Artalk.cz

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku galerie Rudolfinum

Ředitel České filharmonie vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Galerie Rudolfinum

Zahájení pracovní činnosti: 1. ledna 2024

Galerie Rudolfinum je jedním z nejznámějších evropských výstavních prostorů pro současné mezinárodní umění a těší se vynikající pověsti doma i v zahraničí. Od svého založení v roce 1994 je Galerie Rudolfinum místem, které je katalyzátorem změn a pokroku, a centrem, které posouvá hranice současného umění a zpochybňuje vnímání a názory na to, čím umění může být. Galerie Rudolfinum představuje neustále se měnící, osobitý a ambiciózní program výstav, hudby, filmu, performance, přednášek a akcí. Současným posláním galerie je ještě více rozšířit její renomé tím, že bude pokračovat v rozvíjení vzrušující místní, národní a mezinárodní identity. Přijetím dneška a pohledem do budoucnosti chce Galerie Rudolfinum zůstat inkluzivní, pohostinnou a kulturně angažovanou oázou pro stále širší a rozmanitější publikum. Nový ředitel/ ředitelka Galerie Rudolfinum, podřízený/podřízená generálnímu řediteli České filharmonie, bude klíčovou osobností v rozvoji vizuálního uměleckého poslání. Ředitel/ ředitelka galerie se připojí k rozsáhlé mezinárodní síti a potvrdí tak pověst osobnosti s vysokou profesionální úrovní a úspěchy v oblasti výtvarného umění. Jeho/ její úkolem bude komunikace se sponzory, nadacemi a médii. Ředitel/ ředitelka bude schopným vedoucím týmu podporující zaměstnance galerie při zajišťování vysoce kvalitní práce.

Rozpočet Galerie Rudolfinum činí cca 0,6 mil. EUR, z toho přibližně polovina jsou přímé náklady výstavní činnosti a druhá polovina pak provozní náklady Galerie Rudolfinum. Tým Galerie Rudolfinum představuje 8 zaměstnanců a platové ohodnocení pozici ředitele se v závislosti na délce praxe pohybuje v rozmezí 65–75 tis. Kč měsíčně (2.750 – 3.250 EUR).

ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI

• Koncepce vizionářské identity Galerie Rudolfinum jako mezinárodního centra pro prezentaci současného umění.

• Tvorba širokého uměleckého programu (výstavy, performance, přednášky a další mezioborové aktivity) v úzké spolupráci s kurátory.

• Řízení realizace všech výstav a doprovodných programů.

• Spolupráce s regionálními, národními a mezinárodními partnery; vytváření mezinárodních sítí.

• Odpovědnost za rozpočet, řízení a správu galerie.

• Účast na finančních, personálních a organizačních úkolech galerie.

• Tematické a odborné zpracování žádostí o finanční podporu a získávání nových sponzorů.

KVALIFIKACE A DOVEDNOSTI

• Úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání, nejlépe v oboru dějin umění, teorie umění/umělecké kritiky;

• Bohaté znalosti v oblasti mezinárodního současného umění.

• Dlouholetá kurátorská praxe, nejlépe v institucích současného umění (národní/mezinárodní).

• Důkladná znalost mezinárodních standardů a osvědčených postupů pro instituce současného umění.

• Velmi silná síť kontaktů v rámci národní a mezinárodní umělecké scény.

• Vysoká úroveň vůdčích, organizačních a komunikačních schopností a silné profesní nasazení.

• Vysoké komunikační a integrační schopnosti a zkušenosti s jednáním s veřejností a médii.

• Zkušenosti s psaním a úpravou textů a publikací.

• Zkušenost s řízením organizace

• Zkušenosti s fundraisingem.

• Znalost angličtiny; další jazyky výhodou.

 

Žádáme uchazeče o zaslání svých přihlášek e-mailem ve formátu PDF paní Sabrině Sečkové, vedoucí sekretariátu České filharmonie: sabrina.seckova@ceskafilharmonie.cz

Uzávěrka přihlášek je 16. června 2023. Všechny přihlášky budou považovány za důvěrné.

Přihláška musí obsahovat: (vzhledem k mezinárodnímu složení výběrové komise musí být všechny dokumenty předloženy v angličtině)

• Podrobný profesní životopis.

• Kontaktní údaje na dvě profesní reference (jméno, pracovní pozice, e-mail a telefonní číslo).

• Motivační dopis v rozsahu maximálně 1 normostrany.

• Umělecká vize a koncepce programu a dalšího rozvoje Galerie Rudolfinum na 5 let

(v rozsahu do 6 normostran), a to v následující doporučené struktuře:

1. Zhodnocení současného stavu organizace;

2. Poslání, vize a sdílené hodnoty;

3. Strategické cíle;

a. Strategie odborných činností;

b. Finanční strategie;

c. Personální strategie;

d. Marketingová strategie.

4. Identifikace rizik a návrhy na jejich řešení.

Vezměte prosím na vědomí:

1. Organizátor si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit bez udání důvodu.
2. Podáním přihlášky udělujete zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanoven § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *