Artalk.cz

Konference UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ v OGV v Jihlavě

UMĚNÍ/MĚSTO (z)MĚNÍ ? / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / 21. 9. 2023 od 10:00

KONFERENCE O SPOLEČNÉM ASPEKTU AKTIVIT VE VEŘEJNÉM PROSTORU V REGIONU VYSOČINY

Konference UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ se pokusí prozkoumat společný aspekt aktivit ve veřejném prostoru (nejen) v regionu Vysočiny. Aktuální možné přístupy ke kurátorování umění ve veřejném prostoru zrekapituluje za účasti některých hybatelů tohoto dění a zamyslí se nad dalšími možnostmi přístupu k umění, které je umístěno venku, mimo galerie a zamyslí se i nad narůstající rolí veřejnosti a komunit jako spoluvytvářejícího aspektu.

Z přednášejících přislíbil účast sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky, který ukáže také historii principu „procenta na umění“, nebo Marie Foltýnová z Umění pro město. Marie Foltýnová představí nové principy, které se podařilo zavést pro kvalitní umění umisťované v ulicích v pražském kontextu. Další z přednášejících bude Tereza Nováková, která představí principy kurátorství umění ve veřejném prostoru v zahraničí a chybět nebude ani představení, na jakém principu umisťuje umění do veřejného prostoru v sousedním Humpolci nebo zamyšlení se právě nad tím, jak reflektuje aktuální principy region Vysočiny na příkladu komunit a malých galerií v oblasti Vysočiny.

Součástí konference bude také komentovaná prohlídka Landscape festivalu, komentovaná prohlídka výstavního bloku Krajinou komunit, nebo debata s kulturními aktéry a zástupci municipality.

Konferenci pořádá OGV v Jihlavě při příležitosti výstavního bloku Krajinou komunit, který krom principů, s nimiž se ve veřejném prostoru pracovalo v Čechách po roce 1989 prostřednictvím výstavy Z galerie VEN!, poukazuje také na narůstající roli komunit při spoluutváření veřejného prostoru (výstavy Make friends, not art nebo Notgalerie: Path of the tribe). Ve druhé polovině bloku, která probíhá nyní, se pak otevřely možnosti transformace prostřednictvím vidění (Alessandra Svatek: Nové chyby) i zvuku (Jan Krtička: Jihlavské transformátory).

Konference proběhne v časové návaznosti na Landscape festival, který se v Jihlavě letos koná a v návaznosti na výše jmenovaný blok výstav Krajinou komunit.

Program konference:

10:00 Pavel Karous: Percent for Art

sochař, kulturní publicista a autor projektu Vetřelci a volavky.

Abychom dostali skutečně současné umění do veřejného prostoru jinou než ilegální cestou, je zapotřebí znovu zavést procento na umění z rozpočtu městské veřejné stavby. Metodiku podpory umisťování umění ve veřejném prostoru přitom můžeme bezproblémově převzít ze západních měst a států. Většina západoevropských, severoamerických či australských států k tomuto účelu používá kulturní politiku „Percent for art“. Co to je systém Percent for Art? přednáší sochař Pavel Karous.

11:30 komentovaná prohlídka intervencí Landscape festivalu s jeho kurátorem, Danielem Mertou.

12:30–14:00 obědová pauza

14:00 Marie Foltýnová /GHMP/ Umění pro město – město pro umění

Jak lze s veřejným prostorem a veřejným uměním pracovat na úrovni města. Galerie hlavního města Prahy je od zavedení programu Umění pro město v roce 2020 odborným garantem a organizujícím subjektem krátkodobých uměleckých projektů, které podporují implementaci různých forem současného umění v městských periferiích mimo přetížené historické centrum.

14:45 Tereza Nováková: Kurátorování dočasného umění ve veřejném prostoru jako běh po žhavých uhlících

Umění ve veřejném prostoru dnes zaznamenává boom. Objevuje se ve městech, na vesnicích, na periferii i ve volné krajině – na místech očekávatelných i na těch méně. To dočasné je výzkumem, procesem, sdílením, zážitkem, hrou, angažovaným gestem, ale také stavbou či urbanismem a mnohým více… Neustále prověřuje kvality vztahů a navazuje dialog – interaktivitu, spolupráci či otevřenost. Je zkoumavé, komunikující, ale též zábavné? Jaké kurátorské principy a strategie jsme si ještě dostatečně neosvojili, které naopak preferujeme a děláme? S přibýváním témat týkajících se spolupráce, recyklace (ekologie) citlivosti a péče se objevují též námi známé DIY přístupy, včetně sdílení. Ovšem neznamená to, že tomu vždy rozumíme stejně. Přednáška reflektuje na příkladech dobré praxe rozdíly mezi přístupem u nás a ve střední Evropě.

15:30 Petr Kovář: Všude dobře, doma nejlíp

Vstup kurátora a umělce Petra Kováře reflektuje některé spolkové aktivity regionu a jejich příspěvek k posunu od site-specific strategie k people-specific. Zahrne i komunity obsažené ve výstavě Make friends, not art.

16:00 Martina Hončíková: Krátký vstup o zkušenosti umění ve veřejném prostoru v sousedním Humpolci

16:30 Michal Kudrnáč: Situace umění ve veřejném prostoru ve východních Čechách

17:00 Panelová diskuse s přednášejícími a zástupci municipality a městských organizací

18:00 Společné setkání s komentovanou prohlídkou výstavního bloku Krajinou komunit

Konference je otevřena široké veřejnosti a je zcela zdarma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *