Artalk.cz

TS: Critical De?!gn – Designers Troublemakers v Galérii Medium

Brave New Alps – Bianca Elzenbaumer, Fabio Franz, Kate Crawford, Vladan Joler,  kuda.org – Branka Čurčić, Zoran Pantelić, Barbora Demovičová, Noel Douglas, Noortje van Eekelen, Futuress – Mio Kojima, Maya Ober, Nina Paim, Miekke Gerritzen, Hackers & Designers, Lenka Hámošová, Anja Kaiser,  Barbora Krejčová, Francisco Laranjo, Peter Liška, Branislav Matis, Boris Meluš, Open Design Studio – Katarína Balážiková, Martin Mistrík, Ruben Pater, Lucia Repašska, Ľubica Segečová, Samuel Szabó, Jan van Toorn / Critical De?!gn/ Designers Troublemakers / Výstava o kritickom grafickom dizajne / Kurátorky: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová / Galéria MEDIUM / Bratislava / 1. 9. – 16. 9. 2022

Vernisáž: 1. 9. 2022 o 18:00

Trvanie výstavy: 2. 9. – 16. 9. 2022

Medzinárodná výstava CRITICAL DE?!GN / Designers troublemakers hovorí o kritickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie – dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme. 

Kritický dizajn môže mať rôzne tváre a pomenovania. Niektorí teoretici, či praktizujúci autori ho nazývajú sociálne angažovaný, iní zase reflektívny či špekulatívny. Má však rovnaký cieľ – chce priniesť zmeny v spoločnosti, poukazovať na problémy, klásť otázky, vyvolávať diskusiu či spochybňovať zdanlivo nespochybiteľné. Nemusí byť riešením problému – môže byť jeho tvorcom.

Výstava a sympózium vysvetľujú kritické prístupy v dizajne pomocou rozmanitých metodologických prístupov zahraničných a lokálnych dizajnérov prezentovaných na vybraných príkladoch z ich praxe. Často sa nejedná o ustálené a striktne definované metódy, ale o kreatívne autorské prístupy vychádzajúce z úprimného záujmu o svoje okolie, spochybňovanie zabehnutých koľají dizajnérskej profesie a kritickej reflexie našej spoločnosti. Dizajnérske uvažovanie tu nie je v područí požiadaviek priemyslu, ale v spojení s kritickým myslením funguje ako nástroj poznania schopný priniesť odlišné nazeranie na svet a spôsoby, akými preň navrhujeme. Každý autorský prístup je unikátny, no z metodologického pohľadu je možné dekódovať konkrétne postupy a ponúknuť tak inšpiráciu ostatným dizajnérom a kritickým tvorcom na ich replikáciu v inom kontexte. Pre slovenské odborné i laické publikum tak môže táto výstava byť dlho chýbajúcim podnetom na zamyslenie a impulzom k vlastnému kritickému uvažovaniu.

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Inštalácia samotných textov a obrazovej dokumentácie v priestore dáva do popredia pozadie projektu a kritický prístup autorov namiesto finálneho dizajnu ako výstupu projektu. Divák je tak nútený čítať a nie len vnímať estetickú rovinu vystavených diel.

Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov. Výstava nie je len pre dizajnérov, ale láka aj kriticky zmýšľajúce publikum, ktoré sa zaujíma o dizajn ako disciplínu formujúcu náš súčasný svet.

Organizátor:
Open Design Studio

Partneri projektu:
Critical Daily,
A4 – Priestor súčasnej kultúry,
Galéria Medium,
Open Design Network,
UROBOROS Festival

Finančne podporili:
Fond na podporu umenia,
Nadácia mesta Bratislava,
Bratislavský samosprávny kraj

https://critical-design.com/