Artalk.cz

15. 7. 2022 / Amanda Piña: Eko-somatické Postupy

Amanda Piña: Eko-somatické Postupy / Performovanie Dekoloniálnych Ekológií / tranzit.sk, Bratislava / 15. 7. 2022 o 15:00 hod. 

Eko-somatické Postupy / Performovanie Dekoloniálnych Ekológií
Eco-somatic Practices / Performing Decolonial Ecologies

Workshop by Amanda Piña / Výzva na prihlásenie na workshop Call for workshop participants

15. 7. 2022 15: 00 – 17:00 3PM – 5PM

FB

Určené ľuďom z oblasti vizuálneho umenia, tanca a performancie ako i ľuďom študujúcim tieto odbory, vítaná je aj široká verejnosť. Directed towards visual artists, dancers and performers; as well as visual arts, dance and performance students; and we also welcome the general public.

Workshop je zdarma a bude prebiehať v angličtine. The workshop will be conducted in English and is free of charge. Ak sa chcete zúčastniť, zaregistrujete sa na application.tranzit.sk@gmail.com do 12. júla 2022.
To participate, please contact us at application.tranzit.sk@gmail.com.The deadline for registering is July 12, 2022.

Workshop ponúka tanec a prácu s telom ako formy poznania prostredníctvom identifikácie a stelesnenia. Tento typ poznania, pochádzajúci od predkov a vo vzťahu k racionálnemu poznaniu historicky podceňovaný, sa aktivuje smerom k zažívaniu a poznávaniu iných tiel, ktoré patria do západnej kategórie „prírody“. Telá hôr, ľadovcov, ústí riek, vodných zdrojov, mokradí a ďalších sa v našich telách púšťajú do tanca prostredníctvom procesu invokácie. K tancu sú prizvaní aj duchovia.

This workshop proposes dances and somatic practices as forms of knowing through identification and embodiment. This type of ancestral knowledge – historically devalued in relation to rational knowledge– is activated to experience and get to know other bodies within the Western category of ‘nature’. Bodies of mountains, glaciers, estuaries, rivers, sources of water, wetlands and others are brought into dance. Through a process of Invocation, spirits are also invited to join.

Viac info More info 

Po workshope bude následovať finisáž výstavy Príprava Zasievanie. After the workhsop a finissage of the exhibiton Grounding Seeding will follow.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *