Artalk.cz

TS: Martina Rötlingová v Station Contemporary Art Gallery

Martina Rötlingová / Great Expectations / kurátorka: Nikoleta Bukovská / Station Contemporary Art Gallery, Bratislava / 10. 11. – 3. 12. 2022

Umeleckú tvorbu Martiny Rötlingovej je možné zaradiť do feministického diskurzu v rámci ktorého sa opakovane venuje kritike stereotypných noriem a štandardov ženskej krásy prezentovanej médiami. Jej najnovšia samostatná výstava nadväzuje na tému telesnosti a reflexie ženskej identity. Autorka skúma prekračovanie hraníc súkromného a verejného, respektíve virtuálneho a reálneho. Tieto myšlienkové trajektórie ju privádzajú k problematike odhaľovania ženskej sexuality, exponovaniu nahoty a seba-prezentovaniu sa na online zoznamovacích sieťach. Hlavnou témou sa tak stáva sexting, súčasný fenomén spájaný so sociálnymi sieťami, kedy si úplne cudzí ľudia, často po krátkej známosti vo virtuálnom svete, zdieľajú veľmi intímne fotografie. Pôsobením online zoznamiek sa limity nášho exponovania ešte viacej posunuli. Naša spoločnosť sa stáva, slovami filozofa Buyng-Chul Hana, pornografickou spoločnosťou založenou na vystavovaní tela. Zo súkromného tela sa stáva telo verejné.

Autorka si za predlohu vyberá sexuálne explicitné fotografie zo sveta online zoznamovania. Prvotne vulgárne fotografie získavajú jej maliarskou reinterpretáciou senzuálny a snový charakter so silným erotizujúcim podtónom. Tento prístup je viditeľný aj na sérií malieb zachytávajúcich mužské intímne partie. Pôvodné obscénne fotografie zdieľané v rámci sextingu sú zjemňované rozostrením kontúr, zahalením niektorých častí a priblížením detailov. Stratégia znejasňovania vzbudzuje k dlhšiemu rozjímaniu nad dielami, zapojeniu obrazotvornosti a postupnému odhaľovaniu námetu. Autorka zámerne umiestňuje tieto obrazy na poličku, aby mužského aktéra zredukovala a spredmetnila len na úroveň zbierky trofejí ženy-lovkyne. Zároveň, zviditeľňovaním intímnych partií a explicitným vystavením všetkým na oči, ironizuje maskulinitu a patriarchálnu mužskú dominanciu. 

Naďalej má tak v autorkinej tvorbe ústrednú pozíciu žena a ženská skúsenosť v postdigitálnom svete. Svoje autoportréty štylizuje do podoby profilových fotografií „selfies“, ktorými sa užívatelia aplikácií snažia pritiahnuť pozornosť osoby monotónne klikajúcej medzi stovkami tvári Like / Don´t like. Autorka tieto príliš vecné a vyprázdnené fotografie prehlbuje emóciami. Hrá sa v nich náznakovosťou a dvojznačnosťou. Raz vidíme z podhľadu zachytený rozpohybovaný akt vyzliekania sa, inokedy sme konfrontovaní so zdvojovaním motívu. Aj sériovosťou a množením vyobrazení sa snaží poukázať na problematiku fotografovania často celej série identických selfies, ktoré sú následne rozposielané viacerým užívateľom naraz. Aura jedinečnosti  je nahradená opakovanou recykláciou záberov.

Maľby a kresby prezentované na výstave dopĺňa keramickými miskami, ktoré namiesto tradičnej ornamentiky zdobia čipkované nohavičky doplnené o heslá z prostredia Tindru, Friday Night Fever, Tinder brunch či Sunday morning. Pohodené a pokrčené spodné prádlo je v symbolickej rovine možné považovať za atribút prehýrenej noci a nezáväznej zábavy. Uzatvárajú kruh zoznamovania sa; od nesmelého prvotného dopisovania po prchavú spomienku.

Autorka v rámci výstavy Great Expectations predstavuje široké spektrum stratégií a techník, ktorými estetizuje intímne fotografie, pričom efektívne oslabuje ich pornografické vyznenie a zosilňuje v nich erotický potenciál. Povyšuje inak rutinný a povrchný spôsob zoznamovania sa v digitálnej ére a prinavracia mu stratenú dávku tajomstva a romantiky.

Martina Rötlingová (1987) sa vo svojej tvorbe venuje prevažne figurálnej maľbe v rámci ktorej kriticky analyzuje a hodnotí ženské prežívanie vo vzťahu k digitálnym médiám. Rötlingová študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarného umenia v ateliéri súčasnej maľby u Prof. Stanislava Balka. Má za sebou niekoľko samostatných a skupinových výstav (The Artist Statement, Magna Gallery Piešťany, Goddess Reinvented, Atelier XII  Bratislava, Paris est une fête, Francúzsky inštitút Bratislava a i.). Svoju tvorbu opakovane prezentuje v zahraničí (Adorace odpadu/znesvěcení pokladů, Galerie a Prostor Znojmo, Česká Republika, Printing, still Antverpy, Belgicko, Urban Icons, Arosita Gallery Sofia, Bulharsko a ďalšie). V súčasnosti žije a pracuje v Bratislave. 

Nikoleta Bukovská

Realizované s finančnou podporou starostu MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA

Partner projektu: Terra Culta, o. z.

Station Contemporary Art Gallery | Ul. Gustáva Mallého 2, Bratislava | https://www.stationgallery.sk/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *