Artalk.cz

2 % pre slovenskou redakciu Artalku

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou 2 % dane z príjmu. Vďaka Vám sa nám tak podarí vo väčšej miere udržať nielen našu činnosť, ale aj jej kvalitu našich príspevkov. Celý postup, ako venovať 2 %, nájdete nižšie v texte.

Občianske združenie mixér je nezisková organizácia, ktorá stojí za slovenskou redakciou webového časopisu o vizuálnom umení Artalk. Ide o jedinečný projekt s viac než 26 000 čitateľmi a čitateľkami mesačne, ktorý existuje kontinuálne od roku 2014 a zaoberá sa reflexiou diania na výtvarnej scéne nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Artalk je výnimočný online magazín, ktorý prepája česko-slovenskú scénu.

Slovenskú redakciu tvoria aktuálne stále iba dve editorky – Zuzana Janečková a Maja Štefančíková, ktoré sa snažia spracovať všetky informácie. Podnetov, ktoré do redakcie prichádzajú, je ale čoraz viac, takže potrebujeme ďalšiu posilu do tímu. Rady by sme si naďalej zachovali nezávislosť financovania a zároveň udržali doterajšie spektrum záberu. Vďaka vášmu príspevku si budeme môcť dovoliť pribrať do nášho tímu ďalšieho človeka, čo je už nevyhnutné, dofinancovať nový web, napísať viac recenzií výstav, komentárov k pálčivým kauzám či zaujímavých rozhovorov a celkovo sa hlbšie venovať dramaturgii a vybraným témam.

Budeme veľmi rady, ak nás v roku 2023 podporíte 2 % z dane. Pomôžete nám tak udržať nielen našu činnosť, ale aj jej kvalitu. (Ak neviete, ako na to, pozrite si inštrukcie uvedené nižšie na tejto stránke.)

Vopred vám ĎAKUJEME!

o.z. mixér a redakcia časopisu Artalk


Údaje združenia:

o.z. mixér

Hollého 3, 811 08 Bratislava

IČO: 42413265

DIČ: 2024160347

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK3509000000005065291358

Praktické informácie ako postupovať pri darovaní 2 %

31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby

30. apríl 2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane

Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ: 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. Potom vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (V prílohe nižšie už vyplnené s našimi údajmi, stačí len stiahnuť a vytlačiť.)
  3. Do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. 

Ak si daňové priznanie podávate sami:

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením kolónok priamo v daňovom priznaní.

  1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.
  2. Vyplňte v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Celý postup ako venovať 2 % nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *