Artalk.cz

TZ: 1,5m³ křehkosti v INI Project

1,5m³ křehkosti | fragilities / INI Project / PROSTOR / Praha / 29.7.-7.8.2022

Co když vstoupíme do prostoru, který obvykle vnímáme jako oddělený, tvořený liniemi a vzdáleností? Projekt “1,5m³ křehkosti | fragilities”, vycházející ze sdílené zkušenosti s udržováním odstupu jako bezpečnostního opatření v pandemii Covid, zkoumá prostor cirkulace mezi dvěma křehkými entitami jako nádobu neviditelného a snaží se vnímat, jaké mikroorganismy, myšlenky, představy a duchy by mohl obsahovat.

What if we enter a space that we usually perceive as separation, dominated by lines and distance? Based in the shared experience of keeping distance as a safety measure in the Covid pandemic, “1,5m³ křehkosti | fragilities” explores the circulation space between two fragile entities as a container of the invisible and tries to perceive which micro-beings, ideas, imaginations and ghosts it might contain.

Sarah Drain, Mariam Frick, curatorial collaborative ve spolupráci / in collaboration with: Pia Achternkamp, Jan Durina, Maria Plotnikova, Veronika Svobodová, Stella Maria Valentová, Tomáš Větrovský, Amelie Wedel

Opening: 28.07.2022 | 7pm

with a sound performance by Pia Achternkamp & Veronika Svobodová

Open daily 1pm – 7pm 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *