Artalk.cz

Jáchym Daniel

Narozen 1992, je studentem Fakulty architektury VUT v Brně. Architektura je sice těžištěm jeho zájmů, ale nejraději objevuje její pojítka s nejširším okolím.

Jiří David

Narozen 1956, vystudoval AVU Praha (1983-1987). Vizuální umělec zabývající se malbou, instalacemi, fotografií, videoartem, tvorbou objektů, kritikou. V roce 1987 spoluzaložil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví, v pozdějších letech skupinu Reality. V druhé polovině 90. let působil jako pedagog na AVU v Praze, kde vedl atelier Vizuální komunikace. Od roku 2002 do současnosti vede ateliér pod Intermediální konfrontace na UMPRUM. Od roku 2010 je souběžně pedagogem FVU v Bánské Bystrici. Roku 2012 byl jmenován profesorem pro obor výtvarná výchova. Vystavuje a je zastoupen ve sbírkách v zahraničí i doma.

Réka Deim

Réka Deim je historička umění a studuje doktorandský program na Škole pro dědictví, paměť a materiální kulturu v rámci Univerzity v Amsterdamu (UvA). Magisterské studium dějin umění a anglické literatury absolvovala v roce 2011 na Katolické univerzitě Petra Pázmánye v Budapešti a poté získala také titul MA v oboru kulturní analýza na amsterdamské univerzitě v roce 2013. Ve svém výzkumu se zabývá propojením umění a historické paměti, převážně se soustředí na kulturní a populární reprezentaci konfliktního vzpomínání na komunistický režim v Maďarsku a Střední Evropě. Jako kritička umění píše pro různé maďarské časopisy o mezinárodním umění a uměleckých událostech.

Patricia Domínguez

Působí jako umělkyně. Pracuje s videem, instalací a kresbou, důležitou součástí její praxe je i psaní. Ve své práci sleduje vztahy afektů, práce a povinnosti, které vyvstávají v rámci pokračující digitalizace všech aspektů života a prekarizace (živo)bytí.

Pavlína Doubravová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě JČU v Českých Budějovicích. V současnosti spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií jako lektorka edukačních programů. Kromě současného umění se zajímá především o meziválečné a poválečné umění a o českou reflexi anglosaské fotorealistické a hyperrealistické malby.

Martin Drábek

Narozen 1976, je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.

Kristýna Drápalová

Narozena 1991, studuje dějiny umění na FF UK, občasně publikuje v různých periodicích (LN, Respekt, MF Dnes). Toho času studijně v Berlíně.

Lucie Drdová

Narozena 1982, vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu. V roce 2007 studovala na vídeňském Institutu kulturního managementu a kulturní vědy. V letech 2007–2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění ve Vídni. V letech 2008–2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Od roku 2010 do 2012 se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V červnu 2012 založila komerční galerii Drdova Gallery v Praze.

Natálie Drtinová

Narozena 1993, vystudovala program Liberal Arts and Sciences na University College Utrecht se zaměřením na antropologii, dějiny umění a muzejní studia. Jeden semestr strávila na Universidad Iberoamericana v Mexico City, kde také působila v Casa Luis Barragán jako průvodkyně a část výzkumného týmu. V současné době studuje obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a Genderová studia na FHS UK. Zajímá se převážně o konceptuální umění a genderovou a rasovou tematiku jak obecně, tak ve spojení s nedávným a současným uměním.

Petr Dub

Narozen 1976, v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. V roce 2011 byl Petr Dub nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Více na www.petrdub.cz.

Zuzana Duchová

Zuzana Duchová študovala vedu o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprejvodca a BA!! miesta živej kultúry (1989 - 2016). Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Je kurátorka a hýbateľka projektu Salónik.

Ondřej Dušek

Ondřej Dušek studoval na Fakultě architektury ČVUT a v ateliéru Emila Přikryla na AVU. Pracoval v ateliéru Hnilička Císler architekti. Od roku 2010 působí na volné noze, spolupracuje s Markem Kopećem a s Martinou Károvou. Podílel se také na publikacích (K čemu jsou architekti) nebo na přípravě výstavních projektů, např. Baugruppe Ist Super! (kurátoři Helena Doudová a Marek Kopeć) a Bydlet spolu (autoři Hubert Guzik a Lenka Kužvartová, kurátorka Klára Jeništová).