Artalk.cz

Revital Cohen a Tuur Van Balen

Působí jako umělci. Ve své společné práci se zaměřují na široké pole významů materiálů a jejich produkce. Prostřednictvím práce s objekty, instalací, filmem a fotografií rozkrývají výrobní procesy jako kulturní, etické a politické praxe.

Jana Babušiaková

Jana Babušiaková (*1988) vyštudovala odbor Dejiny a teória umenia na Trnavskej Univerzite, aktuálne pôsobí v administratíve Kunsthalle Bratislava a príležitostne sa venuje ako kurátorka vlastným výstavným projektom na poli súčasného vizuálneho umenia. Pravidelne prispieva do odborných periodík a novín článkami, reflektujúcimi práve túto oblasť.

Alžběta Bačíková

Narozena 1988, od roku 2015 je doktorandkou na FaVU VUT v Brně, kde se prakticky i teoreticky věnuje dokumentárním přístupům v pohyblivém obraze v současném umění. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa. V roce 2014 na FaVU absolvovala Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty. V letech 2013–2014 se podílela na kurátorském vedení Galerie 209 v Brně, v současnosti vede společně s Annou Remešovou galerii etc. Žije a pracuje v Praze.

Zbyněk Baladrán

Narozen 1973, je výtvarný umělec, organizátor a architekt výstav. V současnosti působí jako člen Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, svépomocné galerie Salvator Rosa a v kolektivu Averklubu. Vystavoval v domácích i mezinárodních institucích (např. MoMA New York, Württembergischer Kunstverein, Benátské bienále, Manifesta). Věnuje se rozporům současného světa a způsobu, jak je odkrýt pomocí umění a umělecké praxe.

Michaela Banzetová

Narozena 1986, vystudovala Dějiny umění a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií spolupracovala se soukromou galerii v Notting Hillu v západním Londýně, mezinárodním trhem s uměním se zabývá dlouhodobě. Tématem její doktorandské práce na Fakultě výtvarných umění VUT jsou marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou výtvarnou scénu. Zajímá se o vizuální kulturu, umělecký trh, sběratelství, prezentaci a propagaci umění. Pracuje jako tisková mluvčí v Moravské galerii v Brně.

Lenka Bardová

Narozena 1989, vystudovala estetiku na FF JČU v Českých Budějovicích. V současné době studuje humanitní studia zaměřená na teorii a interpretaci populární kultury a literární teorii. Od roku 2011 navštěvuje Dům umění v Českých Budějovicích jako praktikantka edukačních programů, které jsou určené pro mateřské, základní, střední školy a gymnázia. Od roku 2013 pracuje jako lektorka v Alšově jihočeské galerii. Publikuje v tištěných (Ateliér, Semtam) i elektronických (Artalk) médiích. Věnuje se současnému umění, problematice definice umění, především institucionalistickým teoriím.

Pavel Barša

Pavel Barša je politolog. Vystudoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politickou vědu na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Roku 2006 se stal profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Laco Bartko

Laco Bartko je architekt, narodený v roku 1982. Architektúru praktizuje textom / konceptom / ... / detailom realizácie. Bartko je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Anežka Bartlová

Anežka Bartlová (*1988) vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+Antiques, čtrnáctideníku A2, Artalk.cz, Alarm.cz a přispívá do kulturní rubriky Deníku N. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018).

Milena Bartlová

Narozena 1958, profesorka dějin umění, působí na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998–2010 v Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU v Brně. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine za roky 2010–2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012).

Barbora Bartůňková

Narozena 1987, vystudovala obor francouzský jazyk a filmová věda na University College London, kde následně dokončila magisterské studium v oboru dějiny umění. V letech 2013-2014 absolvovala kurátorskou stáž v Royal Academy of Arts a pracuje v londýnské galerii Annely Juda Fine Art. Zajímá se především o moderní a současné výtvarné umění, fotografii a film.

Bára Bažantová

Narozena v dubnu. V minulosti byla členkou několika neinstitucionalizovaných, zdola organizovaných skupin zabývajících se sociální politikou, primárně právem na město. V současné době je studentkou v Ateliéru environmentu na FaVU VUT v Brně.

