amann, se zabývá ohledáváním hranic mezi uměním a architekturou.

Hana Křenková

Narozena 1973 v Praze, je historička umění a kurátorka. V letech 1999-2001 absolvovala dvouleté externí pomaturitní studium Památkové péče při NPÚ a v letech 2001-2007 vystudovala dějiny umění na FF UK, kde je zároveň externí doktorandkou. Od roku 2010 žije převážně v severní Itálii. Podílí se na italsko-švýcarském projektu Risma, což je časopis koncipovaný jako umělecký multipl, jehož jednotlivá čísla jsou věnována vždy jednomu současnému umělci. Je autorkou kurátorského projektu CZ’ECO DELL’ARTE VISUALE CONTEMPORANEA, jehož cílem je představovat současné umělce z České republiky v Itálii.

Zuzana Krišková

Narozena 1989, vystudovala bakalářský obor dějiny umění a kultury na KTF UK a magisterský obor dějiny umění na FF UK. Zajímá se především o moderní a současné umění.

Matěj Kruntorád

Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se památkové péči (stavební průzkumy v Národním památkovém ústavu v Brně, teorie a dějiny restaurování) a uměleckohistorické topografii (v Ústavu dějin umění Akademie věd). S Artalk.cz spolupracuje od roku 2009.

Tomáš Kubart

Narozen 1986, je interním doktorandem oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 2011 pravidelně přispívá na Artalk, v letech 2008–2013 psal pro Rozrazil Online a Kulturní noviny, spolupracoval s nakladatelstvím Větrné mlýny. Od prosince 2015 píše pro německý magazín Jitte. Zabývá se průniky výtvarného a divadelního umění, různými formami happeningu, performance, scores či eventů a současnou českou i světovou scénografií, malbou a konceptuálním uměním.

Michaela Kučová

Narodená 1988, absolvovala umenovedné štúdiá na MUNI v Brne. Pôsobila v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde zastrešovala projekty ako Question of Will či Prechádzka. Vedie tím PechaKucha Night Bratislava, venuje sa publicistike a PR prevažne v oblasti kultúry. V roku 2016 spolupracovala s NCSU, vrátane organizácie 21.ročníka COČ. Žije v Bratislave.

Lenka Kukurová

Narozena 1978, je kurátorka, umelecká kritička a aktivistka. Ukončila magisterské štúdium vedy o výtvarnom umení v Bratislave a doktorské štúdium dejín umenia v Prahe. Pracovala v niekoľkých neziskových organizáciách zameraných na ekológiu a ľudské práva. Venuje sa skúmaniu politického umenia a umeleckého aktivizmu. Organizovala niekoľko rozsiahlych skupinových výstav zameraných na aktuálne spoločenské témy: problém násilia na ženách (2005), kritika praxe odoberania detí z rómskych rodín (2008), propagácia cyklistickej dopravy (2010). Získala štipendijný pobyt v Galérii súčasného umenia v Lipsku (2013), zároveň pôsobí ako spolukurátorka pražskej Galerie Artwall a publikuje v českých a slovenských umeleckých časopisoch (Profil, Jazdec, Vlna, Flashart).

Marika Kupková

Narozena 1973, absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na FF MU v Brně. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit Café Utopia, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galerii TIC. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně.

Anna Kvášová

Narozena 1990, vystudovala Dějiny umění na FF MU v Brně. Zajímá se zejména o historii a kulturu 20. století, v průběhu studia se zabývala estetikou Třetí Říše v plakátové propagandě, obrazem postsocialistického Ruska v díle Sergeje Lukjaněnka či industriální hudbou v kontextu reflexe západní společnosti.

Katarína Hládeková a Marika Kupková

Katarína Hládeková (*1984) je umělkyně, kurátorka a pedagožka. Absolvovala studium volného umění na košické KVUaI a brněnské FaVU, kde v roce 2018 dokončila doktorandské studium. Jejím hlavním autorským zájmem je zkoumání povahy vizuálního zobrazení, kterou dlouhodobě prověřuje prostřednictvím tématu modelu. Od roku 2012 se kromě volné tvorby věnuje také pedagogické činnosti. Aktuálně působí na FaVU v Brně jako asistentka ateliéru Kresba a grafika a proděkanka pro studium. V roce 2016 byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého; v roce 2018 pak na Cenu NOVUM. V roce 2019 spoluzaložila kolektiv Café Utopia (se Zuzanou Janečkovou, Marikou Kupkovou a Markétou Žáčkovou), který kurátoroval 7. ročník mezinárodního bienále umění ve veřejném prostoru Brno Art Open 2019 s názvem Jsem závislý objekt. Marika Kupková (*1973) absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na FF MU v Brně. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit občanského sdružení SPKH, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galerii TIC. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivním médií na Filozofické fakultě MU v Brně, dokončuje disertaci na KFS FF UK v Praze.

Anežka Bartlová a Marika Kupková

Anežka Bartlová (*1988) je šéfredaktorkou Artalku. Vystudovala Dějiny umění na FF UK a UMPRUM a doktorát na KTDU Akademie výtvarných umění v Praze. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. Marika Kupková (*1973) absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na FF MU v Brně. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit Café Utopia, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galerii TIC. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně.

Ivana Hrončeková Michaela Kučová

Ivana Hrončeková: Narodená 1987, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FHV UMB v Banskej Bystrici a na FaVU VUT v Brne konceptuálne a kontextovo orientovaný ateliér environmentu pod vedením Barbory Klímovej a Michala Moravčíka. Od roku 2015 je doktorandkou FaVU, programovo sa zaujíma o prepojenie literatúry, lingvistiky a pohyblivého obrazu. V rokoch 2015 - 2017 sa podieľala na dramaturgii PechaKucha Night Bratislava. Aktuálne je dramaturgičkou projekčných pásiem Videogram a Grayscale, kurátorkou Galerie Art a Galerie TIC. Žije v Brne. Michaela Kučová: Narodená 1988, absolvovala umenovedné štúdiá na MUNI v Brne. Pôsobila v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde zastrešovala projekty ako Question of Will či Prechádzka. Vedie tím PechaKucha Night Bratislava, venuje sa publicistike a PR prevažne v oblasti kultúry. V roku 2016 spolupracovala s NCSU, vrátane organizácie 21.ročníka COČ. Žije v Bratislave.

Realistická utópia Veľký Krtíš

RUVK je názov pre interdisciplinárny tím zaoberajúci sa širokospektrálnym skúmaním a možnosťami intervencií v konkrétnych lokalitách predovšetkým na poli politík bývania, inkluzívneho urbanizmu a designu aplikácií pre neziskový sektor. Pre tento účel rozvíja vlastnú metodiku, ktorá v sebe snúbi designové, sociálne-vedné a forenzné prístupy. Tím aktuálne pôsobí na pôde Fakulty výtvarných umení VUT v Brne.