Artalk.cz

TZ: Galerii Jaroslava Fragnera vede od ledna 2023 nová ředitelka Karolína Plášková

Galerii Jaroslava Fragnera vede od ledna 2023 nová ředitelka Karolína Plášková

Architektonická Galerie Jaroslava Fragnera funguje v areálu Betlémské kaple od 50. let minulého století. V roce 2020 budovu s galerií koupilo od Nadace české architektury (NČA) České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). V polovině roku 2022 se konalo výběrové řízení na nového ředitele/ku Galerie Jaroslava Fragnera (GJF), komise složená ze zástupců ČVUT a nezávislých odborníků vybrala Karolínu Pláškovou. Ta se v posledních dvou letech podílela mimo jiné na výstavním programu v brněnské galerii architektury pod hlavičkou Fakulty architektury VUT v Brně (FA VUT).

„Cílem galerie bude architekturu zprostředkovávat v jejím společenském, kulturním, ekonomickém i právním rozměru. Pochopení souvislostí architektury může přispět k vzájemnému porozumění, větší soudružnosti a ohleduplnosti ve společnosti. Projekty v galerii budou mít dlouhodobější charakter a budou fungovat jako tematický rámec pro doprovodný program – budování komunity,“ říká k nové koncepci galerie Karolína Plášková.

Galerie by se měla stát místem setkávání a diskusí mezi architekty, studenty, výzkumníky a dalšími souvisejícími profesemi např. z oboru umění, sociologie, antropologie, ekonomie a podobně, ale i s širokou veřejností,“ přibližuje záměr ČVUT rektor Vojtěch Petráček.

„S ohledem na systém financování kultury a personální a ekologickou udržitelnost nedává smysl vytvářet tlak na kvantitativní produkci. Galerie představí čtyři až pět koncepčních výstav ročně, s pestrým doprovodným programem různých formátů: přednášky, diskuse, sympozia, workshopy, promítání filmů, příp. publikace,” dodává Plášková. Na rok 2023 je naplánováno představení významu a proměn areálu Betlémské kaple a diskuse o vystavování architektury, výstava „Architektura jako práce“ o pracovních podmínkách, projekt o bydlení v Praze, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) výstava o památkové ochraně pražské poválečné architektury a nakonec výstava vybraná mezinárodní porotou na základě otevřené výzvy (open callu).

Nová ředitelka galerie Karolína Plášková je urbanistka a kurátorka. Studovala architekturu v Brně, ve Vaduzu a Vídni a obor Social Design – Arts as Urban Innovation ve Vídni. Podílela se na organizaci řady kulturních akcí spojených s architekturou a urbanismem, např. Dne architektury v rámci Evropského hlavního města kultury v Plzni (2015), festivalu urbanize! ve Vídni (2016) nebo mezinárodní konference Plán pro Brno (2017). V rámci projektu „Drazí architekti…“ (v roce 2018 vystaveno i v GJF) otevřela v Česku diskusi na téma etiky a pracovních podmínek v architektuře. V letech 2019 a 2020 spolupracovala s brněnskou fakultou architekturu a galerií architektury na mezinárodním přednáškovém cyklu – o vzdělávání v architektuře a o nerůstu.

Od roku 2021 připravovala ve spolupráci s FA VUT výstavní program: výstavu maďarské umělkyně a architektky Andi Schmied a jejího projektu o luxusním bydlení na Manhattanu, ve spolupráci s architektkou a urbanistkou Gabu Heindl výstavu o dostupném bydlení a s rakouskými kurátory a architekty z kolektivu Tracing Spaces výstavu o postsocialistických změnách a migraci podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí. Výstava „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ je v brněnském obchodním centru Dornych otevřena do 22. 1. 2023. Letos Karolína Plášková připravila výstavu „Architektura jako práce“, další z cyklu „Drazí architekti…“. Projekt, vystavený v brněnské galerii architektury od 7. 12. 2022 do 22. 1. 2023, pojednává o prekérních pracovních podmínkách v profesi a na jaře 2023 bude vystaven právě i v Galerii Jaroslava Fragnera.

Nákupem objektu galerie došlo ke sjednocení areálu pod ČVUT, hlavním cílem je vytvoření kulturního prostoru v historickém centru Prahy. Kromě galerie architektury bude výhledově v areálu druhé informační centrum ČVUT (stávající funguje na adrese Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6) s kavárnou a v historickém podzemí gastronomické zařízení. Na přelomu roku dojde k předání prostor od současného nájemníka a následovat bude rekonstrukce prostor, což si vyžádá krátké uzavření galerie pro veřejnost.

Galerie architektury vznikla v současném prostoru v roce 1954 po rekonstrukci (resp. výstavbě repliky) Betlémské kaple podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera; v roce 1964 byl areál prohlášen za národní kulturní památku. Pojmenování na architektovu počest je však používáno až od roku 1968. Výstavní síň od počátku patřila Svazu českých architektů, po roce 1989 ji spravovala nejdříve Obec českých architektů a později Nadace české architektury.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 130 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti  „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *