Artalk.cz

Artalk.cz

Artalk byl založen v roce 2008. Od té doby přináší aktuální zprávy ze světa výtvarného umění. Informuje o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích týkajících se výtvarného umění i o tom, co se o umění píše v médiích. Zřizovatelem stránek Artalk.cz je občanské sdružení Artalk, jehož cílem je podpora rozvoje umělecké činnosti, poskytnutí prostoru pro prezentaci uměleckých děl a informování o dění ve výtvarném umění.

Markéta Adamcová

Narozena 1992, studuje atelier Malba 2 Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění. Před nástupem na akademii navštěvovala na Scholastice ateliér Roberta Šalandy a posléze Michala Pěchoučka.V té době pracovala (a chvíli i žila) v Divusu v Bubenské.

Mothers Artlovers

Mothers Artlovers byly založeny Kateřinou Olivovou v Brně a Darinou Alster v Praze v prosinci 2016. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně, která sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Skupina nevylučuje otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. V rámci společných setkání se zabývá specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu.