Artalk.cz

O Artalk.SK

Artalk je časopis o súčasnom vizuálnom umení a jedinečný webový projekt s viac než 26 tisícmi aktívnymi čitateľmi a čitateľkami mesačne, ktorý sa zaoberá reflexiou diania na výtvarnej scéne v Českej republike, na Slovensku i v zahraničí. Vznikol v roku 2008 s cieľom poskytnúť priestor pre kritiku a teoretickú diskusiu. Od roku 2013 má tiež slovenskú redakciu. Okrem publikovania textov vstupuje do verejného priestoru aj prostredníctvom organizovania diskusií, produkciou podcastov a vydávaním Artalk Revue.

Artalk v rámci mediálnej spolupráce podporuje popri veľkých štátnych inštitúciách aj regionálne a nezávislé umelecké projekty. Je súčasťou kolektívu Feministické (umelecké) inštitúcie a siete východoeurópskych časopisov o súčasnom umení East Art Mags. Od roku 2021 funguje ako spoluorganizátor Ceny Věry Jirousové pre začínajúcich i etablovaných kritikov a kritičky umenia. Artalk sa riadi princípmi formulovanými v Etickom kódexe časopisu Artalk. 

Vydavateľ na Slovensku

o.z. mixér


Redakcia 

Zuzana Janečková

Zuzana.janeckova[at]artalk.sk

Maja Štefančiková

Maja.stefancikova[at]artalk.sk


Stáli prispievatelia

Jana Babušiaková, Zuzana Bodnárová, Lucia Gavulová, Damas Gruska, Katarína Hládeková, Ema Hesterová, Mária Janušová, Barbora Komarová, Michaela Kučová, Eliška Mazalanová, Peter Megyeši, Ivana Moncoľová, Katarína Poliačiková, Zuzana Révészová, Ivana Rumanová, Michal Stolárik, Michal Šedík, Lucia Tkáčová, Miroslava Urbanová, Erik Vilím

Aktuality zo sveta

Barbora Komarová

Kontakt

Info[at]artalk.sk


Fakturačné údaje a korešpondenčná adresa

Občianske združenie: 

o.z. mixér

Hollého 3, 811 08 Bratislava

IČO: 42413265

DIČ: 2024160347

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK3509000000005065291358

ISSN: 1805-6989


Informácie pre inzerentov a spolupracujúce organizácie

Materiály na publikovanie na našich stránkach prosím zasielajte v nasledujúcich formátoch:

  • tlačové správy a ďalšie textové súbory: výhradne vo formáte doc alebo docx (nie pdf).
  • fotografie a ďalšie obrazové materiály: vo formáte jpg alebo png (nie tiff); minimálne rozlíšenie: 1100 px na šírku, maximálne rozlíšenie: 3000 px na šírku, maximálna veľkosť jednej fotografie: 1MB
  • inzerčné bannery: vo formáte jpg, png alebo gif; rozlíšenie: 300 × 600 px

Artalk.sk podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Ďakujeme!