Artalk.cz

Jáchym Daniel

Narozen 1992, je studentem Fakulty architektury VUT v Brně. Architektura je sice těžištěm jeho zájmů, ale nejraději objevuje její pojítka s nejširším okolím.

Jiří David

Narozen 1956, vystudoval AVU Praha (1983-1987). Vizuální umělec zabývající se malbou, instalacemi, fotografií, videoartem, tvorbou objektů, kritikou. V roce 1987 spoluzaložil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví, v pozdějších letech skupinu Reality. V druhé polovině 90. let působil jako pedagog na AVU v Praze, kde vedl atelier Vizuální komunikace. Od roku 2002 do současnosti vede ateliér pod Intermediální konfrontace na UMPRUM. Od roku 2010 je souběžně pedagogem FVU v Bánské Bystrici. Roku 2012 byl jmenován profesorem pro obor výtvarná výchova. Vystavuje a je zastoupen ve sbírkách v zahraničí i doma.

Jodi Dean

Jodi Dean prednáša politickú a mediálnu teóriu v Geneve (New York). Napísala či zostavila 11 kníh, medzi nimi The Communist Horizon (New York: Verso, 2012) a Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism and Left Politics (Durham, N. C.: Duke University Press, 2009).

Réka Deim

Réka Deim je historička umění a studuje doktorandský program na Škole pro dědictví, paměť a materiální kulturu v rámci Univerzity v Amsterdamu (UvA). Magisterské studium dějin umění a anglické literatury absolvovala v roce 2011 na Katolické univerzitě Petra Pázmánye v Budapešti a poté získala také titul MA v oboru kulturní analýza na amsterdamské univerzitě v roce 2013. Ve svém výzkumu se zabývá propojením umění a historické paměti, převážně se soustředí na kulturní a populární reprezentaci konfliktního vzpomínání na komunistický režim v Maďarsku a Střední Evropě. Jako kritička umění píše pro různé maďarské časopisy o mezinárodním umění a uměleckých událostech.

Lenka Dolanová

Lenka Dolanová je historička umění a kurátorka, působila mimo jiné v kulturním čtrnáctideníku A2 a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde založila zvukovou galerii IGLOO. Nyní je kurátorkou sbírky plastiky ve Východočeská galerii v Pardubicích. Je členkou spolku Vašulka Kitchen Brno. Podílí se na vydávání mapy venkovských a periferních kulturních iniciativ RurArtMap. Žije v Hradci Králové.

Patricia Domínguez

Působí jako umělkyně. Pracuje s videem, instalací a kresbou, důležitou součástí její praxe je i psaní. Ve své práci sleduje vztahy afektů, práce a povinnosti, které vyvstávají v rámci pokračující digitalizace všech aspektů života a prekarizace (živo)bytí.

Pavlína Doubravová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě JČU v Českých Budějovicích. V současnosti spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií jako lektorka edukačních programů. Kromě současného umění se zajímá především o meziválečné a poválečné umění a o českou reflexi anglosaské fotorealistické a hyperrealistické malby.

Martin Drábek

Narozen 1976. Je historik umění a umělecký kritik. Vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Zaměřuje se především na vizuální umění 20. a 21. století. Publikuje v časopisech art+antiques a Flash Art. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava a příležitostně se také věnuje kurátorským projektům.

Kristýna Drápalová

Narozena 1991, studuje dějiny umění na FF UK, občasně publikuje v různých periodicích (LN, Respekt, MF Dnes). Toho času studijně v Berlíně.

Lucie Drdová

Narozena 1982, vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu. V roce 2007 studovala na vídeňském Institutu kulturního managementu a kulturní vědy. V letech 2007–2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění ve Vídni. V letech 2008–2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Od roku 2010 do 2012 se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V červnu 2012 založila komerční galerii Drdova Gallery v Praze.

Hana Drštičková

Hana Drštičková vystudovala obor Intermédia na FaVU VUT a sociální antropologii na FSS MU. Je členkou feministického kolektivu SdruŽeny.

Natálie Drtinová

Narozena 1993, absolvovala program Liberal Arts and Sciences na University College Utrecht, během kterého strávila semestr na stáži na Universidad Iberoamericana v Mexico City a poté pokračovala ve studiu teorie umění na pražské UMPRUM a genderových studií na FHS UK. Zajímá se o průsečík umění se společenskými problematikami, utopistickými imaginacemi a novomaterialistickým bádáním. Věnuje se galerijní produkci a výtvarné kritice, přispívá do médií jako Artalk, Flash Art, Fotograf Magazine či Artyčok.TV a příležitostně se věnuje kurátorství. Mezi lety 2019 a 2021 působila jako redaktorka výtvarného umění v kulturním čtrnáctideníku A2. Je členkou českého spolku ABCD věnovanému art brut a spravuje archiv Anny Zemánkové.

Petr Dub

Narozen 1976, v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. V roce 2011 byl Petr Dub nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Více na www.petrdub.cz.

Zuzana Duchová

Zuzana Duchová študovala vedu o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprejvodca a BA!! miesta živej kultúry (1989 - 2016). Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Je kurátorka a hýbateľka projektu Salónik.

Ondřej Dušek

Ondřej Dušek studoval na Fakultě architektury ČVUT a v ateliéru Emila Přikryla na AVU. Pracoval v ateliéru Hnilička Císler architekti. Od roku 2010 působí na volné noze, spolupracuje s Markem Kopećem a s Martinou Károvou. Podílel se také na publikacích (K čemu jsou architekti) nebo na přípravě výstavních projektů, např. Baugruppe Ist Super! (kurátoři Helena Doudová a Marek Kopeć) a Bydlet spolu (autoři Hubert Guzik a Lenka Kužvartová, kurátorka Klára Jeništová).