Artalk.cz

TZ: Mimořádná akvizice Galerie moderního umění v Hradci Králové

I přes výpadek financí ve státním rozpočtu dokázala Galerie moderního umění v Hradci Králové zakoupit do svých sbírek velice cenné kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let. Rozsáhlá akvizice za 1,5 miliónu korun čítá více než 650 děl. Z toho 489 prací doplňuje Sbírku Karla Tutsche získanou v roce 2021.

„Letos navazujeme na velice úspěšné akvizice z předešlých let, které jsou umožněny prozíravým zřizovatelem, který si uvědomuje hodnotu vloženou do výtvarného umění,“ uvádí ředitel galerie František Zachoval.

Součástí letošních akvizic je znovunalezený soubor sběratele Karla Tutsche, který obsahuje převážně menší formáty na papíře, jež byly v letech 1986 až 2008 součástí výstav brněnské galerie Na bidýlku.

„Znovuobjevenou kolekci utváří také práce předního českého a mezinárodně uznávaného umělce Jiřího Kovandy, který je ve sbírkách královéhradecké galerie zastoupen již 107 díly,“ komentuje František Zachoval a doplňuje: „V kontextu všech soukromých a veřejných sbírek se jedná o nejobsáhlejší Kovandův soubor.“

Ve spojení s vydáním kolektivní monografie multimediálního umělce Milana Langera bylo nalezeno několik rozsáhlých kolekcí českého akčního umění. Jde především o originální práce ze 70. let Petra Štembery, Karla Milera, ale také reprezentativní konvolut performancí Jaroslava Richtra, Ladislava Plívy a Milana Langera. Díla by měla být prezentována na výstavě Akční umění východních Čech v roce 2023, kterou GMU aktuálně připravuje.

Galerie se letos zaměřila také na práce umělců, kteří jsou spjati s Hradcem Králové. Zakoupena byla díla Bronislavy Orlické, Bohumíra Komínka nebo Jana Šafránka. Z dříve konané výstavy falz Originál? Umění napodobit umění získala galerie práce od Tomáše Vaňka, Ivarse Grāvlejse, skupiny Guma Guar, Alexeye Klyuykova a Ladislavy Gažiové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *