Artalk.cz

do 14. 8. / Výběrové řízení na výtvarného redaktora či redaktorku Ádvojky

Ádvojka hledá redaktora/redaktorku rubriky výtvarné umění! Nejpozději do 14. srpna 2022 lze zasílat své přihlášky do výběrového řízení na tuto pozici.

Od roku 2005, kdy A2 začala vycházet, na jejích stránkách publikovaly stovky autorů, redakcí prošly desítky kolegů. Stáli jsme u zrodu řady zásadních počinů – ať už se jednalo o knižní či hudební festivaly nebo třeba o komentářový web. Těžištěm nicméně zůstává vydávání časopisu s „novinovým formátem“ a kvalitním obsahem – mezi stálé přispěvatele ovšem nepatří jen respektovaní publicisté, akademičtí pracovníci, umělci, aktivisté a další osobnosti společenského a kulturního dění, ale také začínající autoři.

A2 má pověst levicově zaměřeného média, pro fungování redakce však vždy byla a nadále zůstává zásadní názorová pluralita a otevřenost. Redakční kolektiv A2 se dlouhodobě rozvíjí jako přátelské, rovnostářské, neformální prostředí, na jehož podobě se podílí každý z členů redakce. Asi i díky tomu se daří tento neziskový projekt v trvale podfinancovaném sektoru dlouhodobě udržet.

Koho hledáme?

Hledáme kolegu/kolegyni, který/která by do každého čísla – tedy dvakrát měsíčně – zajistil/zajistila jeden nebo dva příspěvky do stránkové rubriky výtvarné umění. Aktuálně jde jen o jednu novinovou stranu (o celkovém rozsahu 6000–9000 znaků), s tím, že do budoucna bychom po dohodě tento rozsah rádi zdvojnásobili (a spolu s tím i honorář). Kromě toho výtvarný redaktor do každého čísla zajišťuje krátkou recenzi aktuální výstavy (o rozsahu 1500 znaků). Jednou až dvakrát ročně bychom pak vybranému tématu spojenému s vizuálním uměním, případně uměleckým provozem věnovali více prostoru v rámci tzv. tématu čísla.

Část obsahu redaktor/redaktorka vytváří sám/sama, především ale oslovuje autory/autorky a spoluurčuje témata příspěvků. Rádi bychom reflektovali aktuální trendy jak v umění, tak na umělecké scéně obecně, případně se kriticky obraceli do minulosti a propojovali recenzní formát a oborovou reflexi s pohledem na širší společenské trendy. Otiskujeme také rozhovory a volnější, „úvahové“ texty. V každém případě nás ale především zajímá vize, s níž by nový redaktor či nová redaktorka přišli.

Co by uchazeč/uchazečka měl/měla umět?

Od uchazeče/uchazečky – ať už by šlo o teoretika, kurátora, publicistu, absolventa humanitního či uměleckého oboru nebo o člověka s pracovní zkušeností redaktora – očekáváme schopnost nejen psát, ale také redigovat texty, a to jak po obsahové stránce, tak (alespoň do jisté míry) po stránce stylistické (všechny texty nicméně procházejí ještě důkladnou jazykovou redakcí a korekturou). Dále by se nový kolega/kolegyně měl/měla každé druhé pondělí účastnit odpolední redakční porady, spolupracovat na obsahu časopisu, případně na dalších redakčních aktivitách, a zachovat si odhodlání přežít v drsných podmínkách kulturního prostředí.

Platové podmínky a rozsah práce

Odměna je 4000 (či posléze 7500) Kč měsíčně: redaktor/redaktorka dostává 4000 Kč měsíčně za přípravu jedné novinové stránky a jedné minirecenze do obou čísel, která daný měsíc vycházejí. Při nástupu by šlo o jednu stránku, existuje však (námi preferovaná) možnost tento rozsah zdvojnásobit. Jde o práci na smlouvu, která je časově relativně nenáročná, i když pravidelná, dlouhodobá a – kreativní.

Termín nástupu

Přelom srpna a září 2022.

Dokdy nás můžete kontaktovat?

Krátký text o sobě a své představě vedení rubriky, případně o svém pohledu na A2, pošlete nejpozději do 14. srpna 2022 na adresy rychetsky@advojka.cz a spina@advojka.cz. V předmětu e-mailu uveďte VÝTVARNÝ REDAKTOR, respektive VÝTVARNÁ REDAKTORKA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *