Artalk.cz

ČTK

Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu České tiskové kanceláře je bez písemného souhlasu Artalk.cz zakázáno. © ČTK

Anna Remešová a Alžběta Cibulková

Anna Remešová je šéfredaktorkou Artalk.cz. V minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla galerii etc. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění v regionu východní Evropy. Alžběta Cibulková absolvovala bakalářské studium Dějin evropské kultury na Karlově univerzitě a magisterské studium v oboru Dějiny a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V jejím zájmu je především malba, kresba, animace a pohyblivý obraz. Příležitostně se věnuje také kurátorství výstav.

Barbora Čápová

Narozena 1987, bakalářský titul získala na Univerzitě Hradec Králové, obor grafika a multimédia (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský), v současné době studuje magisterské studium na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy. V praktické činnosti se věnuje zejména prostorové a konceptuální tvorbě. Pravidelně přispívá do odborných periodik (Ateliér, Humanart…), především jako recenzent.

Viktor Čech

Narozen 1980, působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Flash Art, Ateliér aj.) se věnuje kurátorským projektům reflektujícím aktuální uměleckou problematiku. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A.). Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění (projekt Mysl je sval aj.).

Andra Chitimus

Andra Chitimus se zabývá zvukem na poli umění i výzkumu. Studovala sound art, umění instalace a performance v Paříži. V roce 2010 zahájila fotografický projekt Feral N0is3, dokumentující experimentální hudební scénu v Paříži. Na Pigalle Paris Radio má hudební relaci s názvem Healing Music a píše pro novozélandský hudební magazín The Attic Magazine. Žije střídavě v Amsterdamu, Bukurešti a Paříži.

Alžběta Cibulková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium Dějin evropské kultury na Karlově univerzitě a magisterské studium v oboru Dějiny a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V jejím zájmu je především malba, kresba, animace a pohyblivý obraz. Příležitostně se věnuje také kurátorství výstav.

René Crha

Narozen 1990, absolvoval bakalářské studium Dějin umění na Filozofické fakultě MU, kde pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Věnuje se zejména umění 20. a 21. století, především zobrazivému expresivnímu malířství, fotografii a architektuře. V současné době intenzivně pracuje na monografii Martina Johna.