Artalk.cz

22. 6. 2023 / Zorka Lednárová: O problematike (bez)bariérovosti

Zorka Lednárová: O problematike (bez)bariérovosti, diskusia / Galéria Medium, Bratislava / 22. 6. 2023 o 16:00 hod.

Zorka Lednárová, MA pod záštitou Galérie Medium Vysokej školy výtvarných umení Vás srdečne pozýva na otvorenú diskusiu o problematike (bez)bariérovosti spojenú s otvorením multimediálnej inštalácie s názvom: CESTA MESTA.

Radi Vás privítame dňa 22. 6. 2023 o 16:00 hod. na nádvorí VŠVU – Pálffyho paláca, Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava.

Pozývame Vás na otvorenú diskusia o problematike (bez)bariérovosti, ktorá je sprievodným programom výstavy Zorky Lednárovej: Cesta mesta v bratislavskej Galérii Medium. Zámerom interdisciplinárnej diskusie je otvorenie problematiky bariér v našej spoločnosti na širšej platforme medzi zástupcami vysokého školstva, magistrátu, ako aj iniciatív a jednotlivcov, ktorí upozorňujú na problematiku bariérovosti verejných priestorov. Témou budú podnety a pohľady ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku a návrhy koncepčných riešení, ako Národný program debarierizácie a bezbariérovosť v univerzálnom navrhovaní – trendy, možnosti, výuka a implementácia. Súčasťou diskusie bude otvorenie multimediálnej inštalácie na nádvorí Pálffyho paláca. Inštalácia so zážitkovou prekážkovou dráhou tu bude verejnosti k dispozícii po celé leto.

Diskusiu bude moderovať Michal Hvorecký.

Pozvaní hostia a hostky: Lea Rollová, Danica Pišteková, Tibor Köböl, Peter Štaffen, Tatiana Kratochvílová, Veronika Veslárová, Zorka Lednárová

Program stretnutia:
– bezbariérovosť v univerzálnom navrhovaní – trendy, možnosti, výuka a implementácia,
– autentické prežívanie a definovanie problematiky bariér v našej spoločnosti – subjektívne pohľady ľudí pohybujúcich sa na vozíku, ich aktívne podnety a iniciatívy v potrebách a následných zmenách z pohľadu sociálno-právno-politickej oblasti,
– plány vs. realizácia bezbariérovosti v meste. Aké sú možnosti na zlepšenie a riešenie v odstraňovaní bariér,
– užívateľské bariéry ako východisko pre kontextuálne umenie,
– Program debarierizácie.

Projekt z verejných zdrojov podporili Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.

Partneri: Nadácia SPP, Bittner, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Slovlak, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava – Staré Mesto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *