Artalk.cz

Artalk

Artalk je časopis o současném vizuálním umění a jedinečný webový projekt s více než 26 tisíci aktivními čtenáři a čtenářkami měsíčně, který se zabývá reflexí dění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Vznikl v roce 2008 s cílem poskytnout prostor pro kritiku a teoretickou diskusi. Od roku 2013 má také slovenskou redakci. Kromě publikování textů vstupuje aktivně do veřejného prostoru prostřednictvím organizování diskuzí, produkcí podcastů a vydáváním Artalk Revue. Artalk podporuje skrze mediální spolupráci kromě velkých státních institucí také regionální a nezávislé umělecké projekty. Je součástí kolektivu Feministických (uměleckých) institucí a sítě východoevropských časopisů o současném umění East Art Mags. Od roku 2021 funguje jako spoluorganizátor Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky a kritičky umění. Artalk se řídí principy formulovanými v Etickém kodexu časopisu Artalk.

Markéta Adamcová

Narozena 1992, studuje atelier Malba 2 Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění. Před nástupem na akademii navštěvovala na Scholastice ateliér Roberta Šalandy a posléze Michala Pěchoučka.V té době pracovala (a chvíli i žila) v Divusu v Bubenské.

Mothers Artlovers

Mothers Artlovers byly založeny Kateřinou Olivovou v Brně a Darinou Alster v Praze v prosinci 2016. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně, která sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Skupina nevylučuje otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. V rámci společných setkání se zabývá specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu.