Artalk.cz

TZ: Jan Merta v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně

Jan Merta / Neboj se! / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / 13. 12. 2022 – 5. 3. 2023

Neboj se! vzkazuje divákům Jan Merta (*1952 v Šumperku) názvem své nové výstavy, kterou připravuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. S tvorbou jednoho z nejvyhledávanějších současných českých malířů se bude moci zlínská veřejnost seznámit poprvé v takovémto rozsahu, dosud se zde představil pouze na skupinových výstavách. Vernisáž s přítomností autora se uskuteční v úterý 13. prosince v 17 hodin.

„Přestože Jan Merta vstoupil do českého výtvarného prostoru v pol. 80. let a stále patří k nejvýraznějším a nejdůležitějším malířům, jedná se o autorovu první samostatnou prezentaci v krajské galerii ve Zlíně,“ vysvětluje kurátor výstavy Ivan Bergmann. S dílem Jana Merty se zlínská veřejnost měla možnost seznámit pouze značně fragmentárně v rámci Nových zlínských salonů v letech 1999 a 2017. Výstava si proto klade za cíl představit průřez autorovou tvorbou z průběhu posledních 20 let, především pak Mertovy obrazy z „osobního trezoru“, ale i ze soukromých sbírek.

Merta ve svém svébytném vizuálním projevu vychází ze vztahů světla, stínu a prostoru. Ve většině případů pracuje z osobní pamětí a jako náměty ztvárňuje ve svých malbách člověka, předměty či reálie na okraji běžné pozornosti, které jsou však pro něj velice podstatné. Jsou to nejrůznější vzpomínky na dětství, osoby i události, které transformuje jako vypravěč do konkrétní podoby. Jejich umístěním do jiných souvislostí a svým volným zpracováním jim pak přisuzuje nový obsah. Tento neobyčejně upřímný přístup je svou intenzitou a pravdivostí k divákovi až pozoruhodně přenosný a sdílný.

„Stejně jako vnitřní dialog je pro Jana Mertu velice důležitý dialog s divákem. S naléhavostí, s jakou tvoří, se obrací i na něj. Nejinak je tomu i u zlínské výstavy, které dal výstižný název Neboj se! podle stejnojmenného obrazu. Nemáme se totiž bát držet se vlastních morálních hodnot, nepodléhat marasmu doby, být zodpovědní za sebe i za druhé. Vždy je totiž naděje! Vždy se najde nějaký rytíř, ať již bude mít jakoukoliv podobu.“ doplňuje kurátor výstavy Ivan Bergmann.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 5. 3. 2023. Veřejnost je zvaná na komentovanou prohlídku výstavy v úterý 10. ledna v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *