Artalk.cz

Anna Remešová a Hana Janečková

Anna Remešová (*1990) je šéfredaktorkou Artalk.cz. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM, v minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla etc. galerii, kde se zabývala výzkumem dokumentárních strategií v současném uměleckém videu. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění s přesahy k feministickým a ekologickým tématům v regionu východní Evropy. Hana Janečková je teoretička, kurátorka a umělkyně a působí jako pedagožka současného umění a pohyblivého obrazu v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Ve svém výzkumu se zabývá subjektivitou, technologiemi a genderem v umění po roce 1960. Absolovovala vizuální umění na Chelsea College of Art and Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a působí také na University of the Arts London. Z vybraných aktivit lze zmínit tříletý výzkumný a kurátorský projekt Multilogues on the Now (Display, Praha), z publikací Iné telá.txt, antalogie o technologiích těla Diagnosis (Artalk.cz, 2017), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), nomádský feministický kurátorský projekt Hotel Ozone, Feminist Library London, New Feminism pro Artyčok.TV. (2014–2015) a Experiments in Translation, Cinema6, Arcadia Missa, Londýn. Byla spoluzakladatelkou a vedla Artyčok.TV London (2010–2015). V současnosti je redaktorkou FlashArt CZ/SK a občas píše pro Artalk, Frieze, Springerin, Romboid, A2, Kapitál a jiné.

Beata Jablonská

Beata Jablonská študovala Dejiny umenia na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003) kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992 (Slovenská národná galéria, 2009). Od roku 2009 do roku 2014 pôsobila v Centre výskumu, v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií ako vedecká pracovníčka. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia, ktorú pod názvom Mlčanie. Skryté kapitoly slovenského konceptuálneho umenia pripravuje k vydaniu. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorkou monografie Erika Šilleho: Šťastie je na dosah (Slovart, Galeria Krokus, 2017) a spolukurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno, Česká republika), z času na čas kurátorkou a píšucou a prednášajúcou teoretičkou výtvarného umenia na plný úväzok.

Zuzana Jakalová

Zuzana Jakalová (*1986) je kurátorka a kultúrna manažérka; pracuje ako kurátorka v pražskom Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe. Od roku 2012 bola kurátorkou Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Vyštudovala Fakultu humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe a Teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáž na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni. Diplomovú prácu venovala ekofeministickému ponímaniu etiky starostlivosti ako stratégii súčasného umenia. V súčasnosti je doktorandkou na FaVU VUT v Brne, kde skúma témy emocionálnej práce a inkluzivity v inštitúciách súčasného umenia. Skúma témy spojené so starostlivosťou, emocionálnou prácou, telesnou normativitou či toxicitou v širších politických, společenských a ekonomických kontextoch. Bola členkou komisií MKČR, FPU, IDU a.i. Publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, Artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

Filip Jakš

Narozen 1986, v rámci doktorského studia teorie současného umění na AVU zkoumá konceptuální charakter experimentální poezie. Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Kromě občasných kurátorských aktivit také publikuje zvukové kompozice a radiodokumenty na Českém rozhlase Vltava. Rád ozvučuje budovy, stromy či zapomenuté kovové objekty. Pořádá zvukové procházky a zajímá se o zvukové experimenty. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, KaZ).

Vít Jakubíček

Narozen 1987, vystudoval Seminář dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V současnosti je kurátorem sbírky sochařství a designu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Externě vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dlouhodobě se věnuje především dějinám umění a designu 20. století, zejména ve vztahu ke Zlínu a firmě Baťa.

Michaela Janečková

Narozena 1982, vystudovala architekturu na FA ČVUT a obor Teorie a dějiny designu a nových médií na UMPRUM, kde v současnosti působí také jako doktorandka. V nedávné době pracovala na projektu Paneláci (UPM v Praze) a vyučovala předměty Contemporary Architecture, Contemporary Architecture and Theories (Archip) a Czech Architecture and Design (CIEE při UK).

Hana Janečková

Hana Janečková je teoretička, kurátorka a umělkyně a působí jako pedagožka současného umění a pohyblivého obrazu v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Ve svém výzkumu se zabývá subjektivitou, technologiemi a genderem v umění po roce 1960. Absolovovala vizuální umění na Chelsea College of Art and Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a působí také na University of the Arts London. Z vybraných aktivit lze zmínit tříletý výzkumný a kurátorský projekt Multilogues on the Now (Display, Praha), z publikací Iné telá.txt, antalogie o technologiích těla Diagnosis (Artalk.cz, 2017), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), nomádský feministický kurátorský projekt Hotel Ozone, Feminist Library London, New Feminism pro Artyčok.TV. (2014–2015) a Experiments in Translation, Cinema6, Arcadia Missa, Londýn. Byla spoluzakladatelkou a vedla Artyčok.TV London (2010–2015). V současnosti je redaktorkou FlashArt CZ/SK a občas píše pro Artalk, Frieze, Springerin, Romboid, A2, Kapitál a jiné.

Zuzana Janečková

Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Václav Janoščík

Narozen 1985, pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou objektově orientované přístupy, nový materialismus, akcelerace, budoucnost i technologie ve vztahu k umění.

Iveta Jansová

Iveta Jansová vystudovala doktorské studium Mediálních a kulturálních studií na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky v Olomouci, kde již od roku 2013 vyučuje. V současnosti působí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky v Brně. Mezi její odborné zájmy patří studium publika, fanouškovská studia se zaměřením na transformativní fandomy, mediální reprezentace žen v kriminálních žánrech a obecně také reprezentace genderu a sexuality v médiích.

Mária Janušová

Narodená 1989, absolvovala odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi rokmi 2014 až 2016 pracovala ako asistentka v Krokus Galérii. V roku 2015 získala so svojím kurátorským projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré udeľuje Galéria mesta Bratislavy. Od februára 2017 pôsobí ako kurátorka v Nitrianskej galérii.

Petr Janyška

Celý život se zabývá jazykem a kulturou, léta překládal (hlavně z francouzštiny, polštiny), byl novinářem (Respekt, TV Respektování, Lidové noviny), následně diplomatem (velvyslancem ve Francii a později v Unesco), psal o kulturní a politické Francii a Polsku, učil na univerzitě, v současnosti se soustřeďuje na kulturu. Dnes je ředitelem Českého centra ve Varšavě, pracuje na tom, aby se umělci a tvůrci obou zemí víc poznávali a setkávali a aby se do Polska dostalo to nejzajímavější z českého umění.

Edith Jeřábková

Narozena 1970, působí jako kurátorka a kritička; studovala Dějiny umění na FF UP v Olomouci; 2006–2009 kurátorka sbírky a zástupce ředitele Galerie Klatovy/Klenová; 2010–2012 členka týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a kurátorka Fotograf Gallery v Praze (od 2011 hlavní kurátor); od 2011 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako vedoucí Ateliéru sochařství (s Dominikem Langem); od roku 2012 je členkou kurátorského sdružení Are | are-events.org z.s. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let.

Tereza Jindrová

Narozena 1988 v Praze, vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na VŠUP. Pracuje jako kurátorka a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého. V minulosti působila jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a jako výtvarná redaktorka časopisu A2. Dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV a s ČRo Vltava. Roku 2012 založila školní galerii "Nika - malá galerie VŠUP" a od roku 2015 je součástí dramaturgického a kurátorského týmu pražské galerie Entrance. Přispívá do periodik Art+Antiques, Fotograf, Flash Art a artalk.cz. V roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Tomáš Jirsa

Narozen 1983, komparatista, teoretik a překladatel; zabývá se vztahem vizualních umění a moderní světové literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Působí jako výzkumný pracovník na FF UP v Olomouci. V roce 2012 absolvoval doktorské studium na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, kde do roku 2016 vyučoval. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Vydal odborné knihy Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Vedle překladů z oblasti francouzské filozofie, estetiky a filmové historie se věnuje také překladům filmů pro tuzemské festivaly.

Markéta Jonášová

Narozena 1991, dokončila magisterské studium na Univerzitě v Maastrichtu, kde absolvovala program Arts and Heritage: Policy, Management and Education. Svoji diplomovou práci na téma kurátorské mediace soudobého umění rozvedla ve výzkumném projektu v rámci oboru MRes Exhibition Studies na Central Saint Martins, UAL v Londýně. Zajímá se o historii vystavování moderního a současného umění. Absolvovala kurátorskou stáž v Tate Britain, krátce působila jako kurátorka Lidické galerie. V současné době je kurátorkou etc. galerie a Národního filmového archivu, kde se podílí na výzkumném projektu Videoarchiv.

Lenore Jurkyová

Narozena 1991, absolvovala Seminář estetiky na Filosofické fakultě MU. V navazujícím magisterském studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. Zde působí také jako teoretička v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice. V minulosti působila jako koordinátorka dobrovolníků v Moravské galerii a kurátorka Galerie 209 na FaVU VUT v Brně. Momentálně se věnuje zejména kurátorské praxi, zajímá se o středoevropské současné umění a teorii módní tvorby.

Tereza Hrušková a Markéta Jonášová

Tereza Hrušková: Narozena 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA: YouMakeArt. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby. Markéta Jonášová: Narozena 1991, studovala teorii a dějiny umění v Praze, umění a kulturnictví dědictví v Maastrichtu a historii výstavnictví v Londýně. Zabývá se úlohou textu na výstavách současného umění a britskou uměleckou scénou 80. let. Publikovala recenze v A2 a Art+Antiques.

Katarína Hládeková a Zuzana Janečková

Katarína Hládeková: Narodená 1984 v Košicicach, začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke. Zuzana Janečková: Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Maja Štefančíková a Zuzana Janečková

Maja Štefančíková je výtvarníčka. V umeleckej činnosti je pre ňu charakteristickým médiom procesuálna performatívna akcia. Autorka sa zaoberá spoločenskými fenomény ako sú práca, fungovanie inštitúcií či umelecká prevádzka; skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Štefančíková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2009–2010 bola spolutvorkyňa relácie o výtvarnom umení Hore bez a v rokoch 2011 - 2016 spolupracovala online platformou pre súčasné umenie Artyčok.tv. Zuzana Janečková je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.