Artalk.cz

TZ: Geometria naturalis v galerii Kvalitář

Jakub Berdych Karpelis, Jan Dotřel, Adam Kašpar, Rony Plesl, Jan Poupě / Geometria naturalis / kurátor: Jan Dotřel / Galerie Kvalitář / Praha / 2. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Nahlédněte do historie země skrze malby, objekty a fotografie současných umělců

Výstava Geometria naturalis sleduje dlouhodobé kurátorské zaměření Jana Dotřela a galerie Kvalitář na interdisciplinární propojování umění a vědy. Skupinová výstava s podtitulem “A Chapter from Crystallography” se zaměřuje na fascinující svět krystalů, přírodní geometrii a geologický čas skrze práce předních českých umělců Jakuba Berdycha Karpelise, Jana Dotřela, Adama Kašpara, Ronyho Plesla a Jana Poupěte.

Jakub Berdych Karpelis vědomě využívá různé druhy hornin, které jsou determinovány přírodní pravidelností. Rony Ples se věnuje zejména sklu, ze kterého inovativním řemeslným způsobem vytváří skulptury s tematikou krystalizace a posvátné geometrie. Výstava zároveň prezentuje dva malíře. Jan Poupě je známý díky geometrizované formě, kterou architektonickým způsobem rozvíjí ve svých olejomalbách. Hlavním motivem hyperrealistické malby Adama Kašpara jsou geologie, astronomie i mineralogie, jež detailně zkoumá pomocí pozorování a mimetické malby. Klastr vystavujících umělců uzavírá Jan Dotřel v roli fotografa, který se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje konstrukcím geometrických těles a jejich fotografiím v krajině.

Prastaré a tradiční vědní obory, mineralogie a krystalografie, nám mimo jiné nabízí možnost vhledu do počátků země. Je to zejména z toho důvodu, že nerosty, minerály a krystaly jsou těmi nejstaršími pozemskými materiály. Krystalografická metoda je založena na měření chemického složení, optických vlastností a struktury daných nerostů. Přírodní vědy velice často stojí na poznání založeném na metodologii, rozpoznávání jednotlivých druhů a systematice. Vnitřní řád, kterým se mineralogie snaží objekt svého zkoumání popsat, je vepsán do expozic vzorků ve skleněných vitrínách, do technických výkresů, bohatého názvosloví a popisů lokalit daných nálezů. Estetika kabinetů, přírodovědeckých muzeí a laboratoří se stala inspiračním zdrojem výstavy Geometria naturalis. Zaměříme se na fascinující svět krystalů, přírodní geometrii a geologický čas, skrze který můžeme do této oblasti nahlédnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *