Artalk.cz

6. 9. 2022 / Dekoloniálna Európa: Françoise Vergès

Françoise Vergès / Dekoloniálna Európa / tranzit.sk, Bratislava / 6. 9. 2022 o 19:00 hod.

Antirasistický, anti-kapitalistický a anti-imperialistický feministický prístup

6. 9. 2022, 19:00 hod., tranzit.sk, Beskydská 12

Podujatie sa bude konať v angličtine.

Q & A: Ľubica Kobová a Zuzana Maďarová

„Dekolonizácia je program totálneho nepokoja,“ napísal dekoloniálny teoretik Frantz Fanon. Revolučné nepokoje (ktoré nie sú chaosom), sú odpoveďou na poruchy a neporiadok, ktoré donekonečna produkuje kapitalizmus.  Françoise Vergès vo svojom príspevku rozoberie, v čom bola idea Európy koloniálna (dokonca aj na samotnom kontinente), prečo je dekolonizácia Európy ako antirasistický, anti-kapitalistický a anti-imperialistický boj naliehavá a čo môže dekoloniálny feminizmus priniesť do boja proti permanentnej vojne páchanej na ľuďoch a zemi. Viac info

Françoise Vergès je francúzsko-reunionská politická teoretička, feministka, nezávislá kurátorka, verejná edukátorka a dekoloniálna aktivistka, ktorá v súčasnosti žije v Paríži. Vo svojej práci sa zameriava na koloniálne otroctvo ako proti-černošský režim, psychoanalýzu, (nemožnú) dekolonizáciu západných múzeí, republikánsku koloniálnosť a dekoloniálny feminizmus. Medzi jej najnovšie publikácie patrí Decolonial Feminism (Dekoloniálny feminizmus, 2020/2021), A Feminist Theory of Violence, A Decolonial Perspective (Feministická teória násilia, dekoloniálna perspektíva, 2021/2022) a De la violence coloniale dans l’espace public (Koloniálne násilie vo verejnom priestore, 2021). Režírovala filmy o karibských autoroch Aimé Césairovi a Maryse Condé, kurátorsky pripravovala výstavy a organizovala workshopy s umelcami a umelkyňami tmavej pleti. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Decolonize the arts (Dekolonizujme umenie, 2015 – 2022) a jej otvorenej univerzity.

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *