Artalk.cz

TS: Peter Michal Bohúň v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa

Peter Michal Bohúň / Peter Michal BOHÚŇ (1822 – 1879) – maliar vľúdneho štetca / Kurátorka: Ingrid Halászová / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / 14. 12. 2022 – 26. 8. 2023

Peter Michal BOHÚŇ (1822 – 1879) – maliar vľúdneho štetca

Poohliadnutie za dobou, životom a dielom najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca štúrovskej vlasteneckej generácie

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Kurátorka výstavy: Ingrid Halászová

Trvanie výstavy: 14. 12. 2022 – 26. 8. 2023

Výstava sa koná pri príležitosti tohtoročného okrúhleho jubilea 200 rokov od narodenia Petra Michala Bohúňa – najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca štúrovskej vlasteneckej generácie. Podarilo sa na ňu zapožičať obrazy, grafiky, ale aj nábytok, šperky a iné dobové predmety z celkovo 14 galérií a múzeí zo Slovenska aj Poľska. Výstava tak predstavuje nevšednú príležitosťou vidieť na jednom mieste – v galérii nesúcej Bohúňovo meno – veľkú časť jeho tvorby, ktorá je za bežných okolností uchovávaná v rozmanitých slovenských i zahraničných (poľských) múzeách a galériách.

Význam Petra Michala Bohúňa pre dejiny slovenského výtvarného umenia je často vyvodzovaný z jeho aktívneho vlasteneckého účinkovania na poli výtvarného umenia. Je to i pochopiteľné, nakoľko práve tento maliar zohral kľúčovú úlohu pri hľadaní spôsobov a možností zobraziť slovenský ľud, prírodu i národne uznávané osobnosti slovenských národovcov v duchu romantických vlasteneckých ideálov. No zároveň je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že Bohúňov význam je náležite podložený aj umelcovým výtvarným nadaním a stabilnou umeleckou kvalitou jeho vrcholnej a pozdnej tvorby. Petra Michala Bohúňa by sme mohli plným právom nazvať Maliarom vľúdneho štetca, pretože vždy a za každých okolností – či už plný mladíckych vlasteneckých ideálov, alebo pod ťarchou neskoršej životnej melanchólie – dokázal do svojich obrazov vložiť svoju zjavnú empatiu, pochopenie a láskavosť k národu, prírode i portrétovaným jednotlivcom.

Výstava je možnosťou spätne sa obzrieť za trvale platnými hodnotami jeho tvorby, ktorá nevznikala len z romantických vlasteneckých pohnútok a ideálov, ale je absolútne autentickou reflexiou jeho blízkych rodinných, priateľských i kolegiálnych medziľudských vzťahov, zložitých životných a politických okolností, neustálych finančných ťažkostí a v neposlednom rade tiež neustáleho úsilia potvrdzovať svoju povesť dobrého maliara. Nakoľko sa absolútna väčšina maliarových diel týkala portrétneho žánru, Bohúňovu portrétnu produkciu na výstave uvádzame v širších umeleckých kontextoch a súvislostiach, prezentujúc aj diela jednak Bohúňových medzinárodne uznávaných, ale aj tých menej známych lokálnych súčasníkov z radov portrétistov, u ktorých si objednávali svoje podobizne zákazníci z aristokratických, zemianskych i meštianskych vrstiev.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *