Artalk.cz

TZ: Morgan O’Hara v Galerii města Blanska

Morgan O’Hara / kurátoři: Jaroslav Šťastný a Štefan Szabó / Galerie města Blanska / 20. 5. – 2. 7. 2023

Americká umělkyně Morgan O’Hara se už dlouhou řadu let věnuje zcela specifickému druhu výtvarného projevu, který sama nazývá „Live Transmissions“ (živé přenosy). Na rozdíl od malířů a kreslířů pracujících podle statického modelu, jí jde o přesné zachycení skutečnosti, která je pomíjivá: fascinovaně pozoruje každý pohyb a hbitě jej zaznamenává.

Morgan O’Hara se narodila v USA, ale prožila dětství v Japonsku, kde její otec pracoval jako námořní kapitán. Z toho, jak si na nástěnné mapě zaznačovala jeho cesty, se později vyvinul zájem o topografii pohybu. Léta strávená v Japonsku znamenala pro Morgan O’Hara obrovskou zkušenost – především tradiční orientální citlivost ke zdánlivě bezvýznamným detailům či skutečnostem ji přivedla k bedlivějšímu pozorování a maximální soustředěnosti na objekt – tím je pro ni právě pohyb, z něhož odečítá různou rychlostí plynoucí linie.

Složitá spleť čar prozrazuje kultivovanou kreslířskou ruku a citlivému pozorovateli nabízí vzrušující podívanou. Její kresby jsou přesnými dokumenty velmi zvláštního druhu – to, co na první pohled vypadá jako jakási zmatená čmáranice, je ve skutečnosti možno „číst“ a zejména srovnáním většího počtu těchto záznamů se otevírá zcela nový pohled na náš právě prožívaný život.

Na této výstavě je možno vidět kresby, které vznikly v Blansku. Pro vstupní prostor galerie vytvořila tři nástěnné malby podle kreseb zachycující pohyby instalačního týmu připravujícího současnou výstavu, výrobu koláčků v cukrárně Severka a Jana Popelku hrajícího na kytaru v Dělnickém domě. Tyto malby jsou jakýmsi emblémem Galerie Blansko a zůstanou tu nastálo. Některé záznamy nakreslila přímo na prosklenou stěnu malé výstavní síně. Kresby na papíře pak zaznamenávají obyvatele Blanska při různých činnostech: od dětí v ZUŠ, přes zkoušku amatérského divadla Kolárka, tréning baseballového týmu až po večerní klábosení v hospodě.

Umělkyně nepokládá svoji tvorbu za „sebevyjádření“, ale naopak za způsob propojení se s ostatními lidmi, v její tvorbě se jedná o skutečný „živý přenos“ lidských energií z prostoru na plochu kresby.

Pro Morgan O’Hara je velmi důležité, že každý, s kým se tu setká, vstupuje do jejího díla. Svou práci věnuje Blansku a výstavu zde bere jako vyzvání návštěvníkům, aby se připojili: nástěnná tužková kresba kruhu, přes který probíhá vodorovná linie, je kolektivní dílem, k níž může každý přidat svoji vlastní verzi. Dílo Morgan O’Hara nám připomíná, že kreslení není pouhou kratochvílí, ale způsobem, který nám rozvíjí nepojmové myšlení a to má při dnešní inflaci slov obrovský význam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *