Artalk.cz

Kultura v Blansku je v ohrožení

Události kolem Kulturního centra města Blanska z nedávné doby shrnuje pro Artalk v krátké zprávě Viola Borková.

Vernisáž výstav Terezy Holé a Věry Vtípilové. Foto: Jan Martinek, Fb profil Galerie města Blanska

K poslednímu lednu letošního roku byl z veřejné funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska (KSMB) odvolán MgA. Vít Šujan. Na jeho místo byl radou města bez výběrového řízení dosazen Tomáš Mokrý, jednatel reklamní a produkční agentury Teamagency. Proč se Mokrý nechal vmanévrovat do funkce ředitele KSMB, ačkoliv odvolání bývalého ředitele Šujana bylo náhlé, netransparentní a vzbudilo mezi veřejností v Blansku vlnu odporu, která vyústila v demonstraci? Bude Tomáš Mokrý vykonávat pozici ředitele KSMB na částečný úvazek ke své dosavadní funkci podnikatele?

Spolu s otevřeným dopisem starostovi a radě města Blanska vyjádřila veřejnost dne 28. 2. 2023 demonstrací nespokojenost s kroky radnice. Způsob jednání rady města a vyjádření bývalého ředitele kulturního centra Šujana v Deníku N otevřely zároveň prostor pro pochybnosti o tom, že se jedná o politicky motivované kroky.

Vedení města odůvodňuje odvolání dosavadního ředitele dlouhodobou nespokojeností s koncepcí a manažerskými nedostatky. Z Šujanova vyjádření pro Deník N a z doložených zápisů jednání zastupitelstva města Blanska je zřejmé, že k pracovním výsledkům Šujana jako ředitele se vedení města naopak nikdy konkrétně nevyjádřilo. To Deníku N potvrdil i Zbyněk Pokorný (Piráti), který má jakožto člen zastupitelstva k zápisům přístup.

Kritici se navíc pozastavují nad tím, že pověřený ředitel Mokrý nemá potřebnou kvalifikaci. Ptají se, jak je možné, že na pracovní pozici správce depozitáře vyžadují příspěvkové organizace vysokoškolské vzdělání, a na pozici ředitele příspěvkové organizace stačí výuční list v gastronomii

Po návrzích na neprodlené vyhlášení nového výběrového řízení členů zastupitelstva Mgr. Ondřeje Haváče, PhDr. (Piráti) a Ing. Jana Doška, MBA (Fórum) navrhla v závěru jednání místostarostka Mgr. Lenka Dražilová, MBA (ANO) jmenovat Tomáše Mokrého do veřejné funkce ředitele KSMB na dobu neurčitou.

Vzhledem k tomu, že nová kulturní koncepce Tomáše Mokrého, na jejímž základě byl dosazen na pozici ředitele KSMB není veřejná, lze základní body vyčíst aspoň ze záznamu zasedání zmíněného zastupitelstva. Rekonstruovat můžeme 8 bodů z „Plánu řízení a kroků vedoucí k modernizaci a efektivnosti fungování příspěvkové organizace města Blanska KSMB“, jak je představil Mokrý:

1) Personální audit: více produkčních.

2) Střídání osvědčených umělců: vytvoření struktury hudebního programu, ve které se budou osvědčení umělci už jen měnit.

3) Zrušení Gulášfestu a jeho rozdělení do dvou menších festivalů: Pivnífest, Burčákfest.

4) Více levných akcí pro děti, čím levnější budou akce, tím více jich bude možné realizovat.

5) Více akcí typu: stand-up, talk-show, cestovatelské přednášky.

6) Zavedení akce pro seniory „posezení s písničkou“: dechová hudba, kapela ze Šlágru.

7) Město musí určit velké povinné akce, které město stojí nejvíce peněz: Pálení čarodějnic, Dětský den, Gulášobraní, Zažít, Vítání svatého Martina, Na víno s Martinem, Advent, Rozsvícení vánočního stromu, Silvestr.

8) Silvestr.

Celková situace tak nenabízí důvod k naději: Starosta Jiří Crha ignoroval interpelaci na zastupitelstvu požadující vypsání výběrového řízení do konce března letošního roku. Místostarostka Dražilová odvolala svůj návrh na vyhlášení výběrového řízení v září a navrhla přímé jmenování Mokrého ředitelem kultury na dobu neurčitou. Nezbývá než doufat, že se Tomáš Mokrý nenaplní své gulášové výhružky a kultura v Blansku bude moci pokračovat v dosavadní linii.

Komentáře

    • Katarína

    To mně moc mrzí. Je to hrozné a tyhle věci by se neměly dít bez odezvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *