Artalk.cz

TS: Marek Kvetan v Station Contemporary Art Gallery

Marek Kvetan: Data storage 20.21. / Station Contemporary Art Gallery, Bratislava / 5. 9. – 2. 10. 2022

Z chladnej zeme sa v rytmike oblých tvarov a mäkkých tieňov vynára jemne odstupňovaný diapazón bielo-sivých siluet a štruktúr. Božským okom z vtáčej perspektívy sledujeme chaos a rozmanitosť spojenia horizontál a vertikál ukotvenú hranicami kruhového pôdorysu. Počiatočná pestrosť objektov pripomínajúca obrysy a ruch miniatúry veľkomesta sa pri detailnejšom pohľade stráca a odkrýva vizuálnu ilúziu vytvorenú formou repetície rovnakých objektov. Ilúzia života a dynamiky sa zmenou fokusu – z makra na mikro – transformuje do intímnej sféry, v ktorej pociťujeme ťažkopádne spomalenie a rigidnosť zadefinovaných pravidiel, ktoré prispievajú k meditatívnemu charakteru priestorovej kompozície. 

Tvorba slovenského vizuálneho umelca Mareka Kvetana (1976, Bratislava) sa v súčasnosti prikláňa k hmatateľným výsledkom a priestorovým realizáciám. Autorove sochy, objekty a inštalácie sú spolu s často používanými nájdenými materiálmi vyňaté z reality alebo ňou inšpirované. Subtílnou zmenou zadefinovaných právd prekrúca dané hodnoty a otvára mnohovýznamový potenciál symboliky materiálov a foriem. Pre Kvetanovu tvorbu je signifikantná dôvtipná pozorovacia schopnosť, inšpiruje sa banalitou bežných dní a dômyselne rekonfiguruje skutočnosť. Použitými materiálmi, veľkorysými produkciami a vedomou prácou s pop-faktorom vytvára funkčný dialóg medzi publikom a svojimi dielami. Každým novým projektom vykračuje do neznámeho prostredia a hľadá výzvy na rozvoj svojej autorskej stratégie. Odlievanie a remodelácia skutočnosti, symbolika multiplikácie či vymazávania, experimentovanie s formami a chemickými procesmi a v neposlednom rade príklon k materialite sú jeho emblematickými taktikami. 

Aktuálny projekt Data storage 20.21. (2020 – 2022) prirodzene pokračuje v autorovej stratégii redefinovania všeobecne známych významov a pravidiel. Rozsiahla inštalácia, ktorá by vzhľadom na estetické formy, ale aj Kvetanove minulé projekty mohla byť výsledkom digitálnej modelácie a následnej 3D tlače, v skutočnosti vzišla z elementárnej techniky sadrového odlievania. Detailný pohľad odkrýva fyzické odtlačky stoviek kusov odpadových obalových materiálov, ktoré prešli počas lockdownového obdobia autorovou domácnosťou. Činnosť, ktorá sa spočiatku javila ako nevinné experimentovanie s nevyužitým materiálom, sa vyvinula do obsedantnej potreby odliať, zdokumentovať a archivovať všetok nepotrebný odpad. Fľaše od sladených nápojov a minerálok, kartóny mlieka či obaly z donáškových služieb – Kvetan nemoralizuje ani nekritizuje, keďže by to bola kritika do vlastných radov. Ročný odpad aktualizuje a premieňa do obrazotvornej inštalácie. 

Podobne ako vo svojej ostatnej tvorbe ani teraz neponúka jednoznačnú možnosť čítania a dešifrovania svojej práce. Inštaláciu Data storage 20.21. môžeme vnímať ako kritický príspevok k téme aktuálnej environmentálnej krízy, ale takisto len ako estetizáciu banality. Na jednej strane sledujeme intímny archív jednej domácnosti, na druhej strane sa publikum ocitá v nevyžiadanej, ba priam vynútenej voyeurskej pozícii. Neprehliadnuteľný je meditatívny charakter spočívajúci v repetitívnom odlievaní a následnom uvoľnenom komponovaní abstrahujúceho obrazu, ktorý svojou formou môže pripomínať mandalu. Estetizácia odpadového materiálu má však takisto blízko ku kontrolovanej forme hoarderstva a je (pravdepodobne necielenou) ironickou poznámkou k otáznej hodnote angažovanej formy ekologicky orientovaného umenia, keďže pre planétu by bolo najprínosnejšie, keby fyzické umenie vôbec nevznikalo. 

Marek Kvetan (1976, Bratislava) žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde postupne prešiel Ateliérom sochárstva pod vedením Juraja Bartusza (1995 – 1999) a Ateliérom maľby pod vedením Daniela Fischera (1999 – 2001). V roku 1999 absolvoval študijný pobyt na Fakulte výtvarných umení VUT Brno, kde pôsobil na katedre Multimédiá-Performance-Video pod vedením Keiko Sei. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na VŠVU, kde vedie predmety Kresba I. – IV. V roku 2016 bol laureátom ceny Nadácie Novum, v roku 2010 finalistom cien Henkel Art.Award a Sovereign European Art Prize, v roku 2008 získal Cenu NG 333 a stal sa dvojnásobným finalistom súťaže Mladý slovenský výtvarník roka, resp. Ceny mladého výtvarníka roka Tonal (1998 a 2000). Kvetanova tvorba je zastúpená v zbierkach NG Praha, SNG Bratislava, GJK Trnava, PGU Žilina, Art Collection Telekom v Bonne, GBK Dordrecht, MOCAK v Krakove, Nitrianskej galérie či v mnohých súkromných zbierkach.

Michal Stolárik

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Nadácie mesta Bratislava.
Realizované s finančnou podporou starostu MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA

Partner projektu: Terra Culta, o. z.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *