Artalk.cz

O Artalk.SK

Kontakt
info[at]artalk.sk

Fakturačné údaje a korešpondenčná adresa
Občianske združenie: Mixér, o. z.
Hollého 3, 811 08 Bratislava
IČO: 42413265
DIČ: 2024160347

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK3509000000005065291358

ISSN: 1805-6989


Redaktorky
Zuzana Janečková
zuzana.janeckova[at]artalk.sk
Maja Štefančiková
maja.stefancikova[at]artalk.sk

Stáli prispievatelia
Damas Gruska, Eliška Mazalanová́, Ján Kralovič, Michal Šedík, Barbora Komárová́, Katarína Hládeková, Zuzana Jakalová, Mária Janušová, Michal Stolárik, Lucia Gavulová, Peter Megyeši, Ľuboš Lehocký

Artalk.sk podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Ďakujeme!