Artalk.cz

do 24. 5. / Výběrové řízení na výuku dějin a teorie umění FHS UK

Výběrové řízení na docenta/docentku nebo odborného asistenta/asistentku na Katedře teorie umění a tvorby FHS UK

Čj: UKFHS/223191/2023

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici docent/docentka nebo odborný asistent/odborná asistentka v oboru teorie a dějiny výtvarných umění/vizuální komunikace na Katedře teorie umění a tvorby Fakulty humanitních studií UK.

Popis pozice:

  • plný pracovní úvazek (nástupní pracovní smlouva na dobu určitou);
  • výuka předmětů v oboru teorie nebo dějiny umění/vizuální komunikace v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia;
  • vedení kvalifikačních prací v rámci studijních programů na fakultě v bakalářském a magisterském, případně i doktorském stupni studia;
  • rozšiřování tvůrčí, publikační a výzkumné aktivity Katedry teorie umění a tvorby FHS UK.

Kvalifikační předpoklady:

  • ukončené habilitační řízení/dokončené doktorské studium (titul Ph.D. podmínkou) v oborech věd o kultuře a umění či vizuální komunikace;
  • zkušenosti s vedením kurzů v oboru teorie nebo dějin umění/vizuální kultury;
  • odborné publikace z oborů teorie umění a kultury, případně dějin umění a sémiotiky umění.

Požadované podklady:

  • přihláška a strukturovaný akademický životopis;
  • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání – kopie jmenování, kopie potvrzení (diplomu);
  • přehled tvůrčí a publikační činnosti.

Nástup: zimní semestr akademického roku 2023/2024

Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte digitálně do 24. května 2023 na e-mailovou adresu: martina.korinkova@fhs.cuni.cz.

S dotazy týkajícími se vypsaného výběrového řízení se obracejte na vedoucího Katedry teorie umění a tvorby FHS UK, Mgr. Aleše Svobodu, e-mail: ales.svoboda@fhs.cuni.cz.

Zasláním Vaší přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro účely výběrového řízení na tuto pozici v souladu s příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb.

Praha 25. dubna 2023

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *