Artalk.cz

TS: Zuzana Svatik a Anna Mária Beňová v Galérii DOT

Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová / The mediumm is the message / Kurátorka: Katarína Jankechová / Galéria DOT, Bratislava / 8. 9. – 9. 10. 2022

Zuzana Svatik a Anna Mária Beňová /  THE MEDIUMM IS THE MESSAGE

Názov výstavy: The mediumm is the message

Vystavujúce umelkyne: Zuzana Svatik a Anna Mária Beňová

Kurátorka: Katarína Jankechová

Vernisáž: štvrtok 8. 9. 2022 o 18:00

Trvanie výstavy: 8. 9. – 9. 10. 2022

The mediumm is the message je kurátorským projektom, ktorý sleduje vzájomnú komunikáciu tvorby dvoch súčasných autoriek Zuzany Svatik a Anny Márie Beňovej. Typické charakteristické črty pre obe autorky sú ironizácia, dynamickosť, dejovosť, tematické zameranie, prepájanie znakového a obrazového materiálu a sú ich komunikačným prepojením, ktoré môžeme na výstave sledovať. Kurátorský koncept je výberom starších i novších diel, ktorý sleduje dynamiku, vzájomné nadväzovanie a nepriamu komunikáciu autoriek. Zámerom kurátorského textu je prostredníctvom kľúčového diela od každej z nich poukázať na ich obojstrannú interakciu. 

Zuzana Svatik v objekte s názvom Sexyland on fire využíva vizualitu sexshopov či porno biznisu, pre ktorý je typický veľmi jednotný vizuálny jazyk – špecifická práca s fontom, svetlami, farebnosťou. Sexyland on fire – je názov sexshopu, ktorý horí. Dynamická situácia vs. pasívne pôsobiace postavy blowupdolls. Nafukovacie bábiky sa vyrábajú len so špecifickým výrazom tváre, ktorá dotvára pocit bezmocnosti a pasivity. Sú využívané len na určitý úkon. Zobrazené postavy nafukovacích bábik v diele súčasne definujú genderové stereotypy. Autorka zasadila postavy do pre nich nevšednej situácie: mužská postava hasiča by mala aktívne hasiť požiar a kričiaca ženská postava by mala utekať. Sú však pasívne. Akoby zaseknuté na mieste, frustrované až úzkostné z vlastnej apatie. 

Meniace sa „trendy v sexe“ využíva autorka ako komentár spoločenského diania a jeho premien. Kamenné sexshopy – ako je to v prípade spomínaného Sexylandu – strácajú na svojej sile. Všetko sa presúva do online priestoru – ako autorka sama pomenúva – „ide o koniec éry kamenných sexshopov“. V tomto diele je markantná ironizácia a prepojenie znakovosti a obraznosti, ktoré môžeme sledovať aj v prípade maľby Anny Márie Beňovej. Textové prevedenia diel oboch autoriek sú vždy sprevádzané humorom a iróniou, a to i v prípade zobrazovania problematiky  gendrových stereotypov, postavenia ženy v spoločnosti, medziľudských vzťahov či vplyvu kresťanstva a pornografie na sexualitu.

Presun do online priestoru a vyprázdnenosť doby je reakcia maľby The mediumm is the message A. M. Beňovej. (Ne)kritický pohľad A. M. Beňovej na selfies s „hlbokými“ citáciami s gramatickými chybami a preklepmi si prisvojila a vytvorila vlastný autoportrét, selfie v maliarskom prevedení. Dôležitým aspektom sa stáva (seba)ironizácia a zdvojovanie písmena „m”, ktoré je zámerným gramatickým fuck-upom. Textovým prisvojením si je The medium is the message výrok Marshalla McLuhana zo 60-tych rokov, ktorý odkazuje k vtedajším novým technológiám 20. storočia. Autor chápe médium ako nástroj, extenziu zmyslových orgánov a funkcií človeka, pričom médiá skrz formu modifikujú spôsob vnímania a zdieľania. Možno v tejto rovine by sa dali súčasné sociálne siete chápať ako extenzia funkcií človeka, ktoré modifikujú spôsob vnímania. Nie je v konečnom dôsledku „Tinder“ a iné sociálne siete extenziou nás a toho čo chceme, aby ľudia videli? 

Zostaňme ešte v online priestore, ale pozrime sa spätne na prechod kamenných sexshopov do online-u, kde nastáva zmena. Paralelne sa presúva a premieňa vizualita aj produktová stránka. Kamenné sexshopy prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu a stávajú sa skôr „turistickými atrakciami“. Takto končí éra zastaraných sexshopov ako je napríklad Sexyland. Welcome to the new one?

Výstava je realizovaná s podporou Fondu na podporu umenia a Nadácie mesta Bratislavy

Zuzana Svatik (1993) je vizuálna umelkyňa pracujúca prevažne v médiu keramiky, maľby a kresby, zaoberá sa najmä angažovanou a kritickou líniou v súčasnom úžitkovom umení. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila v Berlíne, momentálne je študentkou doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave. Absolvovala študijné pobyty vo Vroclave a Jeruzaleme, absolventskú stáž v ateliéri Moniky Grabuschnigg v Berlíne. Je dvojnásobnou laureátkou ceny BADW a ocenenia Nový zjav NCD 2021, získala nomináciu Diploma selection Praha a Talente v Mníchove.

Svoju tvorbu prezentovala na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku a Izraeli.

Anna Mária Beňová (*1996) svoje štúdium umenia začala už na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave nastúpila v roku 2016 na katedru Maliarstva, do Ateliéru mal+by Klaudii Koszby. Semestrálnu Stáž absolvolava na FaVU – VUT v Brne. Patrila medzi finalistov Maľby roka 2021.

Vo svojej umeleckej práci rozvíja témy telesnosti, vzťahov, bizarných vypätých situácií, v ktorých sa aktéri príbehov na obrazoch ocitajú vo zvláštnych prostrediach, za akých si nejednoznačných okolností. Túto tému skúma vo svojej tvorbe už dlhší čas. Jej maľby sú vyjadrením rozkoše alebo intimity, často na hranici provokácie obrazom ako vtipom. V maľbách ironizuje objektivizáciu alebo optimalizáciu vzťahov, ktorá sa pre autorku stáva neprekonateľná, banálne situácie vyostruje do absurdna, tak, aby odcudzenie bolo neprekonateľné aj pre diváka. Na obrazoch zobrazuje pornografické príbehy, ktoré rôznymi spôsobmi paroduje, niekedy až do nežnosti. Zaujímajú ju žensko-mužské vzťahy, ale rovnako aj ich zánik: v prenesenom význame naplnené a nenaplnené pocity, túžby a potešenia aktérov. Ide je o prečistenie telesnej túžby, vášne a chtíča nejednoznačnosťou obrazu. Chce uviesť divákov do zvláštnej pozície voyerov, ktorá v nich vzbudí viac otázok ako odpovedí.

DOT. Contemporary / Jurkovičová tepláreň, Bottová 1 / Bratislava

Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota / 12:00 – 19:00, Nedeľa / 12:00 – 18:00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *