Artalk.cz

Revital Cohen a Tuur Van Balen

Působí jako umělci. Ve své společné práci se zaměřují na široké pole významů materiálů a jejich produkce. Prostřednictvím práce s objekty, instalací, filmem a fotografií rozkrývají výrobní procesy jako kulturní, etické a politické praxe.

Jana Babušiaková

Jana Babušiaková (*1988) vyštudovala odbor Dejiny a teória umenia na Trnavskej Univerzite, aktuálne pôsobí v administratíve Kunsthalle Bratislava a príležitostne sa venuje ako kurátorka vlastným výstavným projektom na poli súčasného vizuálneho umenia. Pravidelne prispieva do odborných periodík a novín článkami, reflektujúcimi práve túto oblasť.

Alžběta Bačíková

Narozena 1988, od roku 2015 je doktorandkou na FaVU VUT v Brně, kde se prakticky i teoreticky věnuje dokumentárním přístupům v pohyblivém obraze v současném umění. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa. V roce 2014 na FaVU absolvovala Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty. V letech 2013–2014 se podílela na kurátorském vedení Galerie 209 v Brně, v současnosti vede společně s Annou Remešovou galerii etc. Žije a pracuje v Praze.

Michaela Banzetová

Narozena 1986, vystudovala Dějiny umění a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií spolupracovala se soukromou galerii v Notting Hillu v západním Londýně, mezinárodním trhem s uměním se zabývá dlouhodobě. Tématem její doktorandské práce na Fakultě výtvarných umění VUT jsou marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou výtvarnou scénu. Zajímá se o vizuální kulturu, umělecký trh, sběratelství, prezentaci a propagaci umění. Pracuje jako tisková mluvčí v Moravské galerii v Brně.

Lenka Bardová

Narozena 1989, vystudovala estetiku na FF JČU v Českých Budějovicích. V současné době studuje humanitní studia zaměřená na teorii a interpretaci populární kultury a literární teorii. Od roku 2011 navštěvuje Dům umění v Českých Budějovicích jako praktikantka edukačních programů, které jsou určené pro mateřské, základní, střední školy a gymnázia. Od roku 2013 pracuje jako lektorka v Alšově jihočeské galerii. Publikuje v tištěných (Ateliér, Semtam) i elektronických (Artalk) médiích. Věnuje se současnému umění, problematice definice umění, především institucionalistickým teoriím.

Pavel Barša

Pavel Barša je politolog. Vystudoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politickou vědu na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Roku 2006 se stal profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Milena Bartlová

Narozena 1958, profesorka dějin umění, působí na UMPRUM v Praze. Předtím pracovala jako administrativní pracovnice a posléze kurátorka v Národní galerii v Praze, 1998-2010 v Semináři dějin umění Filosofické fakulty MU v Brně. Věnuje se dějinám umění středověku zejména ve střední Evropě, dějinám a metodologii oboru dějiny umění, vizuálním studiím a muzeologii. Kromě odborných monografií a příspěvků do vědeckých časopisů, katalogů a sborníků píše také kulturně-politickou publicistiku. Komentáře z rubriky In_margine za roky 2010-2012 vyšly v knížce Obrazy + události (VŠUP: Praha 2012).

Anežka Bartlová

Anežka Bartlová (*1988) vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016), spolupracovala na vydání knihy Nespavost autora Václava Janoščíka (UMPRUM, 2018). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu art+antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 9/2019 je jeho šéfredaktorkou. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech art+antiques, Flash Art CZ/SK, čtrnáctideníku A2, na webové platformě Artalk.cz a Alarm.cz. Anežka Bartlová je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018).

Barbora Bartůňková

Narozena 1987, vystudovala obor francouzský jazyk a filmová věda na University College London, kde následně dokončila magisterské studium v oboru dějiny umění. V letech 2013-2014 absolvovala kurátorskou stáž v Royal Academy of Arts a pracuje v londýnské galerii Annely Juda Fine Art. Zajímá se především o moderní a současné výtvarné umění, fotografii a film.

Barbora Belzová

Narozena 1992, absolvovala bakalářské studium v ateliéru Interaktivní média u Pavla Kopřivy, nyní studuje druhým rokem Kurátorská studia (vše na FUD UJEP). Zabývá se především kurátorstvím současného umění.

Katalin Benedek

Narozena 1990 v Budapešti, působí jako historička umění. Její akademický výzkum je zaměřen na radikální levicové umělecké směry v 50. a 60. letech a jejich mezinárodní vztahy k CEE, historii umění LGBT komunity v Maďarsku v kontextu doby státního socialismu atd. Od roku 2015 žije a pracuje v Berlíně.

Vladimír Beskid

Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 kolektívnych a individuálnych výstav domácich a zahraničných výtvarníkov, predovšetkým v Košiciach, Trnave, Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a v zahraničí: Berlín, Mníchov, Viedeň, Praha, Brno, Ostrava, Budapešť, Miskolc, Krakov, Przemysl, Oradea a pod. Umelecký riaditeľ Košice - EHMK 2013, n.o.

Pavel Besta

Narozen 1984, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím absolvování pracoval jako redaktor a později i jako šéfredaktor časopisu AKTA HISTORY revue. Vzhledem k tomu, že je synem pražského výtvarníka, obrážel výstavy už jako nemluvně. Proti své vůli tak záhy přičichnul k nezdravě svobodomyslnému ovzduší, jemuž později zcela propadl. V roce 2007 založil internetové stránky e-kultura.cz, jimž dělá šéfredaktora. Vedle toho publikuje články v Literárních a Lidových novinách.

Sim Binko

Absolvovala bakalářské studium dějin umění na FF UK v Praze, momentálně pokračuje ve studiu téhož oboru na Freie Universität v Berlíně. Věnuje se především vztahu mezi malbami starých mistrů a jimi inspirovanou tvorbou umělců pracujících s novými médii (fotografie a video).

David Bláha

Narozen 1995. Po absolvování bakalářského studia Dějin umění na FF UK pokračuje studiem Teorie a dějin umění na UMPRUM. Mimo výtvarného umění se věnuje zejména hudbě a zvuku. Podílí se na databázi Artbiom.cz, která sdružuje umělce a teoretiky umění zabývající se ekologickou a environmentální tematikou. Texty publikoval v A2, Fullmoon a Artalk.cz.

Martin Blažíček

Martin Blažíček (*1976) je absolventem FAMU, obor Střihová skladba, na téže škole absolvoval doktorandská studia s prací na téma Live cinema. Byl jedním z kurátorů Roxy/NoD a galerie Školská 28 v Praze. Vede jeden z ateliérů v Centru audiovizuálních studií FAMU, přednáší o historii médií a experimentálním filmu. V současnosti ve spolupráci s NFA realizuje několik výzkumných projektů věnovaných kinematografii undergroundu 80. let a filmu jako součástí výtvarného umění.

Viola Borková

Viola Borková (*1993) v současné době studuje magisterský program oboru muzeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a pracuje na pozici archiváře-specialisty v Moravské galerii. Tři roky pracovala jako kustodka ve dvou různých kulturních institucích, nejprve jako brigádník, posléze jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Ve volném čase navštěvuje galerie a muzea a porovnává odlišné způsoby práce se zaměstnanci první linie.

Vjera Borozan

Vjera Borozan je historička umění a kurátorka působící v Praze. V letech 2011–2019 byla ředitel-kou internetové platformy pro současné umění Artyčok.tv. Vystudovala dějiny a teorii umění na Univerzitě Karlově a v roce 2011 získala doktorský titul. V současné době vyučuje současné umění a umění 19. století na Akademii výtvarných umění v Praze a v minulosti působila na Fakultě vý-tvarných umění VUT v Brně. Byla ředitelkou Národního muzea v Černé Hoře (2017–2018) a dlou-hodobou spolupracovnicí iniciativy pro současné umění tranzit.cz (2005–2011).

Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.

Zdeněk Brdek

Narozen 1982, vystudoval na Jihočeské univerzitě učitelství češtiny a výtvarné výchovy, poté absolvoval doktorské studium dějin novější české literatury. Kromě literárněvědných odborných statí uveřejňuje příležitostně též publicistické texty věnující se především literatuře a výtvarnému umění, a to v médiích tištěných (Tvar, jihočeská MF Dnes, Milk & Honey) i elektronických (Artalk.cz, Kulturní noviny).

Markéta Březovská

Narozena 1982, architektka, urbanistka a autorka. Vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění ve Vídni a interdisciplinární urban studies v Bauhausu Dessau. Dnes se věnuje výzkumu a výuce (historie a teorie architektury a urbanismu), příležitostně také psaní a kurátorství.

Antonín Brinda

Narozen 1990, je performer tvořící příležitostně v médiích divadla nebo instalace. Zajímá se také o teorii umění a organizaci uměleckých eventů. Po studiích v Brně a Praze (Sdružená uměnovědná studia FF MU, Filmová studia FF UK, Divadelní tvorba v netradičních prostorech-Performerství, DAMU) pokračuje ve svém vzdělávání v programu Live Art and Performance Studies ve finských Helsinkách. Zde zkoumá oblasti jako body art, long durational performance nebo urban art. Je spoluzakladatelem a organizátorem multižánrového festivalu Kůra v Kutné Hoře.

Jan Brož

Narozen 1988, působí jako výtvarný umělec. Absolvoval AVU v Praze a studoval také na Cooper Union v New Yorku. Samostatně vystavoval ve Fait Gallery v Brně, v Centru pro současné umění Futura v Praze nebo v Galerii Hit v Bratislavě. V roce 2013 založil s Michalem Landou grafické studio Parallel Practice jako výstup stejnojmenné doktorské práce na UMPRUM.

Petr Brožka

Narozen 1974, vystudoval ateliér Konceptuálních tendencí na FaVU VUT v Brně. V roce 2010 byl přijat tamtéž na doktorandské studium s tématem „Výstavní koncepce a subvenční strategie nonartefaktálního umění“. Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2011–2013 kurátorsky vedl českobudějovickou Galerii D9.

Dusan Brozman

Narodený 1961, vyštudoval dejiny umenia na univerzite v Zurichu. Kurátorské projekty zahŕňajú umelcov ako Pawel Althamer, Jaroslav a Michal Blažek, Anna Daučíková, Stano, Filko, Milan a Štěpán Grygar, Vladimír Havrilla, Július Koller, Jiří Kovanda, Eva Kmentová, KW, Markéta Othová, Josef Šíma, Emöke Vargová a iní. Publikácie o Andrejovi Bělocvětovovi, Martinovi Mainerovi a Jiřím Sopkovi. Učí teoretické predmety na Fakultě umění a designu v Plzni.

Klára Brůhová

Narozena 1985, historička architektury a architektka. Věnuje se především dějinám architektury a urbanismu 20. století, působí na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je autorkou publikací Praha nepostavená a Pražské vize o nerealizovaných stavebních plánech pro hlavní město. V současnosti spolupracuje zejména na projektech zabývajících se českou poválečnou architekturou a její památkovou ochranou – podílela se například na dvojici výstav Poválečná 45–89.

Vilma Brzezinová

Narozena 1990 v Brně je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Střední školy umění a designu v Brně. Příležitostně se věnuje psaní.

Ondřej Buddeus

Narozen 1984, studoval překladatelství, němčinu a norštinu na FF UK v Praze. V doktorské práci se věnoval výzkumu fikčních světů v básnických textech. Autor, překladatel, organizátor a dramaturg literárních a mlutižánrových akcí, editor, redakor a příležitostný kritik. Autorské texty publikoval v ČR a zahraničí, na literárních scénách i v galerijním prostředí. Jako autor spolupracoval s řadou umělkyň/umělců z různých oborů, trvale se zajímá o možnosti a výskyt literárních technik v umělecké praxi, zkoumá podmínky literární a knižní tvorby ve světle nových médií. Byla mu udělena Cena Jiřího Ortena (2013) a Magnesia Litera (dětská kniha, s Davidem Böhmem, 2015). Působil jako šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno, v pražském divadle Alfred ve dvoře, v současnosti (2017) vede České literární centrum.

Denisa Bytelová

Narozena 1983, dlouhodobě spolupracuje s galerií Sam83, přispívá do periodik A2, Fotograf, Ateliér, Pižmo, zpracovává hesla pro databázi Artlist. Od roku 2012 pracuje pro Artarchiv a databázi Abart, od roku 2013 vyučuje teoretické předměty na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.