Artalk.cz

TZ: Oleksandr Burlaka v 45 000 l

TZ: Oleksandr Burlaka v 45 000 l: Objemu pro angažovanou architekturu / Oleksandr Burlaka / Ukrajinské dědictví pod hrozbou: Wartime Kyiv / 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu / Brno / 18. 8.–5. 10. 2022 

 

Druhá instalace uvedená v nově vzniklém výstavním prostoru vitríny “45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu” reflektuje současný stav na Ukrajině. Prostřednictvím fotografií architekta a umělce Oleksandra Burlaka získáváme aktuální vhled do situace v hlavním městě Kyjevě a jeho obyvatel bránících svou kulturu a historii. 

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině vyvolaný ruskou agresí se promítá do všech sfér běžného života. Od prvních dnů dochází k systematickému a rozsáhlému ničení kulturního fondu a k nenávratným ztrátám památek. Odpor obyvatel probíhá mimo jiné i na kulturním poli, kde důležitou roli sehrává ukrajinské (nejen) architektonické dědictví. 

Napříč zemí můžeme sledovat dva protichůdné fenomény vztahu obyvatel k jejich památkám a památníkům. Vedle vlny dekomunizace a neřízené demontáže památníků glorifikujících ideologii minulého režimu SSSR vzniká iniciativa občanů pomocí neformální drobné architektury naopak chránit monumenty odkazující na historii ukrajinského národu.  

Případů, kdy kulturní památky nebo komplexy sehráli v ozbrojeném konfliktu klíčovou roli, bohužel najdeme v minulosti hned několik. Základním předpokladem je hodnota památky pro některého ze zúčastněných aktérů, přičemž podle toho jaká je, anebo byla, motivace k jejímu zničení můžeme rozeznat jednotlivé ideální typy. 

Ty se odvíjí od kontextu konfliktu, ale zjednodušeně je můžeme číst jako ideologické, vojenské a kriminální. Ideologické motivy v sobě implikují etnocidu, nebo kultruní genocidu, kdy hodnota kulturního statku pro agresora je z podstaty negativní. Vojenská iniciativa představuje nástroj získání výhody nad protivníkem, kde hodnota památky pro útočníka je irelevantní. Poslední z výše zmíněných potom popisuje elementární motivaci finančního zisku, u které kulturní hodnota památky pro ani jednu stranu není klíčovou proměnnou. 

V neposlední řadě je důležité zmínit, že zákaz ničit památky (vyjma sporně prokazatelnou vojenskou nutnost) je v legislativě zakotven a popsán od 19. století. 

Klíčová se v polovině 20. století stala Úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, kdy rozsáhlé ničení kulturních statků, neobhájené vojenskou nutností, je silné porušení této konvence.

Nejen kvůli této kodifikaci tedy můžeme na Ukrajině mluvit o válečných zločinech směřovaných (nejen) proti kulturnímu dědictví. 

K dnešnímu datu bylo na Ukrajině zničeno 479 památek a kulturních institucí s různými stupni ochrany. Asi nejaktuálněji situaci mapuje web Ministerstva kultury ukrajinské vlády. 

Série fotografií Wartime Kyiv vznikla na zakázku pro kreativní platformu Platfor.ma, kde se dají ve formě setu 10 pohlednic zakoupit. 

Na derniéru výstavy 5. října 2022 tematicky naváže přednáška a diskuze s Ievgenií Gubkinou. Přednáška proběhne v 18.00 v Galerii Architektury Brno na Starobrněnské 18. Akce je součástí Dne Architektury Brno, vstup volný. 

Výstava a přednáška se konají pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a za finanční podpory města Brna. 

 

Oleksandr Burlaka

Ukrajinské dědictví pod hrozbou: Wartime Kyiv

Kurátor: Eva Truncová 

Výloha v pasáži z Šilingrova náměstí do Velkého Špalíčku, Dominikánská 342/6, Brno

49.1927183N, 16.6063733E

Po—Ne 00.00—00.00

 

FB: www.facebook.com/45000litru

IG: www.instagram.com/45000litru

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/804912603985060/?ref=newsfeed

 

Oleksandr Burlaka (*1982) vystudoval Fakultu architektury Národní univerzity výstavby a architektury v Kyjevě. Působí v Kyjevě jako umělec a architekt, pracuje především s médii instalace, fotografie a výstavního designu. Jeho práce je zaměřená na výzkum a kolaborativní praxi, často se věnuje architektuře a její transformaci v postsovětských zemích. Je spoluzakladatelem a členem kurátorského a aktivistického interdisciplinárního kolektivu HudRada. Svůj výzkum na poli architektury publikoval v několika různých publikacích: The Book of Kyiv (Kyjevské bienále, 2015), Kiew Architekturführer (DOM Publishers), Soviet Modernism 1955–1991: Unknown History (Architekturzentrum Wien). Na přelomu let 2017–20018 působil jako hostující pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. 

 

45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. Galerie si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy. Výstavní program hledá aktuální společenské témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *