Artalk.cz

ČTK

Jakékoli publikování nebo další šíření obsahu České tiskové kanceláře je bez písemného souhlasu Artalk.cz zakázáno. © ČTK

Anna Remešová a Alžběta Cibulková

Anna Remešová je šéfredaktorkou Artalk.cz. V minulosti koordinovala projekt UMA Audioguide a společně s Alžbětou Bačíkovou vedla galerii etc. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění v regionu východní Evropy. Alžběta Cibulková absolvovala bakalářské studium Dějin evropské kultury na Karlově univerzitě a magisterské studium v oboru Dějiny a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V jejím zájmu je především malba, kresba, animace a pohyblivý obraz. Příležitostně se věnuje také kurátorství výstav.

Barbora Čápová

Narozena 1987, bakalářský titul získala na Univerzitě Hradec Králové, obor grafika a multimédia (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský), v současné době studuje magisterské studium na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy. V praktické činnosti se věnuje zejména prostorové a konceptuální tvorbě. Pravidelně přispívá do odborných periodik (Ateliér, Humanart…), především jako recenzent.

Michaela Casková

Michaela Casková je vizuální umělkyně, edukátorka, kočovná zahradnice a sběračka, s jedním okem upřeným na atmosférické jevy. Chůze, pozorování, ptaní se, tichost, sběr, mapování a zaznamenávání proměn počasí a jejich extrahování jsou některé z jejích nástrojů. Motivovaná procesy propojování a sdílení se Michaela neustále pohybuje mezi projekty protkávající umění a vědu. Žije a pracuje ve Finsku, kde působí jako předsedkyně neziskové organizace Mustarinda a také v environmentálně vzdělávacím projektu Evolution in Action. Většina jejích putování se pojí se starým domem uprostřed finských lesů, s ostrovním životem v Helsinkách nebo českou kotlinou.

Viktor Čech

Narozen 1980, působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Flash Art, Ateliér aj.) se věnuje kurátorským projektům reflektujícím aktuální uměleckou problematiku. Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (mj. Karlin Studios či I.D.A.). Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění (projekt Mysl je sval aj.).

Kateřina Čechová

Kateřina Čechová absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects (2012–2014) a s kanceláří UNIT architekti (od roku 2016). Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. Od roku 2017 je členkou redakční rady časopisu ERA21, toho času na mateřské dovolené.

Karolina Chasáková

Narozena 1994, na AVU absolvovala Ateliér intermédia 3 u Tomáše Vaňka, Jiřího Kovandy a Jiřího Skály, je členkou Ekobuňky AVU, kterou spolu s dalšími členy*kami proměňuje ve Studentské odbory AVU. Zajímá se o téma a podmínky autoimunity, chronických onemocnění a společenského konstruktu zdraví. Ve své tvorbě často pracuje s textovými fragmenty.

Andra Chitimus

Andra Chitimus se zabývá zvukem na poli umění i výzkumu. Studovala sound art, umění instalace a performance v Paříži. V roce 2010 zahájila fotografický projekt Feral N0is3, dokumentující experimentální hudební scénu v Paříži. Na Pigalle Paris Radio má hudební relaci s názvem Healing Music a píše pro novozélandský hudební magazín The Attic Magazine. Žije střídavě v Amsterdamu, Bukurešti a Paříži.

Alžběta Cibulková

Narozena 1991, absolvovala bakalářské studium Dějin evropské kultury na Karlově univerzitě a magisterské studium v oboru Dějiny a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. V jejím zájmu je především malba, kresba, animace a pohyblivý obraz. Příležitostně se věnuje také kurátorství výstav.

Sasha Costanza-Chock

Sasha Costanza-Chock (používá zájmena oni nebo ona) se věnuje vědecké, aktivistické a designérské činnosti a mediální tvorbě a v současnosti zastává docentskou pozici v oboru Civic Media na MIT. Spolupracuje s Berkman-Klein Center for Internet & Society na Harvardově univerzitě a s MIT Open Documentary Lab a podílí se na aktivitách MIT Codesign Studio (codesign.mit.edu). Ve své práci se soustředí na sociální hnutí, transformační mediální organizaci a designovou spravedlnost. Její první kniha Out of the Shadows, Into the Streets: Transmedia Organizing and the Immigrant Rights Movement vyšla u nakladatelství MIT Press v roce 2014 a ta nejnovější pod názvem Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need se pod hlavičkou stejného nakladatelství objevila na pultech knihkupectví na začátku roku 2020. Costanza-Chock působí také ve správní radě Allied Media Projects (alliedmedia.org) a řídící komisi Design Justice Network (designjusticenetwork.org).

René Crha

Narozen 1990, absolvoval bakalářské studium Dějin umění na Filozofické fakultě MU, kde pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Věnuje se zejména umění 20. a 21. století, především zobrazivému expresivnímu malířství, fotografii a architektuře. V současné době intenzivně pracuje na monografii Martina Johna.

András Cséfalvay

András Cséfalvay je vizuálny umelec, vytvára príbehy, inštalácie, videá s použitím digitálnych technológií. Venuje sa vzťahu kultúry a technológií, politickým a etickým aspektom „načúvania“ ne-dominantným hlasom, interpretáciám sveta. Zaujíma sa o ne-antropocentrické naratívy vo filozofii a prírodných vedách. Jeho posledné projekty sa týkali vztahu astronómov a pôvodných obyvateľov pri stavaní dalekohladu na Mauna Kea v Hawaii, letu dinosaurov a spôsobu prežitia vyhnutia, prekategorizácia planety Pluto a spôsob vedeckej kategorizácie. Je spoluzakladateľom platformy digitálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení.