Artalk.cz

TZ: Alena Kučerová v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích

Alena Kučerová / Práce první a poslední / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích / 12. 11. 2022 – 22. 1. 2023

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahajuje 10. listopadu 2022 v prostorách hlavní výstavní budovy výstavu s názvem Alena Kučerová – Práce první a poslední. Výstava prací přední české grafičky bude veřejnosti přístupná do 22. 1. 2023.

Alena Kučerová (* 1935) se na umělecké scéně pohybuje od roku 1959. Věnuje se ilustraci, kresbě a grafice, přičemž zprvu se ve volné tvorbě výrazově přikláněla k abstrakci. Od roku 1963 obohatila grafickou techniku o perforovaný bod, který se stal jejím specifikem. Jak uvádí autor výstavy Jaromír Zemina: „Inspirací k této technice jí byla práce dědečka ševce, propichujícího kožené podrážky a zatloukajícího do nich floky.“

Nová technika přivedla Kučerovou k novým tématům. Postupně svůj zájem soustředila na figurální motivy a každodenní, někdy až banální situace. Od 80. let 20. století se zaměřuje spíše na krajinu a přírodní motivy. Velký význam hraje v její tvorbě moře a s ním spojený pocit „vznášení se“ ve vlnách. Kromě moře se Alena Kučerová inspiruje krajinou Staroboleslavska, kam se přestěhovala z Prahy a kde našla svůj pravý domov. Dlouhé lány polí, lesy, anebo jízda na koni vypovídají o autorčině silném vztahu k danému místu a jeho geniu loci. Na výstavě budou prezentovány také barevné varianty grafických listů. Práce s barvou a bohatost barevných provedení svědčí o velké citlivosti autorky k nuancím jednotlivých uměleckých sdělení. Cit pro kolorit je patrný i u černobílých tisků, kdy autorka pečlivě odstiňuje valéry šedé.

Přírodní motivy reprezentuje i florální tematika. U grafických listů nechává autorka nechává vyznít jemnost květin v tónech šedé. Květiny jsou ale také tématem výšivek, kterým se autorka věnuje v posledních letech. Bohatost vyšívaného stehu je umocněna barevností, evokující naději a optimismus.

Návštěvníci se na výstavě setkají se silnou, ale neokázalou uměleckou výpovědí originální a inspirativní autorky, která do své tvorby vnášela vždy jen to pozitivní, i když ani ona se nevyhnula ranám osudu. Alena Kučerová dokázala velmi efektivně propojit tradici s aktuálností, a snad proto její tvorba byla a je ceněná nejen u nás, ale i v zahraničí. Na litoměřické výstavě budou prezentovány i její dosud neznámé práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *