Artalk.cz

do 30. 11. a 30. 12. 2022 / Aktuálne výberové konania na VŠVU

Aktuálne výberové konania na VŠVU / Katedra reštaurovania a intermédií / Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava / do 30. 11. a 30. 12. 2022

Aktuálne výberové konania na VŠVU

VŠVU má v súčasnosti vypísaných niekoľko výberových konaní na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a učiteliek, či kvestora/kvestorky VŠVU.  

Vysokoškolský učiteľ / Vysokoškolská učiteľka

Vysokoškolský/á učiteľ/ka vo funkcii odborného/ej asistenta/ky vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu so zameraním na reštaurovanie diel na papieri a fotografie, a pre výučbu odborných predmetov so zameraných na technologickú kópiu a úvod do reštaurovania v danej špecializácii v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie  so zaradením na Katedre reštaurovania.

Uzávierka: do 30. 11. 2022
Termín nástupu: január 2023

Vysokoškolský/á učiteľ/ka vo funkcii odborný/ej asistent/ky na 25% pracovný úväzok pre výučbu predmetu zameraného na performance v študijnom programe Intermédiá v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre intermédií.

Uzávierka: do 30. 12. 2022
Termín nástupu: február 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *