Artalk.cz

Poradný výbor vyzval na ďalšie odstránenie diela na documente 15

Poradný výbor poverený dohľadom nad programovou štruktúrou prehliadky documenta 15, ktorá potrvá do 25. septembra v nemeckom Kasseli, uviedol, že je jeho aktuálnou úlohou zastaviť premietanie súboru zreštaurovaných filmov kolektívu Subversive Film v súvislosti s pretrvávajúcimi obvineniami z antisemitizmu. Proti ich záveru sa ohradil kurátorský tím ruangrupa v otvorenom liste, píše Barbora Komarová v správe zo sveta.

Filmová kolekcia Tokyo Reels collection, Subversive Film, 2018–doteraz, zdroj:  documenta 15 / Subversive Film

Tohtoročnú prehliadku documenta 15 v Kasseli od jej začiatku sprevádzajú mnohé problémy a nezhody, o ktorých sme na Artalku písali už viackrát. Len pár týždňov pred ukončením tejto niekoľkomesačnej výstavy vedecký poradný výbor, ktorý bol špeciálne založený na kontrolu obsahu prezentovaných diel, označil ďalšiu vystavenú prácu za antisemitskú.

Ešte pred otvorením tejto documenty musel indonézsky kurátorský tím a niektorí umelci či umelkyne čeliť nielen obvineniam z antisemitizmu, ale aj napadnutiam či vyhrážkam. Vzhľadom na vlnu nevôle, ktorú spôsobilo odhalenie problematických (antisemitských) postáv na veľkom banneri People’s Justice od indonézskeho kolektívu Taring Padi, zriadili organizátori documenty poradný výbor zložený zo siedmich vedcov a vedkýň špecializujúcich sa na antisemitizmus, postkolonializmus, umenie, ústavné právo a ďalšie príbuzné oblasti. Mali za úlohu dohliadať na vystavené práce a sprievodný program, keďže, ako sa ukázalo, ani kurátorský tím do podrobností nepoznal všetky vystavené diela. To súviselo s ich kurátorským konceptom, ktorý nie je založený na prvotnej selekcii prác, ale na vzájomnom a reťazovom pozývaní participujúcich umelcov, umelkýň a kolektívov.

Vedecký výbor vo svojej najnovšej tlačovej správe vyzval na okamžité zastavenie premietania filmov pod názvom Tokyo Reels Film Festival od umeleckej skupiny Subversive Film, ktoré považuje za propalestínsku propagandu: „Na tomto diele sú vysoko problematické nielen antisemitské a antisionistické časti samotných filmov, ale aj komentáre umelcov vložené medzi filmy, v ktorých legitimizujú nenávisť k Izraelu a glorifikáciu terorizmu v zdrojovom materiáli prostredníctvom ich nekritickej diskusie.“ Vo filme sa o Izraeli hovorí ako o fašistickom“ štáte a je obvinený z genocídy“. Opätovné premietanie filmov by podľa vedeckého výboru prichádzalo do úvahy len pod podmienkou, že by k filmom bolo vysvetlené pozadie, v ktorom vznikali: Prípadné obnovenie premietania filmov by bolo možné len vtedy, ak by boli zakomponované do kontextu spôsobom, ktorý by objasnil ich propagandistický charakter, jasne identifikoval ich antisemitské prvky a opravil nepravdivé historické informácie.“ 

Subversive Film je výskumný a produkčný kolektív, ktorý sa snaží prinášať nový pohľad na historické diela súvisiace s Palestínou, podporovať uchovávanie filmov a skúmať archívne materiály. Pre documentu 15 pripravili filmový program, ktorý súvisel s nedávno zrekonštruovaným filmom venujúcim sa ešte stále nie veľmi zdokumentovanej antiimperialistickej solidarite medzi Japonskom a Palestínou. Skupina film získala od experimentálneho japonského režiséra Masaa Adachiho, ktorého minulosť považuje poradný výbor documenty taktiež za problematickú. Bol totiž členom japonskej červenej armády a spolupracoval s Ľudovým frontom za oslobodenie Palestíny, dvomi skupinami, ktoré organizovali teroristické útoky proti izraelským a iným civilistom, vrátane masakra na letisku Lod v roku 1972.

Proti záveru poradného výboru sa ohradil kurátorský tím v otvorenom liste s názvom Hneváme sa, sme smutní, sme unavení, sme jednotní: List od komunity lumbung“. List bol podpísaný desiatkami ďalších signatárov/-ok. Ruangrupa v ňom spomína rasizmus, nepriateľstvo, útoky, cenzúru a chaos, ponad ktoré sa snažili povzniesť počas trvania výstavy a ktoré boli podľa ich slov ignorované zo strany vedenia. Najnovšia správa výboru pre nich však predstavuje prekročenie hranice cenzúry: „Pretože si stojíme za svojím odmietaním cenzúry, dôrazne sme sa postavili proti vytvoreniu tohto vedeckého poradného výboru. Neakceptujeme tvrdenia ich predbežnej správy, ktoré bez hanby reprodukujú nedostatočne preskúmané tvrdenia z médií; podobne správe chýbajú vedecké dôkazy, akademické referencie, dôsledná argumentácia a integrita.“ Spochybňujú zvolenú metodológiu poradného výboru, ktorá je podľa nich založená na miešaní pojmov, nepresnostiach, pseudovedeckom prístupe a zjednodušovaní: Predbežná správa sa odvoláva na definíciu antisemitizmu od International Holocaust Remembrance Alliance. Použitím tejto hlboko problematickej definície, ktorá umožňuje spájanie kritiky štátu Izrael a kritiky sionizmu s antisemitizmom, vedecký poradný výbor vytvára rámec, ktorý nastoľuje nevyhnutné odsúdenie lumbungu, jeho štruktúry, palestínskych umelcov a ich diel a v konečnom dôsledku aj documenty 15 ako celku. Aký druh akademickej integrity zámerne ignoruje históriu a fakty v službách rasistických a hegemónnych programov?“ Otvorený list uzatvárajú časťou, v ktorej sa obracajú do budúcnosti a napriek všetkému sa nemienia vzdať: Odmietame – a konáme na základe nášho odmietnutia – rovnakým spôsobom ako lumbung: robíme to spoločne, afirmatívne a poeticky. Tvrdíme, že lumbung bude pokračovať aj po skončení documenty 15; naša solidarita pokračuje, kým vaše hry s nadradenosťou, aroganciou a mocou končia. Odteraz budeme všade a mnoho rokov praktizovať náš ústup od documenty a stavať na lumbungu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *