Artalk.cz

do 31. 8. 2022 / open call do galerie 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu

45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu, galerie v pasáži v centru Brna, vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekt, který bude realizován v říjnu 2022.

45 000 l a Prostor pro Angažovanou Architekturu – galerijní projekty podpořené Fakultou architektury VUT v Brně – si kladou za cíl konfrontovat každodenní realitu s problémy současné architektury spolu s jejími interdisciplinární přesahy.

Předložený návrh by měl reflektovat hlavní rámcovou koncepci a fakt, že galerie je umístěna ve výloze (objemu) ve veřejné pasáži (viz fotografie a plány). Vítáme site-specific projekty, které reflektují kritický a experimentální přístup a mohou spadat do široké škály žánrů spojených s architekturou, uměním, designem a dalšími příbuznými obory. K podání návrhu jsou zváni všichni zainteresovaní architekti, umělci, …, nebo jednotlivci bez ohledu na místo původu, věk nebo dosavadní zkušenosti. Celý OpenCall bude probíhat v anglickém jazyce.

Důležité termíny:

Vyhlášení otevřené výzvy                            začátek července

Deadline                                                          31. 08. 2022

Výsledky                                                           začátek září

Instalace výstavy                                            od 07. 10. 2022

Předpokládaná doba trvání výstavy           20. 10. 2022 – do konce roku 2022

Podrobnosti o žádosti:

  • Popis projektu/návrhu (cca 2-3 normostrany), jak návrh reflektuje rámec galerie a jak konkrétně projekt komunikuje prostřednictvím formátu výlohy s kolemjdoucími,
  • Koncepční vizualizace projektu/návrhu nebo dokumentace (náčrty, rendery, fotografie, video atd.),
  • Životopis a/nebo portfolio autora (autorů),
  • Všechny přihlášky musí být předloženy v angličtině
  • Veškeré materiály zasílejte na adresu galerie45000l@vutbr.cz do 31. 08. 2022 23:59

Co nabízíme:

  • Finanční krytí 1 700 EUR (včetně materiálu, instalace, dopravy, honoráře, cestovních nákladů atd.)
  • Základní instalační a kurátorskou asistenci
  • Propagaci grafických materiálů a tisků
  • PR a pokrytí sociálních médií (tisková zpráva, událost atd.)
  • Fotodokumentace výstavy

Odkaz na fotografie, plány, reference a model prostoru

Přihlášky a veškeré související dotazy směřujte na galerie45000l@vutbr.cz.

Kompletní podmínky a pokyny si můžete stáhnout zde.

FB události: OPEN CALL 2022

FB/IG: @45000litru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *