Artalk.cz

Marie Lukáčová a Dominik Forman

Marie Lukáčová: Narozena na přelomu let 1991 a 1992, v roce 2015 dostudovala bakalářský program v ateliéru Malířství 1 na brněnské FaVU VUT. V současné době navštěvuje Ateliér bez vedoucího a magisterský program na pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií. Momentálně pracuje na svých i cizích videoprojektech, obdivuje kočky a je členkou aktivistické skupiny SocSol. Dominik Forman: Narozen 1989, výtvarný umělec a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obory český jazyk, literatura a výtvarná výchova (bakalářské studium), výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ, ZUŠ (magisterské studium). Je rovněž absolventem FaVU VUT v Brně, Ateliér malby 1 u vedoucího Vasila Artamonova (2015). Ve své tvorbě se věnuje malbě. Od roku 2013 je členem skupiny P.O.L.E. a od roku 2014 šéfredaktorem časopisu Solidarita.

Tomáš Fassati

Narozen 1952, studoval fotografii a teorii vizuální komunikace na FAMU (1972-1977) a společenské vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1992-1998). 1980-1990 založil a vedl Galerii F v Banské Bystrici, roku 1990 založil Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy s laboratořemi praktické vizuální komunikace a ergonomie, které vede dodnes. Pedagogicky působil na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity a od roku 2002 na pražské UMPRUM. Zabývá se obecnou teorií a psychologií praktické vizuální komunikace a ergonomií architektury i designu. V minulosti se také věnoval taxonomií umění.

František Fekete

Narozen 1993 v Košicích, v současné době žije v Praze. Vystudoval bakalářské studium v ateliéru Intermédia pod vedením doc. Mileny Dopitové na FDU v Plzni. Se studii pokračuje v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Působí jako kurátor v galerii 35m2 a příležitostně na dalších platformách. Jako autor anotací přispívá pro artlist.cz. Věnuje se tvorbě vizuálního umění.

Miloš Ferko

Narodený 1974 v Spišskej Novej Vsi, spoločne s Ondrejom Hercom napísal Dejiny slovenskej literárnej fantastiky do roku 2000. Text neskôr prepracoval a rozšíril do podoby publikácie Dejiny slovenskej literárnej fantastiky. Autor poloautobiografického románu Šťastie za dverami, osternových psychodramatických poviedok Tisíc toliarov za Olgu Stadnicku a dvoch rozprávkových kníh. Preložil knihu poviedok Viktora Pelevina, knihu rozprávok Eduarda Uspenského a niekoľko poviedok autorov poľskej fantastiky. Údajne ho, podľa vzoru Buster Quijote, napísali knihy. V každom prípade, čo o ňom nenájdete na nete, je pravda.

Elena Fialková

Je architektka, ktorá ukončila svoje magisterské štúdium na UMPRUM v roku 2017. Jej diplomový projekt Redefinícia Pražského hradu bol ocenený ČKA a Hlávkovou nadací. V súčasnosti je doktorandkou na UMPRUM u Romana Brychty. Jej dizertačná práca sa volá Architektúra demokracie 21.storočia, kde hľadá vzťah medzi architektúrou a politikou na príkladoch reprezentatívnych budov a ich významu v urbanizme mesta. Hlavným iniciátorom jej práce je kríza demokracie 21. storočia a vývoj Českej republiky po páde komunizmu v kontexte Európy.

Eva Filová

Narodená 1968 v Bratislave, vyštudovala VŠVU (1996) a Filmovú a televíznu fakultu VŠMU (2006) v Bratislave. Interne pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU, prednáša Dejiny svetového filmu, Experimentálny film, Rodové štúdiá a film, venuje sa orálnej histórii. Externe prednáša aj na Katedre intermédií VŠVU. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje pásma krátkych filmov pre filmotéku bratislavského kina Lumière, Filmový seminár 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a Festival krátkych filmov Brněnská šestnáctka. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012–2014), edukatívnych projektov Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016), Obrazy (proti) extrémizmu (2018). Slovenský filmový ústav v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

Marcel Fišer

Narozen 1969, od roku 2010 ředitel GAVU Cheb, 1996-2009 působil v Galerii Klatovy / Klenová, 2000 - 2009 jako ředitel. Studoval dějiny umění na FF UK v Praze, zabývá se moderním a současným uměním. Od 2014 působí jako místopředseda Uměleckohistorické společnosti.

Marta Fišerová

Narozena 1987, vizuální umělkyně a kurátorka. Absolvovala na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Je zakladatelkou Galerie Klubovna a v současné době pracuje v Domě umění města Brna, kde vede galerii G99.

Martin Flašar

Narozen 1979, je odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU. Mezi jeho specializace patří soudobá hudba a média, multimédia a elektroakustická hudba. Jeho disertace „Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958)“ získala 1. místo v soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární práci (UP Olomouc, 2011) a její knižní podoba byla nominována na Cenu F. X. Šaldy za r. 2012. Je spoluautorem řady monografií (např. Sound exchange: experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, 2012; Zvukem do hlavy, 2012; Umění a nová média, 2011, Mosty a propasti mezi vědou a uměním, Tomáš Halama 2010 nebo Electronic Music Today, 2014.). Je bývalým členem komise pro klasickou hudbu MK ČR, spolupracovníkem ČRo 3, odborných časopisů a novin. V letech 2004-11 byl redaktorem Opus musicum, momentálně je redaktorem časopisu Musicologica Brunensia.

Matěj Forejt

Narozen 1993, absolvoval bakalářské studium na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní studuje navazující magisterské studium na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Působí v oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu, externě spolupracuje s několika filmovými festivaly a jako kurátor se zaměřuje na vystavování animace a pohyblivého obrazu. Rovněž se zabývá kulturou bývalé Německé demokratické republiky, jejími kontakty s československým prostředím a její pozicí po znovusjednocení Německa, k tomuto tématu mimo jiné realizoval výzkumnou cestu v rámci Galerie Rudolfinum Curatorial Research Trip 2017.

Dominik Forman

Narozen 1989, výtvarný umělec a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obory český jazyk, literatura a výtvarná výchova (bakalářské studium), výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ, ZUŠ (magisterské studium). Je rovněž absolventem FaVU VUT v Brně, Ateliér malby 1 u vedoucího Vasila Artamonova (2015). Ve své tvorbě se věnuje malbě. Od roku 2013 je členem skupiny P.O.L.E. a od roku 2014 šéfredaktorem časopisu Solidarita.

Vendula Fremlová

Narozena 1979, působí jako kurátorka a teoretička současného umění. V letech 2009–2013 řídila obecně prospěšnou společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem spravující Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V roce 2013 spoluzakládala ústeckou outdoorovou galerii Deska, jejíž program též profilovala. Od roku 2007 působí jako odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Martina Svobodová a Kateřina Frejlachová

Jsou architektky, absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze. Obě získaly též zkušenosti při studijních pobytech na asijských univerzitách, konkrétně na Taiwanu (Chung-Hua University, Hsinchu) a v Japonsku (Hosei University, Tokyo). První z nich v současnosti působí v pražském ateliéru A.LT Architekti a věnuje se doktorandskému studiu na pražské UMPRUM pod vedením Ivana Kroupy. Druhá pracuje v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se zabývá tématem pražských sídlišť. Je spoluzakladatelkou experimentálního studia placemakers cz. Obě autorky od roku 2016 společně vedou výzkumný projekt s názvem Illegal Taipei.