Artalk.cz

Martin Vaněk a Anežka Bartlová

Anežka Bartlová (*1988) je šéfredaktorkou Artalku. Vystudovala Dějiny umění na FF UK a UMPRUM a doktorát na KTDU Akademie výtvarných umění v Praze. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+Antiques, čtrnáctideníku A2, Alarm.cz a občasně přispívá do kulturní rubriky Deníku N. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018). Martin Vaněk (*1982) je historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Je spoluautorem stálé expozice AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Působí jako externí kurátor AJG, externí kurátor Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Je členem iniciativy Je to i tvoje město.

Revital Cohen a Tuur Van Balen

Působí jako umělci. Ve své společné práci se zaměřují na široké pole významů materiálů a jejich produkce. Prostřednictvím práce s objekty, instalací, filmem a fotografií rozkrývají výrobní procesy jako kulturní, etické a politické praxe.

Jana Babušiaková

Jana Babušiaková (*1988) vyštudovala odbor Dejiny a teória umenia na Trnavskej Univerzite, aktuálne pôsobí v administratíve Kunsthalle Bratislava a príležitostne sa venuje ako kurátorka vlastným výstavným projektom na poli súčasného vizuálneho umenia. Pravidelne prispieva do odborných periodík a novín článkami, reflektujúcimi práve túto oblasť.

Alžběta Bačíková

Narozena 1988, od roku 2015 je doktorandkou na FaVU VUT v Brně, kde se prakticky i teoreticky věnuje dokumentárním přístupům v pohyblivém obraze v současném umění. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa. V roce 2014 na FaVU absolvovala Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty. V letech 2013–2014 se podílela na kurátorském vedení Galerie 209 v Brně, v současnosti vede společně s Annou Remešovou galerii etc. Žije a pracuje v Praze.

Ondřej Balada

Narozen 1992, absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK, aktuálně pokračuje v magisterském studiu teorie a dějin umění UMPRUM. Zabývá se designem a uměním druhé poloviny 20. století.

Zbyněk Baladrán

Narozen 1973, je výtvarný umělec, organizátor a architekt výstav. V současnosti působí jako člen Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, svépomocné galerie Salvator Rosa a v kolektivu Averklubu. Vystavoval v domácích i mezinárodních institucích (např. MoMA New York, Württembergischer Kunstverein, Benátské bienále, Manifesta). Věnuje se rozporům současného světa a způsobu, jak je odkrýt pomocí umění a umělecké praxe.

Anna Balážová

Anna Balážová je vizuální umělkyně, absolventka Ateliéru video na Fakultě výtvarných umění VUT Brno, kde posléze v letech 2011–2013 působila také jako asistentka. Balážová se podílela na vzniku několika projektů: brněnské ArtMap společně s knihkupectvím, multimediální obor Motion design na SŠUD a VOŠ Brno, kreativní studio Einhorn, Grau collective. Expertka na perfektně ostrouhané pastelky a spontánní výlety s nejasnými konci. Neustále od nuly začínající poledancerka, Sex positive a Spiritual Pole badatelka, stavbyvedoucí tiny-housu v překrásném prostředí Bílých Karpat, milující partnerka a matka tří dětí, momentálně žijící ve slaměno-hliněné jurtě.

Michaela Banzetová

Narozena 1986, vystudovala Dějiny umění a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií spolupracovala se soukromou galerii v Notting Hillu v západním Londýně, mezinárodním trhem s uměním se zabývá dlouhodobě. Tématem její doktorandské práce na Fakultě výtvarných umění VUT jsou marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou výtvarnou scénu. Zajímá se o vizuální kulturu, umělecký trh, sběratelství, prezentaci a propagaci umění. Pracuje jako tisková mluvčí v Moravské galerii v Brně.

Lenka Bardová

Narozena 1989, vystudovala estetiku na FF JČU v Českých Budějovicích. V současné době studuje humanitní studia zaměřená na teorii a interpretaci populární kultury a literární teorii. Od roku 2011 navštěvuje Dům umění v Českých Budějovicích jako praktikantka edukačních programů, které jsou určené pro mateřské, základní, střední školy a gymnázia. Od roku 2013 pracuje jako lektorka v Alšově jihočeské galerii. Publikuje v tištěných (Ateliér, Semtam) i elektronických (Artalk) médiích. Věnuje se současnému umění, problematice definice umění, především institucionalistickým teoriím.

Pavel Barša

Pavel Barša je politolog. Vystudoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politickou vědu na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Roku 2006 se stal profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Laco Bartko

Laco Bartko je architekt, narodený v roku 1982. Architektúru praktizuje textom / konceptom / ... / detailom realizácie. Bartko je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Milena Bartlová

Narozena 1958, profesorka dějin umění, působí na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998–2010 v Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine za roky 2010–2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012).

Anežka Bartlová

Anežka Bartlová (*1988) je šéfredaktorkou Artalku. Vystudovala Dějiny umění na FF UK a UMPRUM a doktorát na KTDU Akademie výtvarných umění v Praze. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+Antiques, čtrnáctideníku A2, Alarm.cz a občasně přispívá do kulturní rubriky Deníku N. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018).

Barbora Bartůňková

Narozena 1987, vystudovala obor francouzský jazyk a filmová věda na University College London, kde následně dokončila magisterské studium v oboru dějiny umění. V letech 2013-2014 absolvovala kurátorskou stáž v Royal Academy of Arts a pracuje v londýnské galerii Annely Juda Fine Art. Zajímá se především o moderní a současné výtvarné umění, fotografii a film.

Bára Bažantová

Narozena v dubnu. V minulosti byla členkou několika neinstitucionalizovaných, zdola organizovaných skupin zabývajících se sociální politikou, primárně právem na město. V současné době je studentkou v Ateliéru environmentu na FaVU VUT v Brně.

Barbora Belzová

Narozena 1992, absolvovala bakalářské studium v ateliéru Interaktivní média u Pavla Kopřivy, nyní studuje druhým rokem Kurátorská studia (vše na FUD UJEP). Zabývá se především kurátorstvím současného umění.

Kata Benedek

Narozena 1990 v Budapešti, působí jako historička umění. Její akademický výzkum je zaměřen na radikální levicové umělecké směry v 50. a 60. letech a jejich mezinárodní vztahy k východní Evropě, historii umění LGBT komunity v Maďarsku v kontextu doby státního socialismu atd. Od roku 2015 žije a pracuje v Berlíně, kde také studuje doktorský program na Freie Universität Berlin.

Vladimír Beskid

Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 kolektívnych a individuálnych výstav domácich a zahraničných výtvarníkov, predovšetkým v Košiciach, Trnave, Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a v zahraničí: Berlín, Mníchov, Viedeň, Praha, Brno, Ostrava, Budapešť, Miskolc, Krakov, Przemysl, Oradea a pod. Umelecký riaditeľ Košice - EHMK 2013, n.o.

Pavel Besta

Narozen 1984, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím absolvování pracoval jako redaktor a později i jako šéfredaktor časopisu AKTA HISTORY revue. Vzhledem k tomu, že je synem pražského výtvarníka, obrážel výstavy už jako nemluvně. Proti své vůli tak záhy přičichnul k nezdravě svobodomyslnému ovzduší, jemuž později zcela propadl. V roce 2007 založil internetové stránky e-kultura.cz, jimž dělá šéfredaktora. Vedle toho publikuje články v Literárních a Lidových novinách.

Sim Binko

Absolvovala bakalářské studium dějin umění na FF UK v Praze, momentálně pokračuje ve studiu téhož oboru na Freie Universität v Berlíně. Věnuje se především vztahu mezi malbami starých mistrů a jimi inspirovanou tvorbou umělců pracujících s novými médii (fotografie a video).

David Bláha

Narozen 1995. Po absolvování bakalářského studia Dějin umění na FF UK pokračuje studiem Teorie a dějin umění na UMPRUM. Mimo výtvarného umění se věnuje zejména hudbě a zvuku. Podílí se na databázi Artbiom.cz, která sdružuje umělce a teoretiky umění zabývající se ekologickou a environmentální tematikou. Texty publikoval v A2, Fullmoon a Artalk.cz.

Martin Blažíček

Martin Blažíček (*1976) je absolventem FAMU, obor Střihová skladba, na téže škole absolvoval doktorandská studia s prací na téma Live cinema. Byl jedním z kurátorů Roxy/NoD a galerie Školská 28 v Praze. Vede jeden z ateliérů v Centru audiovizuálních studií FAMU, přednáší o historii médií a experimentálním filmu. V současnosti ve spolupráci s NFA realizuje několik výzkumných projektů věnovaných kinematografii undergroundu 80. let a filmu jako součástí výtvarného umění.

Joanna Boehnert

Joanna Boehnert získala v roce 2012 za finanční podpory Arts and Humanities Research Council doktorát v oboru designu na University of Brighton. Magisterská studia absolvovala na londýnské University of Arts a bakalářská na University of Guelph v kanadském Ontariu. Po zakončení doktorského studia vedla díky stipendiu CIRES praktický výzkumný projekt s názvem Mapping Climate Communication (Mapování klimatické komunikace) v Center for Science and Technology Policy Research (CSTPR) na Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) na University of Colorado ve městě Boulder. Svou knihu Design, Ecology, Politics: Toward the Ecocene (Design, ekologie, politika: směrem k ekocénu) napsala v rámci výzkumu v Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM) na University of Westminster. Momentálně přednáší design a kreativní ekonomii na Loughborough University. Pracovala jako designérka environmentální komunikace v akademických i kreativních, vydavatelských, neziskových a aktivistických organizacích. Je spoluzakladatelkou iniciativ Transition Town Brixton (2007) a Occupy Design UK (2011).

Viola Borková

Viola Borková (*1993) v současné době studuje magisterský program oboru muzeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a pracuje na pozici archiváře-specialisty v Moravské galerii. Tři roky pracovala jako kustodka ve dvou různých kulturních institucích, nejprve jako brigádník, posléze jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Ve volném čase navštěvuje galerie a muzea a porovnává odlišné způsoby práce se zaměstnanci první linie.

Vjera Borozan

Vjera Borozan je historička umění a kurátorka působící v Praze. V letech 2011–2019 byla ředitel-kou internetové platformy pro současné umění Artyčok.tv. Vystudovala dějiny a teorii umění na Univerzitě Karlově a v roce 2011 získala doktorský titul. V současné době vyučuje současné umění a umění 19. století na Akademii výtvarných umění v Praze a v minulosti působila na Fakultě vý-tvarných umění VUT v Brně. Byla ředitelkou Národního muzea v Černé Hoře (2017–2018) a dlou-hodobou spolupracovnicí iniciativy pro současné umění tranzit.cz (2005–2011).

Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.

Zdeněk Brdek

Narozen 1982, vystudoval na Jihočeské univerzitě učitelství češtiny a výtvarné výchovy, poté absolvoval doktorské studium dějin novější české literatury. Kromě literárněvědných odborných statí uveřejňuje příležitostně též publicistické texty věnující se především literatuře a výtvarnému umění, a to v médiích tištěných (Tvar, jihočeská MF Dnes, Milk & Honey) i elektronických (Artalk.cz, Kulturní noviny).

Markéta Březovská

Narozena 1982, architektka, urbanistka a autorka. Vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění ve Vídni a interdisciplinární urban studies v Bauhausu Dessau. Dnes se věnuje výzkumu a výuce (historie a teorie architektury a urbanismu), příležitostně také psaní a kurátorství.

Antonín Brinda

Narozen 1990, je performer tvořící příležitostně v médiích divadla nebo instalace. Zajímá se také o teorii umění a organizaci uměleckých eventů. Po studiích v Brně a Praze (Sdružená uměnovědná studia FF MU, Filmová studia FF UK, Divadelní tvorba v netradičních prostorech-Performerství, DAMU) pokračuje ve svém vzdělávání v programu Live Art and Performance Studies ve finských Helsinkách. Zde zkoumá oblasti jako body art, long durational performance nebo urban art. Je spoluzakladatelem a organizátorem multižánrového festivalu Kůra v Kutné Hoře.

Jan Brož

Narozen 1988, působí jako výtvarný umělec. Absolvoval AVU v Praze a studoval také na Cooper Union v New Yorku. Samostatně vystavoval ve Fait Gallery v Brně, v Centru pro současné umění Futura v Praze nebo v Galerii Hit v Bratislavě. V roce 2013 založil s Michalem Landou grafické studio Parallel Practice jako výstup stejnojmenné doktorské práce na UMPRUM.

Petr Brožka

Narozen 1974, vystudoval ateliér Konceptuálních tendencí na FaVU VUT v Brně. V roce 2010 byl přijat tamtéž na doktorandské studium s tématem „Výstavní koncepce a subvenční strategie nonartefaktálního umění“. Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2011–2013 kurátorsky vedl českobudějovickou Galerii D9.

Dusan Brozman

Narodený 1961, vyštudoval dejiny umenia na univerzite v Zurichu. Kurátorské projekty zahŕňajú umelcov ako Pawel Althamer, Jaroslav a Michal Blažek, Anna Daučíková, Stano, Filko, Milan a Štěpán Grygar, Vladimír Havrilla, Július Koller, Jiří Kovanda, Eva Kmentová, KW, Markéta Othová, Josef Šíma, Emöke Vargová a iní. Publikácie o Andrejovi Bělocvětovovi, Martinovi Mainerovi a Jiřím Sopkovi. Učí teoretické predmety na Fakultě umění a designu v Plzni.

Klára Brůhová

Narozena 1985, historička architektury a architektka. Věnuje se především dějinám architektury a urbanismu 20. století, působí na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je autorkou publikací Praha nepostavená a Pražské vize o nerealizovaných stavebních plánech pro hlavní město. V současnosti spolupracuje zejména na projektech zabývajících se českou poválečnou architekturou a její památkovou ochranou – podílela se například na dvojici výstav Poválečná 45–89.

Vilma Brzezinová

Narozena 1990 v Brně je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Střední školy umění a designu v Brně. Příležitostně se věnuje psaní.

Ondřej Buddeus

Ondřej Buddeus (*1984) je spisovatel, překladatel a editor. V současnosti působí na AVU v Praze. V letech 2017–2019 vedl státní agenturu České literární centrum. Zabývá se teoreticky i umělecky možnostmi textového vyjádření, teorií básnických textů a oblastí fikčnosti v literatuře. Spolu s Markétou Magidovou vydal monografii Třídit slova: Literatura a konceptuální tendence 1949–2015 (tranzit.cz, 2015). Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (2013) a spolu s Davidem Böhmem získal ocenění Magnesia Litera (dětská kniha, 2014).

Hana Buddeus

Hana Buddeus aktuálně pracuje na Ústavu dějin umění AV ČR v oddělení umění 19.–21. století a v Centru pro výzkum fotografie. Posledních pět let se věnovala výzkumu fotografií uměleckých děl Josefa Sudka (sudekproject.cz). Dlouhodobě spolupracuje se spolkem Fotograf.

Amálie Bulandrová

Amálie Bulandrová je absolventka Semináře dějin umění na FF MU a Katedry divadelních studií FF MU. V současné době je studentkou magisterského oboru teorie a dějin umění na UMPRUM. V rámci svého kunsthistorického studia se soustředila na středověkou performativitu a liturgické drama. Ve svém aktuálním výzkumu se zabývá zejména divadelní a výstavní scénografií/architekturou, vizuální dramaturgií a problematikou divadelní a výtvarné instalace. Příležitostně působí jako kurátorka.

Vladimíra Büngerová

Vladimíra Büngerová, kritička a kurátorka, študovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave (1995–2000). Venuje sa histórii, teórii a kritike moderného a súčasného umenia, úžitkového umenia a dizajnu. V rokoch 2000–2005 pôsobila ako kurátorka zbierky výtvarného umenia a umeleckých remesiel v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, od roku 2007 pracuje v Slovenskej národnej galérii, spočiatku ako kurátorka zbierky úžitkového umenia a dizajnu (sklo, dizajn) a od roku 2010 ako kurátorka zbierky moderného a súčasného sochárstva. Pre SNG pripravila niekoľko výstavných a publikačných projektov: Všetko o múzeu (2008), Osemdesiate roky/časť Suterén (2009, v spolupráci s B. Jablonskou), Juraj Bartusz. Gestá/body/sekundy (2010, spolu s L. Gregorovou), Ľubomír Blecha 1933-2009 (2011, spolu s D. Poláčkovou), Jana Želibská. Zákaz dotyku (2012, spolu s L. Gregorovou), Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva (2015), Rekonštrukcie (2015, s P. Hanákovou), Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG (2017). Je členkou slovenskej sekcie AICA.

Dušan Buran

Je absolventom odboru Dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. 1992) a na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia, otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika a kurátorom rovnomennej výstavy (SNG Bratislava 2003), autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov doma aj v zahraničí.

Daniel Burda

Daniel Burda (*1992) studuje v posledním ročníku v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU, kam přešel po dokončení studií ekonomie na Fakultě sociálních věd na UK v Praze. Jeho hlavním zájmem jsou korporátní a komerční strategie, používané umělci v kontextu postinternetového umění a jejich praktické aplikace ve vystavování.

Oldřich Bystřický

Oldřich Bystřický studoval učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se zprostředkování výtvarného umění, edukaci i umělecké tvorbě. Od roku 2006 působil v Národní galerii Praha (NGP) jako externí lektor, od roku 2009 jako edukátor. Ve své volné tvorbě vytváří kresby, malby, (foto)performance, objekty a instalace. V současnosti vede Programové oddělení NGP.

Denisa Bytelová

Narozena 1983, dlouhodobě spolupracuje s galerií Sam83, přispívá do periodik A2, Fotograf, Ateliér, Pižmo, zpracovává hesla pro databázi Artlist. Od roku 2012 pracuje pro Artarchiv a databázi Abart, od roku 2013 vyučuje teoretické předměty na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.