Barbora Belzová

Narozena 1992, absolvovala bakalářské studium v ateliéru Interaktivní média u Pavla Kopřivy, nyní studuje druhým rokem Kurátorská studia (vše na FUD UJEP). Zabývá se především kurátorstvím současného umění.

Kata Benedek

Narozena 1990 v Budapešti, působí jako historička umění. Její akademický výzkum je zaměřen na radikální levicové umělecké směry v 50. a 60. letech a jejich mezinárodní vztahy k východní Evropě, historii umění LGBT komunity v Maďarsku v kontextu doby státního socialismu atd. Od roku 2015 žije a pracuje v Berlíně, kde také studuje doktorský program na Freie Universität Berlin.

Vladimír Beskid

Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 kolektívnych a individuálnych výstav domácich a zahraničných výtvarníkov, predovšetkým v Košiciach, Trnave, Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a v zahraničí: Berlín, Mníchov, Viedeň, Praha, Brno, Ostrava, Budapešť, Miskolc, Krakov, Przemysl, Oradea a pod. Umelecký riaditeľ Košice - EHMK 2013, n.o.

Pavel Besta

Narozen 1984, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím absolvování pracoval jako redaktor a později i jako šéfredaktor časopisu AKTA HISTORY revue. Vzhledem k tomu, že je synem pražského výtvarníka, obrážel výstavy už jako nemluvně. Proti své vůli tak záhy přičichnul k nezdravě svobodomyslnému ovzduší, jemuž později zcela propadl. V roce 2007 založil internetové stránky e-kultura.cz, jimž dělá šéfredaktora. Vedle toho publikuje články v Literárních a Lidových novinách.

Sim Binko

Absolvovala bakalářské studium dějin umění na FF UK v Praze, momentálně pokračuje ve studiu téhož oboru na Freie Universität v Berlíně. Věnuje se především vztahu mezi malbami starých mistrů a jimi inspirovanou tvorbou umělců pracujících s novými médii (fotografie a video).

David Bláha

Narozen 1995. Po absolvování bakalářského studia Dějin umění na FF UK pokračuje studiem Teorie a dějin umění na UMPRUM. Mimo výtvarného umění se věnuje zejména hudbě a zvuku. Podílí se na databázi Artbiom.cz, která sdružuje umělce a teoretiky umění zabývající se ekologickou a environmentální tematikou. Texty publikoval v A2, Fullmoon a Artalk.cz.

Martin Blažíček

Martin Blažíček (*1976) je absolventem FAMU, obor Střihová skladba, na téže škole absolvoval doktorandská studia s prací na téma Live cinema. Byl jedním z kurátorů Roxy/NoD a galerie Školská 28 v Praze. Vede jeden z ateliérů v Centru audiovizuálních studií FAMU, přednáší o historii médií a experimentálním filmu. V současnosti ve spolupráci s NFA realizuje několik výzkumných projektů věnovaných kinematografii undergroundu 80. let a filmu jako součástí výtvarného umění.

Joanna Boehnert

Joanna Boehnert získala v roce 2012 za finanční podpory Arts and Humanities Research Council doktorát v oboru designu na University of Brighton. Magisterská studia absolvovala na londýnské University of Arts a bakalářská na University of Guelph v kanadském Ontariu. Po zakončení doktorského studia vedla díky stipendiu CIRES praktický výzkumný projekt s názvem Mapping Climate Communication (Mapování klimatické komunikace) v Center for Science and Technology Policy Research (CSTPR) na Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) na University of Colorado ve městě Boulder. Svou knihu Design, Ecology, Politics: Toward the Ecocene (Design, ekologie, politika: směrem k ekocénu) napsala v rámci výzkumu v Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM) na University of Westminster. Momentálně přednáší design a kreativní ekonomii na Loughborough University. Pracovala jako designérka environmentální komunikace v akademických i kreativních, vydavatelských, neziskových a aktivistických organizacích. Je spoluzakladatelkou iniciativ Transition Town Brixton (2007) a Occupy Design UK (2011).

Viola Borková

Viola Borková (*1993) v současné době studuje magisterský program oboru muzeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a pracuje na pozici archiváře-specialisty v Moravské galerii. Tři roky pracovala jako kustodka ve dvou různých kulturních institucích, nejprve jako brigádník, posléze jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Ve volném čase navštěvuje galerie a muzea a porovnává odlišné způsoby práce se zaměstnanci první linie.

Vjera Borozan

Vjera Borozan je historička umění a kurátorka působící v Praze. V letech 2011–2019 byla ředitel-kou internetové platformy pro současné umění Artyčok.tv. Vystudovala dějiny a teorii umění na Univerzitě Karlově a v roce 2011 získala doktorský titul. V současné době vyučuje současné umění a umění 19. století na Akademii výtvarných umění v Praze a v minulosti působila na Fakultě vý-tvarných umění VUT v Brně. Byla ředitelkou Národního muzea v Černé Hoře (2017–2018) a dlou-hodobou spolupracovnicí iniciativy pro současné umění tranzit.cz (2005–2011).

Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.

Zdeněk Brdek

Narozen 1982, vystudoval na Jihočeské univerzitě učitelství češtiny a výtvarné výchovy, poté absolvoval doktorské studium dějin novější české literatury. Kromě literárněvědných odborných statí uveřejňuje příležitostně též publicistické texty věnující se především literatuře a výtvarnému umění, a to v médiích tištěných (Tvar, jihočeská MF Dnes, Milk & Honey) i elektronických (Artalk.cz, Kulturní noviny).

Markéta Březovská

Narozena 1982, architektka, urbanistka a autorka. Vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění ve Vídni a interdisciplinární urban studies v Bauhausu Dessau. Dnes se věnuje výzkumu a výuce (historie a teorie architektury a urbanismu), příležitostně také psaní a kurátorství.

Antonín Brinda

Narozen 1990, je performer tvořící příležitostně v médiích divadla nebo instalace. Zajímá se také o teorii umění a organizaci uměleckých eventů. Po studiích v Brně a Praze (Sdružená uměnovědná studia FF MU, Filmová studia FF UK, Divadelní tvorba v netradičních prostorech-Performerství, DAMU) pokračuje ve svém vzdělávání v programu Live Art and Performance Studies ve finských Helsinkách. Zde zkoumá oblasti jako body art, long durational performance nebo urban art. Je spoluzakladatelem a organizátorem multižánrového festivalu Kůra v Kutné Hoře.

Jan Brož

Narozen 1988, působí jako výtvarný umělec. Absolvoval AVU v Praze a studoval také na Cooper Union v New Yorku. Samostatně vystavoval ve Fait Gallery v Brně, v Centru pro současné umění Futura v Praze nebo v Galerii Hit v Bratislavě. V roce 2013 založil s Michalem Landou grafické studio Parallel Practice jako výstup stejnojmenné doktorské práce na UMPRUM.

Petr Brožka

Narozen 1974, vystudoval ateliér Konceptuálních tendencí na FaVU VUT v Brně. V roce 2010 byl přijat tamtéž na doktorandské studium s tématem „Výstavní koncepce a subvenční strategie nonartefaktálního umění“. Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2011–2013 kurátorsky vedl českobudějovickou Galerii D9.

Dusan Brozman

Narodený 1961, vyštudoval dejiny umenia na univerzite v Zurichu. Kurátorské projekty zahŕňajú umelcov ako Pawel Althamer, Jaroslav a Michal Blažek, Anna Daučíková, Stano, Filko, Milan a Štěpán Grygar, Vladimír Havrilla, Július Koller, Jiří Kovanda, Eva Kmentová, KW, Markéta Othová, Josef Šíma, Emöke Vargová a iní. Publikácie o Andrejovi Bělocvětovovi, Martinovi Mainerovi a Jiřím Sopkovi. Učí teoretické predmety na Fakultě umění a designu v Plzni.

Klára Brůhová

Narozena 1985, historička architektury a architektka. Věnuje se především dějinám architektury a urbanismu 20. století, působí na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je autorkou publikací Praha nepostavená a Pražské vize o nerealizovaných stavebních plánech pro hlavní město. V současnosti spolupracuje zejména na projektech zabývajících se českou poválečnou architekturou a její památkovou ochranou – podílela se například na dvojici výstav Poválečná 45–89.

Vilma Brzezinová

Narozena 1990 v Brně je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Střední školy umění a designu v Brně. Příležitostně se věnuje psaní.

Hana Buddeus

Hana Buddeus aktuálně pracuje na Ústavu dějin umění AV ČR v oddělení umění 19.–21. století a v Centru pro výzkum fotografie. Posledních pět let se věnovala výzkumu fotografií uměleckých děl Josefa Sudka (sudekproject.cz). Dlouhodobě spolupracuje se spolkem Fotograf.

Ondřej Buddeus

Ondřej Buddeus (*1984) je spisovatel, překladatel a editor. V současnosti působí na AVU v Praze. V letech 2017–2019 vedl státní agenturu České literární centrum. Zabývá se teoreticky i umělecky možnostmi textového vyjádření, teorií básnických textů a oblastí fikčnosti v literatuře. Spolu s Markétou Magidovou vydal monografii Třídit slova: Literatura a konceptuální tendence 1949–2015 (tranzit.cz, 2015). Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (2013) a spolu s Davidem Böhmem získal ocenění Magnesia Litera (dětská kniha, 2014).

Vladimíra Büngerová

Vladimíra Büngerová, kritička a kurátorka, študovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave (1995–2000). Venuje sa histórii, teórii a kritike moderného a súčasného umenia, úžitkového umenia a dizajnu. V rokoch 2000–2005 pôsobila ako kurátorka zbierky výtvarného umenia a umeleckých remesiel v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, od roku 2007 pracuje v Slovenskej národnej galérii, spočiatku ako kurátorka zbierky úžitkového umenia a dizajnu (sklo, dizajn) a od roku 2010 ako kurátorka zbierky moderného a súčasného sochárstva. Pre SNG pripravila niekoľko výstavných a publikačných projektov: Všetko o múzeu (2008), Osemdesiate roky/časť Suterén (2009, v spolupráci s B. Jablonskou), Juraj Bartusz. Gestá/body/sekundy (2010, spolu s L. Gregorovou), Ľubomír Blecha 1933-2009 (2011, spolu s D. Poláčkovou), Jana Želibská. Zákaz dotyku (2012, spolu s L. Gregorovou), Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva (2015), Rekonštrukcie (2015, s P. Hanákovou), Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG (2017). Je členkou slovenskej sekcie AICA.

Dušan Buran

Je absolventom odboru Dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. 1992) a na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia, otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika a kurátorom rovnomennej výstavy (SNG Bratislava 2003), autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov doma aj v zahraničí.

Daniel Burda

Daniel Burda (*1992) studuje v posledním ročníku v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU, kam přešel po dokončení studií ekonomie na Fakultě sociálních věd na UK v Praze. Jeho hlavním zájmem jsou korporátní a komerční strategie, používané umělci v kontextu postinternetového umění a jejich praktické aplikace ve vystavování.

Oldřich Bystřický

Oldřich Bystřický studoval učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se zprostředkování výtvarného umění, edukaci i umělecké tvorbě. Od roku 2006 působil v Národní galerii Praha (NGP) jako externí lektor, od roku 2009 jako edukátor. Ve své volné tvorbě vytváří kresby, malby, (foto)performance, objekty a instalace. V současnosti vede Programové oddělení NGP.

Denisa Bytelová

Narozena 1983, dlouhodobě spolupracuje s galerií Sam83, přispívá do periodik A2, Fotograf, Ateliér, Pižmo, zpracovává hesla pro databázi Artlist. Od roku 2012 pracuje pro Artarchiv a databázi Abart, od roku 2013 vyučuje teoretické předměty na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.