Artalk.cz

7. 7. 2022 / Alessandra Pomarico: Rekultivácia Širších Ekológií Poznania

Alessandra Pomarico: Rekultivácia Širších Ekológií Poznania / tranzit.sk, Bratislava / 7. 7. 2022 o 18:00 hod.

Rekultivácia Širších Ekológií Poznania
Reclaiming Wider Ecologies of Knowledge

Prednáška / Lecture by Alessandra Pomarico
Podujatie bude v angličtine. Event will be held in English.

Ako sa učíme a čo sa máme odnaučiť? Ako sa znovu zhostiť širšej produkcie poznania a tvorivo sa odpojiť od podmienok reprodukovaných dominantným západným neoliberálnym vzdelávacím systémom?  Alessandra Pomarico sa podelí o svoje skúsenosti v rámci Free Home University, 8 rokov prebiehajúceho experimentu na pomedzí umenia, pedagogiky, aktivizmu a budovania komunít, a z hnutia za vzdelávanie o ekologickej spravodlivosti Ecoversities Alliance.

How do we learn and what’s there to unlearn? How to reclaim wider knowledge production and creatively decouple from the conditions reproduced by the dominant western neoliberal educational system?
Alessandra Pomarico will share her experience as part of Free Home University, an 8-year, ongoing experiment at the intersection of art, pedagogy, activism, and community building. She will also talk about the eco-justice learning movement Ecoversities Alliance.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *