Artalk.cz

TZ: Nikola Ivanov v Galerii UM

Nikola Ivanov / Dear Blake, / kurátor: Vojtěch Märc / Galerie UM / UMPRUM / Praha / 2. 11. – 30. 11. 2022

Pokud si posvítíme do těch nejtemnějších koutů, znamená to, že i lépe vidíme a všemu rozumíme? Nemůže nás ta záře oslepit, dovést k novému barbarství a chybám, kterých budeme litovat? A co ty, Blake? Jsi šťastnější, když víš, jak se věci mají? V Galerii UM se představí projekt Dear Blake, posluchače doktorského studia UMPRUM Nikoly Ivanova, který se věnuje kolonizaci nočního času.

Vícekanálová videoinstalace shrnující autorův doktorský výzkum se zaměřuje na způsoby, kterými modernita proměnila chápání a prožívání noci až do dnešního stavu fungování 24/7. Zvláštní pozornost zde Nikola Ivanov klade tendencím, které se snaží eliminovat tmu úplně.

Svůj umělecký výzkum shrnuje formou videoinstalace a pracuje jak s autorskými, tak archivními materiály. Zajímá se o historické perspektivy na různých úrovních – kulturní, sociální, politické nebo filozofické. Inspiroval se teoretiky a badateli, kteří se zaměřují na obdobná témata.  Humanitní a sociální vědy na mě měly velký vliv a myslím, že mezioborová spolupráce s nimi může být velmi přínosná a inspirativní,“ vyzdvihuje pozitiva výzkumu mladý umělec.

Výstava Dear Blake je zároveň určitým pokračováním videa Remain In the Dark, které se soustředilo na pojetí noci v preindustriální společnosti. Aktuální projekt se však přiklání více k současnosti a nahlíží na zmíněnou problematiku za posledních asi 200 let.

Autor zde však nehledá jednoznačný závěr nebo řešení současné situace a jejích dopadů. Téma se snaží komplexně zmapovat, poukázat na souvislosti, které možná nejsou na první pohled úplně zřejmé a zároveň se zamyslet nad dalšími problémy spojenými s obdobím antropocénu.

„V projektu mi jde o zachycení problému modernity, která si ať už ve jménu vědecko-technického pokroku nebo ekonomického pragmatismu necitlivě podmaňuje přírodní zákony a život na planetě Zemi do té míry, že lze uvažovati i o zrušení něčeho tak samozřejmého jako je střídání dne a noci,“ vysvětluje cíl svého zájmu Nikola Ivanov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *