Artalk.cz

8. 7. 2022 / Aldo Ramos: Pripomínanie Zeme Re-calling Earth (the Earthport)

Aldo Ramos: Pripomínanie Zeme Re-calling Earth (the Earthport) / tranzit.sk, Bratislava / 8. 7. 2022 o 19:00 hod.

Pripomínanie Zeme Re-calling Earth (the Earthport)
Prednáška Lecture by Aldo Ramos / Q & A with Ovidiu Ţichindeleanu
8. 7. 2022 19:00 7PM

Podujatie bude v angličtine. Event will be held in English.
FB

Aldo Ramos bude vo svojej prednáške hovoriť o „chránení pamäti“ ako o umeleckom prostriedku, ktorý si kladie za cieľ zosilniť umlčiavané hlasy a zviditeľniť svety, ktoré vymazáva prázdna doba súčasnosti. Bude hovoriť o rôznych spôsoboch, akými sa umenie môže stať platformou, ktorá podporuje vzťahové spôsoby bytia so Zemou ako re-existenciu prekonávajúcu konzum.

In his lecture, Aldo Ramos will talk about “guarding memory” as an artistic device aiming at amplifying the voices that are being silenced, at making visible the worlds that are being erased by the empty time of the contemporary. He will address various modalities of art that can become a platform that encourages relational ways of being with the Earth as re-existence overcomes consumption.

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Event is part of the How to Live Together? series of conversations curated by Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu within the Art Connected 2022 – 2023 subprogram of tranzit.sk. ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *