Artalk.cz

Iveta Hajdáková

Narozena 1982, absolvovala doktorské studium antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V rámci studia získala Fulbright-Masarykovo stipendia na výzkumný pobyt na Columbia University v New Yorku, USA. Věnuje se ekonomické antropologii a výzkumu gastronomie a pohostinství. V současné době žije v Londýně, kde pracuje jako výzkumnice a konzultantka pro inovace. Kromě odborných textů publikovala také populární články (např. Nový prostor, Labyrint revue, VICE).

Václav Hájek

Narozen 1974, studoval dějiny umění na FF UK, vyučuje teorii umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK, publikuje na blogu Malý teoretik a v různých jiných médiích. Věnuje se především vztahům mezi masovou vizuální kulturou a historií umění.

Dominika Halvová

Narozena 1989, absolvovala bakalářský stupeň Estetiky na Filozofické fakultě MU a pokračuje ve studiu Estetiky a kulturních studií a Dějin umění tamtéž. Zajímá se o malbu a současné kurátorské přístupy. V rámci teoretické činnosti se věnuje fenoménům esteticismu a dekadence.

Petra Hanáková

Narodená 1974, absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a bakalársky tiež Filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pracovala na Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav (napr.: 60/90, Slovak art for free, Nybüvitt – v spolupráci s A. Kusou; ako aj mnohých projektov na pôde SNG: napr. Stratený čas?, Július Koller: Vedecko-fantastická retrospektíva – v spolupráci s A. Hrabušickým, Delete – umenie a vymazávanie, Tekutá múza...).

Emma Hanzlíková

Narozena 1990, vystudovala sinologii na FFUK a teorii umění na UMPRUM. Část studií strávila v Pekingu a Chang-čou. Specializuje se na asijské umění, které studovala na SOAS v Londýně. V současné době pracuje jako kurátorka nově vznikající kulturní instituce 8smička v Humpolci.

Jiří Havlíček

Vizuální umělec a kurátor. Spoluvede ateliér Text Forma Funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity. Pravidelně spolupracuje s Artyčok.tv a Polansky Gallery.

Vít Havránek

Vít Havránek působí jako prorektor Akademie výtvarných umění v Praze, byl mj. kurátorem evropského bienále současného umění Manifesta 8 a Jakarta Biennale 2017, jeho texty byly publikovány mj. v antologii Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe, MoMA New York a třech katalozích Centre Pompidou (Yves Klein, Vide, Promesses du passé). V roce 2018 se neúspěšně ucházel o místo vedoucího Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha.

Katarína Hládeková

Narodená 1984 v Košicicach, začala svoje štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby (Rudolf Sikora), kde absolvovala bakalárske štúdium. V roku 2008 pokračovala magisterským štúdiom na Fakulte výtvarných umení v Brne v Ateliéri maľby 3 (Petr Kvíčala). Dva roky strávila ako externá doktorandka u Jiřího Kovandy (UJEP) a v súčasnosti pokračuje vo svojom doktorandskom štúdiu na Fakulte výtvarných umění v Brne. Ústredným motívom jej dizertačnej práce, ako aj všetkých jej diel, je model, a to nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke.

Ludvík Hlaváček

Narozen 1940, vystudoval dějiny umění na FF UK, pracoval v památkové péči, v ÚTDU ČSAV, v podniku České dráhy, byl redaktorem Výtvarného umění, samizdatu Někdo Něco, ředitelem SCSU Praha. Dnes působí jako ředitel Nadace pro současné umění a jako pedagog FUD UJEP. Zajímá se o záhady současného umění a světa.

Petra Hlaváčková

Narozena 1981, je historička umění, kurátorka a dokumentaristka. Věnuje se feministické teorii dějin umění, architektuře a kritické prostorové praxi. Stála u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, kde kurátorovala výstavy Compact City, Zabij svého Fuchse nebo Psychoanalýza jednoho prostoru a iniciovala vznik laboratoře zaměřené na pohyb ve vztahu k architektuře a veřejnému prostoru Move the City. Publikuje v českých a zahraničních periodikách. V současné době studuje film na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Adam Hnojil

Narozen 1976, studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2004–2014 působil v Národním památkovém ústavu v Praze. Spolupracoval s četnými institucemi a přispíval do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Umění, Zprávy památkové péče atd.). Působí jako kritik a kurátor umění. Kromě univerzální specializace na umění 19.–21. století se zajímá o sochařství.

Alexandra Hollá

Narodená 1989, je historička umenia. Absolvovala magisterské štúdium na FF UK v Bratislave, odbor dejiny umenia. V súčasnosti študuje na Rudolfínskej akadémii v Prahe, ktorá je zameraná na teóriu umenia, znalectvo, aukcie, marketing a umelecké remeslá. Vyučuje dejiny výtvarnej kultúry, divadla, filmu a televízie na strednej umeleckej škole.

Ondřej Horák

Narozen 1976, autor výstavních a popularizačních projektů. Autor projektu Benzinka (2006-10, s M. Sybolovou), spoluautor mezinárodního projektu Cargo (2007-10), iniciátor přednáškového cyklu a sborníku Místa počinu (Školská 28, 2010). Autor debatních pořadů Křeslo pro hosta (MeetFactory 2010-11), pořadu Nažive! (SNG, 2012) či autor námětu projektu Nejošklivější architektura (2015-16). Externí lektor v NG v Praze (2005-09), vedoucí Lektorského centra GASK (2009-11). Autor prezentačních projektů Obrazy pro nevidomé, Obrazy u seniorů (2011),Věznice: místo pro umění (2011-12) a soutěže Máš umělecké střevo? (od 2010). Autor doprovodných programů Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011-15), spolupracovník galerie tranzitdisplay (od 2012). Je autorem rubriky Na oprátce v časopise A2 (od 2012) a publikace "Proč obrazy nepotřebují názvy" (2014, společně s J. Frantou).

Tereza Rudolf Hrušková

Narozena 1991, absolvovala magisterské studium Katedry dějin a teorie umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, bakalářský titul získala na katedře Dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Absolvovala studijní pobyt v belgické Liège a pracovní stáž v německé galerii D21 v Lipsku. Podílí se na vedení platformy UMA Audioguide a na vzniku audioprůvodců pro nezávislé galerie. Jako kurátorka provozovala prostor NIKA - malá galerie VŠUP. Spolupracuje na přípravě a realizaci Fotograf Festivalu.

Lada Hubatová-Vacková

Narozena 1969, přednáší dějiny a teorii moderního umění a designu na UMPRUM v Praze, v současné době se zabývá tématem Aranžérství výkladních skříní v meziválečné době.

Klára Hudáková

Narodená 1993, absolvovala bakalárke štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte MU, v rámci ktorého strávila semester na Wroclawskej univerzite v Poľsku. V štúdiu pokračuje na magisterskom odbore Teórie a dejín moderného a súčasného umenia na UMPRUM. Tiež pôsobí ako stážistka a pomocná sila vo výskumnej skupine Ladislava Kesnera na Národnom ústave duševního zdraví v Klecanech. Zaujíma sa o povojnové výtvarné umenie, súčasné konceptuálne umenie, fotografiu, spôsoby prepájania psychológie s umením a hudbu.

Kamila Huptychová

Narozena 1993, je absolventkou bakalářského oboru Dějiny umění na FF UK a v současné době pokračuje v magisterském studiu Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM. Věnuje se vizuálním studiím, architektuře a designu a je budoucí kurátorkou Galerie NIKA.

Lubica Hustá

Narodená 1972, je historička umenia, zakladateľka a riaditeľka Bratislava Design Week (od 2009). Predtým pracovala v SCD ako hlavná redaktorka časopisu DESIGNUM. V roku 2017 založila a edituje online mag MAG D A (www.magdamag.sk) pre dizajn a architektúru. Pravidelne píše o dizajne. Je spoluautorka knihy European Design Stories.