Artalk.cz

21. 2. 2023 / Jana Horáková: Umění nových médií jako gestické umění

Nové rozhrania 02 / Jana Horáková: Umění nových médií jako gestické umění / Galéria MEDIUM / 21. 2. 2023 o 18:00 hod.

Srdečne Vás pozývame na prvú prednášku Umění nových médií jako gestické umění z medziodborovej série Nové rozhrania 02, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 18. hodine v Galérii MEDIUM!

Prednáška Jany Horákovej predstaví Všeobecnú teóriu gest (Flusser) ako produktívny teoretický rámec pre analýzu umenia nových médií, ktoré je definované ako rôzne partitúry a nahrávky efemérnych, interaktívnych udalostí zapájajúcich ľudských aj neľudských hráčov*čky (Latour). Jana Horáková navrhuje obrátiť pozornosť v debate o umení nových médií z opisu technických parametrov médií na performatívne kvality interaktívneho umenia a na hľadanie „pohybov“ a „gest“ v globálnej sieti človek-stroj. Flusserove kategórie skúmania interaktivity z dualistickej perspektívy kontroly vs. slobody budú skombinované s Bachelardovou estetikou elementov, špecificky s poetikou vody a vzduchu, ktoré nám dovoľujú rozmýšľať o interaktivite cez kategóriu „intenzity“ (Deleuze). Cieľom prednášky je ukázať ako performatívny koncept interaktívneho umenia neprispieva iba k cibreniu teoretického diskurzu, ktorý ho obklopuje, ale vedie aj k hľadaniu udržateľnejších stratégií pre zachovanie digitálneho umenia ako súčasti kultúrneho dedičstva 20. a 21. storočia.

Jana Horáková pôsobí ako docentka na Ústave hudobnej vedy na Masarykovej univerzite a venuje sa vo svojej rozsiahlej výskumnej činnosti novým médiám. Absolvovala stáže na MIT, Ars Electronica Center či Universität der Künste Berlin.

Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *