Artalk.cz

TZ: Paulína Halasová v Galerii Edikula

Paulína Halasová / You are so easy to manipulate. Thank you / kurátorky: Jana Gazdagová, Kristýna Mikešová, studenti a studentky FF MUNI / Galerie Edikula / Brno / 23. 11. 2022 – 2. 1. 2023

Galerie Edikula zahajuje v úterý 22. 11. v 16:00 výstavu Paulíny Halasové, která pomyslně zakončí podzimní výstavní blok. Příprava výstavy probíhá ve spolupráci se studenty předmětu Kurátorství I. na Semináři dějin umění FF MUNI, a to pod vedením Jany Gazdagové a Kristýny Mikešové.  

Listopad v Galerii Edikula otevře témata společenských norem a mezilidské manipulace, která se může odehrávat i za nejbližším rohem chodby ústící do univerzitní třídy. Slovenská umělkyně Paulína Halasová svou komiksovou formou lineární kresby zachycené na velkoformátové fólii komentuje nerovný svět osobních vztahů imaginárních postav, ve kterých by se mohl poznat kdokoliv z nás. Výsledná, ve výstavě prezentovaná situace, vybízí kolemjdoucí diváky k rozklíčování redukovaného symbolického jazyka, tak příznačného pro mladého člověka 21. století.

Paulína Halasová (*1992) vystudovala malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v letech 2011 – 2017. Ve své umělecké praxi experimentuje s tradičním médiem malby, jejíž forma však záměrně vychází z kýče a polemizuje s tématem „vysokého“ a „nízkého“ umění. V posledních letech autorka pracuje také s médiem digitální kresby. Vystavené dílo You are so easy to manipulate. Thank you je součástí souboru digitálních kreseb So it goes (2021), který reflektuje téma mezilidských vztahů a dialogů.

Akce je financována ze Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *