Artalk.cz

Anna Remešová a Hana Janečková

Anna Remešová (*1990) je šéfredaktorkou Artalk.cz. Vystudovala teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM, v minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla etc. galerii, kde se zabývala výzkumem dokumentárních strategií v současném uměleckém videu. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění s přesahy k feministickým a ekologickým tématům v regionu východní Evropy. Hana Janečková je teoretička, kurátorka a umělkyně a působí jako pedagožka současného umění a pohyblivého obrazu v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Ve svém výzkumu se zabývá subjektivitou, technologiemi a genderem v umění po roce 1960. Absolovovala vizuální umění na Chelsea College of Art and Design (2011), historii a filozofii na King’s College London a působí také na University of the Arts London. Z vybraných aktivit lze zmínit tříletý výzkumný a kurátorský projekt Multilogues on the Now (Display, Praha), z publikací Iné telá.txt, antalogie o technologiích těla Diagnosis (Artalk.cz, 2017), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), nomádský feministický kurátorský projekt Hotel Ozone, Feminist Library London, New Feminism pro Artyčok.TV. (2014–2015) a Experiments in Translation, Cinema6, Arcadia Missa, Londýn. Byla spoluzakladatelkou a vedla Artyčok.TV London (2010–2015). V současnosti je redaktorkou FlashArt CZ/SK a občas píše pro Artalk, Frieze, Springerin, Romboid, A2, Kapitál a jiné.

Beata Jablonská

Beata Jablonská študovala Dejiny umenia na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou kapitoly Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 (Slovenská národná galéria, 2003) kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992 (Slovenská národná galéria, 2009). Od roku 2009 do roku 2014 pôsobila v Centre výskumu, v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií ako vedecká pracovníčka. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia, ktorú pod názvom Mlčanie. Skryté kapitoly slovenského konceptuálneho umenia pripravuje k vydaniu. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorkou monografie Erika Šilleho: Šťastie je na dosah (Slovart, Galeria Krokus, 2017) a spolukurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno, Česká republika), z času na čas kurátorkou a píšucou a prednášajúcou teoretičkou výtvarného umenia na plný úväzok.

Zuzana Jakalová

Zuzana Jakalová (*1986) je kurátorka a kultúrna manažérka; pracuje ako kurátorka v pražskom Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe. Od roku 2012 bola kurátorkou Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Vyštudovala Fakultu humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe a Teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáž na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni. Diplomovú prácu venovala ekofeministickému ponímaniu etiky starostlivosti ako stratégii súčasného umenia. V súčasnosti je doktorandkou na FaVU VUT v Brne, kde skúma témy emocionálnej práce a inkluzivity v inštitúciách súčasného umenia. Skúma témy spojené so starostlivosťou, emocionálnou prácou, telesnou normativitou či toxicitou v širších politických, společenských a ekonomických kontextoch. Bola členkou komisií MKČR, FPU, IDU a.i. Publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, Artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

Filip Jakš

Narozen 1986, v rámci doktorského studia teorie současného umění na AVU zkoumá konceptuální charakter experimentální poezie. Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Kromě občasných kurátorských aktivit také publikuje zvukové kompozice a radiodokumenty na Českém rozhlase Vltava. Rád ozvučuje budovy, stromy či zapomenuté kovové objekty. Pořádá zvukové procházky a zajímá se o zvukové experimenty. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, KaZ).

Vít Jakubíček

Narozen 1987, vystudoval Seminář dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V současnosti je kurátorem sbírky sochařství a designu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Externě vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dlouhodobě se věnuje především dějinám umění a designu 20. století, zejména ve vztahu ke Zlínu a firmě Baťa.

Michaela Janečková

Narozena 1982, vystudovala architekturu na FA ČVUT a obor Teorie a dějiny designu a nových médií na UMPRUM, kde v současnosti působí také jako doktorandka. V nedávné době pracovala na projektu Paneláci (UPM v Praze) a vyučovala předměty Contemporary Architecture, Contemporary Architecture and Theories (Archip) a Czech Architecture and Design (CIEE při UK).

Hana Janečková

Hana Janečková (ona, její) je teoretička a kurátorka. Její současný výzkum se věnuje vztahu ekologie, feminismu a technologií, dlouhodobě se věnuje politice péče a práce v digitálním prostředí a metodám aktivismu a spolupráce v současném umění a institucionální praxi. Působí na Akademii výtvarných umění v Praze a v Centru audiovizuálních studií na FAMU, v minulosti působila na University of the Arts London či University of York, Velká Británie. V letech 2021–2022 byla Fulbright-Masaryk Scholar na Centre for Women, Arts and Humanities, Rutgers University a Elizabeth Sackler’s Centre, Brooklyn Museum, USA. Za Feministické (umělecké) instituce, jichž je součástí od roku 2017, je členkou garanční rady Národní galerie Praha.

Zuzana Janečková

Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Václav Janoščík

Narozen 1985, pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou objektově orientované přístupy, nový materialismus, akcelerace, budoucnost i technologie ve vztahu k umění.

Iveta Jansová

Iveta Jansová vystudovala doktorské studium Mediálních a kulturálních studií na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky v Olomouci, kde již od roku 2013 vyučuje. V současnosti působí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky v Brně. Mezi její odborné zájmy patří studium publika, fanouškovská studia se zaměřením na transformativní fandomy, mediální reprezentace žen v kriminálních žánrech a obecně také reprezentace genderu a sexuality v médiích.

Mária Janušová

Narodená 1989, absolvovala odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi rokmi 2014 až 2016 pracovala ako asistentka v Krokus Galérii. V roku 2015 získala so svojím kurátorským projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré udeľuje Galéria mesta Bratislavy. Od februára 2017 pôsobí ako kurátorka v Nitrianskej galérii.

Petr Janyška

Celý život se zabývá jazykem a kulturou, léta překládal (hlavně z francouzštiny, polštiny), byl novinářem (Respekt, TV Respektování, Lidové noviny), následně diplomatem (velvyslancem ve Francii a později v Unesco), psal o kulturní a politické Francii a Polsku, učil na univerzitě, v současnosti se soustřeďuje na kulturu. Dnes je ředitelem Českého centra ve Varšavě, pracuje na tom, aby se umělci a tvůrci obou zemí víc poznávali a setkávali a aby se do Polska dostalo to nejzajímavější z českého umění.

Edith Jeřábková

Narozena 1970, působí jako kurátorka a kritička; studovala Dějiny umění na FF UP v Olomouci; 2006–2009 kurátorka sbírky a zástupce ředitele Galerie Klatovy/Klenová; 2010–2012 členka týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a kurátorka Fotograf Gallery v Praze (od 2011 hlavní kurátor); od 2011 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako vedoucí Ateliéru sochařství (s Dominikem Langem); od roku 2012 je členkou kurátorského sdružení Are | are-events.org z.s. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let.

Tereza Jindrová

Narozena 1988 v Praze, vystudovala dějiny umění na FF UK a teorii designu a nových médií na VŠUP. Pracuje jako kurátorka a dramaturgyně programů pro veřejnost ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého. V minulosti působila jako externí lektorka pro veřejnost a střední školy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a jako výtvarná redaktorka časopisu A2. Dlouhodobě spolupracuje s webovou televizí Artyčok.TV a s ČRo Vltava. Roku 2012 založila školní galerii "Nika - malá galerie VŠUP" a od roku 2015 je součástí dramaturgického a kurátorského týmu pražské galerie Entrance. Přispívá do periodik Art+Antiques, Fotograf, Flash Art a artalk.cz. V roce 2013 získala Cenu Věry Jirousové pro začínající kritiky do 26 let.

Tomáš Jirsa

Narozen 1983, komparatista, teoretik a překladatel; zabývá se vztahem vizualních umění a moderní světové literatury, teorií médií, tématem afektivity a estetikou videoklipu. Působí jako výzkumný pracovník na FF UP v Olomouci. V roce 2012 absolvoval doktorské studium na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, kde do roku 2016 vyučoval. Během postgraduálního studia absolvoval stipendijní pobyty na University of California, Los Angeles a Université Sorbonne-Paris a v letech 2015 a 2017 obdržel výzkumné stipendium v Mezinárodním centru pro výzkum kulturních technik a filozofii médií ve Výmaru (IKKM). Vydal odborné knihy Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (2016). Vedle překladů z oblasti francouzské filozofie, estetiky a filmové historie se věnuje také překladům filmů pro tuzemské festivaly.

Markéta Jonášová

Narozena 1991, dokončila magisterské studium na Univerzitě v Maastrichtu, kde absolvovala program Arts and Heritage: Policy, Management and Education. Svoji diplomovou práci na téma kurátorské mediace soudobého umění rozvedla ve výzkumném projektu v rámci oboru MRes Exhibition Studies na Central Saint Martins, UAL v Londýně. Zajímá se o historii vystavování moderního a současného umění. Absolvovala kurátorskou stáž v Tate Britain, krátce působila jako kurátorka Lidické galerie. V současné době je kurátorkou etc. galerie a Národního filmového archivu, kde se podílí na výzkumném projektu Videoarchiv.

Lenore Jurkyová

Narozena 1991, absolvovala Seminář estetiky na Filosofické fakultě MU. V navazujícím magisterském studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. Zde působí také jako teoretička v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice. V minulosti působila jako koordinátorka dobrovolníků v Moravské galerii a kurátorka Galerie 209 na FaVU VUT v Brně. Momentálně se věnuje zejména kurátorské praxi, zajímá se o středoevropské současné umění a teorii módní tvorby.

Tereza Hrušková a Markéta Jonášová

Tereza Hrušková: Narozena 1991, absolventka bakalářského studia Dějin umění na Karlově univerzitě. V současné době studuje Dějiny umění a teorii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jedna z kurátorek malé galerie NIKA a spolupořadatelka menších festivalů a výstav. Pořizuje rozhovory s umělci pro UMA: YouMakeArt. Ve volném čase ji baví prolézat a fotografovat rozpadlé industriální stavby. Markéta Jonášová: Narozena 1991, studovala teorii a dějiny umění v Praze, umění a kulturnictví dědictví v Maastrichtu a historii výstavnictví v Londýně. Zabývá se úlohou textu na výstavách současného umění a britskou uměleckou scénou 80. let. Publikovala recenze v A2 a Art+Antiques.

Maja Štefančíková a Zuzana Janečková

Maja Štefančíková je výtvarníčka. V umeleckej činnosti je pre ňu charakteristickým médiom procesuálna performatívna akcia. Autorka sa zaoberá spoločenskými fenomény ako sú práca, fungovanie inštitúcií či umelecká prevádzka; skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Štefančíková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2009–2010 bola spolutvorkyňa relácie o výtvarnom umení Hore bez a v rokoch 2011 - 2016 spolupracovala online platformou pre súčasné umenie Artyčok.tv. Zuzana Janečková je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.

Katarína Hládeková a Zuzana Janečková

Katarína Hládeková: Narodená 1984 v Košicicach, začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke. Zuzana Janečková: Narodená 1979, je absolventkou Fakulty humanitny vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra výtvarej tvorby, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova (1998—2004), Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia a odbor Intermédia a multimédia (2006—2008) a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2009—2012). Je aktívna umelkyňa. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galerii mladých TIC Brno.