Artalk.cz

TS: Štvrtá dimenzia v Nitrianskej galérii

Zuzana Baková, Patrícia Čechová, Ján Faltin, Beáta Jevčiková, Oleksandra Melnychuk, Barbora Mézešová, Tereza Pešková, Denisa Saboviková, Jakub Staš / Štvrtá dimenzia / Kurátor: Omar Mirza / Nitrianska galéria, Nitra / 10. 2. – 6. 4. 2023

Štvrtá dimenzia

Autorky a autori: Zuzana Baková, Patrícia Čechová, Ján Faltin, Beáta Jevčiková, Oleksandra Melnychuk, Barbora Mézešová, Tereza Pešková, Denisa Saboviková, Jakub Staš

Kurátor: Omar Mirza

Pedagogické vedenie: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. (vedúci ateliéru) a Mgr. art. Dávid Demjanovič, ArtD.

Trvanie výstavy: 10. 2. – 6. 4. 2023

Miesto konania: Galéria mladých

Vernisáž: štvrtok, 9. februára 2023 o 18.00 hod.

Komentovaná prehliadka: streda, 8. marca 2023 o 17.00 hod.

www.ask3d.wz.sk –> www.kvuai.sk –> www.fu.tuke.sk

Výstava Štvrtá dimenzia predstavuje výber aktuálnej tvorby deviatich študentiek a študentov Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Ateliér slobodnej kreativity 3D, ktorý v roku 1999 založil prof. Juraj Bartusz, akad. soch., je jedným zo štyroch ateliérov voľného výtvarného umenia v rámci Fakulty umení. Východiskovým zameraním tohto „sochárskeho“ ateliéru sú rôzne prejavy priestorovo orientovanej tvorby, no študentom je umožnená sloboda pohybu v širokej škále médií od klasických sochárskych disciplín cez maľbu, kresbu, intermédiá, video až po akčné umenie. Výstupy študentského bádania sú teda veľmi rozmanité, no pedagogicky bývajú smerované hlavne k reflexii aktuálnych spoločenských javov či k subjektívnemu uvažovaniu o vlastnej existencii. Študentky a študenti majú okrem školy možnosť prezentovať svoje práce aj na kolektívnych výstavách v galerijných inštitúciách, participujú na rôznych projektoch, odohrávajúcich sa mimo univerzitnej pôdy (sympóziá, exkurzie). Ich prehľad o súčasnom vizuálnom umení je prehlbovaný diskusiami s pozvanými umelcami a teoretikmi.

Výstava v Galérii mladých je výberom semestrálnych prác vytvorených v časovom rozmedzí približne dvoch rokov (do aktuálneho zimného semestra 2022/2023), doplneným o niekoľko dokumentácií exteriérových intervencií zo školských plenérov na Gemeri. Diela reagujú na rôzne zadania alebo na študentmi voľne rozpracované témy, ako napríklad ekologická problematika, úskalia súčasnej komunikácie na sociálnych sieťach, alkoholizmus, pandémia či vojna na Ukrajine. Výstava je kurátorskou sondou do aktuálneho diania v ateliéri a nie jeho komplexnou prezentáciou – je teda akýmsi prieskumom z prieskumov.

A čo je to tá štvrtá dimenzia? Trojrozmerný priestor (3D) je matematicky definovaný dĺžkou, šírkou a výškou, ktoré sú na seba kolmé. V štvorrozmernom priestore (4D) je štvrtý rozmer kolmý na všetky ostatné. Keďže žijeme v trojrozmernom priestore, štvrtú dimenziu si vieme predstaviť len s ťažkosťami, pozorovať ju nedokážeme vôbec. Štvorrozmerný priestor môžeme chápať aj ako trojrozmerný priestor plus čas, ktorý sa vo fyzike nazýva časopriestor. Niektorí ľudia vnímajú štvrtú dimenziu aj ako duchovný či metafyzický priestor. V súvislosti s touto výstavou môže byť našou štvrtou dimenziou sloboda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *