Artalk.cz

7. 12. 2022 / Zuzana Pustaiová: One Day Every Day

Zuzana Pustaiová: One Day Every Day/ Dvojstrana, Akademická knižnica VŠVU, Bratislava / 7. 12. 2022 o 18:00 hod.

Srdečne Vás pozývame na debatu s autorkou knihy One Day Every Day, fotografkou Zuzanou Pustaiovou. Debata sa uskutoční v stredu 7. decembra 2022 o 18:00 v Akademickej knižnici VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18. Ako sprievodné podujatie sa v priestoroch školy bude premietať video krstu knihy v Stredozemnom mori.

One Day Every Day (2022) je ironickým komentárom rôznych spoločenských noriem ovplyvňujúcich náš každodenný život. Bežná rutina, rodové stereotypy a hranie rolí (v knihe vyobrazené ako „nosenie masiek“) sú niekoľkými príkladmi kultúrneho kódu, ktorý na jednej strane spája spoločnosť, no na druhej strane vnucuje často nežiaduci spoločenský tlak ovplyvňujúci slobodu jednotlivca. Autorka v tejto knihe hľadá hranicu, kde sa (inak užitočné) vzorce správania stávajú patologickými.

Kniha One Day Every Day sa dostala na shortlist 35 najlepších fotografických kníh 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 – 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀, ktorý patrí k najprejstížnejším oceneniam fotografických publikácií na svete.

Zuzana Pustaiová (*1990) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií, kde v januári 2022 ukončila doktorandské štúdium. Pustaiová vo svojich prácach rozvíja otázky rôl a rolových stereotypov v súčasnej spoločnosti ako základný element, ktorý formuje vzťahy medzi členmi rodiny, príbuznými, priateľmi a ďalšími sociálnymi skupinami. So zmyslom pre humor a iróniu odkrýva kultúrne stereotypy previazané s vekom, pohlavím, tradíciami a sociálnymi vplyvmi. Pustaiová získala množstvo ocenení v oblasti súčasnej fotografie a v roku 2018 bola ocenená ako Fotografka roka. Vystavovala na množstve výstav doma a v zahraničí.

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry dejín a teórie umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie MEDIUM, ktorý sa primárne sústreďuje na prezentáciu knihy ako média spájajúceho literatúru s vizuálnym umením. Dvojstrana zahŕňa prednášky, performance, čítania či iné kreatívne výstupy autoriek a autorov z oblasti vizuálneho umenia, ktoré/í si vybrali knihu ako prostriedok rozšírenia svojej tvorby. Chceme návštevníčkam a návštevníkom knižnice a galérie priblížiť možnosti autorského prístupu a „čítania“ pozoruhodných projektov v rámci dvoch rozdielnych kontextov – extrovertného, performatívneho výstavného prostredia a introvertnejšieho, na dialóg orientovaného prostredia knižnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *