Artalk.cz

TS: Stanislav Piatrik v priestoroch Divadla K

Stanislav Piatrik – Slová a povrchy / Kurátor: Branislav Zurko / Divadlo K, Bratislava/ 23. 6. 2022 – 7. 7. 2022

Stanislav Piatrik: Slová a povrchy
Kurátor: Branislav Zurko
23. 6. – 7. 7. 2022
Vernisáž: 23. 6. 2022 o 18.00 hod.
Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava
Utorok – nedeľa, 15.00 – 18.00 hod., alebo po dohovore na tel. č. 0910 943 550

Autorská výstava „Slová a povrchy“ Stanislava Piatrika sa snaží zachytiť semiotické hry obrazu a textu v jeho spomienkach. Výstava zahŕňa fotografie, grafiky, drobné objekty a autorské texty.

„Slová a povrchy… a potom je tu výstava, na ktorej sa práve nachádzate. Tri momenty, cez ktoré sa autor Stano Piatrik snaží zachytiť prchavú skutočnosť vecí, najpoctivejšie ako to dokáže. Zachytáva scény plynúce v jeho živote, vonkajšie znaky vecí – povrchy skutočnosti. Pod slovom povrch chápeme vonkajšie stvárnenie veci. Asi aj preto od tohto slova odvádzame slovo povrchný, ako niečo nekompletné, plytké a neobsažné. Bez slov sú veci a javy naozaj len bezobsažné povrchy. Ich významy sú napĺňané práve slovom. Tak vzniká aj obsah tejto výstavy. Triadická sústava medzi snahou obsiahnuť skutočnosť, jej zachyteným povrchom a rozpomienkou na situácie, ktoré autora formovali.
Triáda sa objavuje vo viacerých Stanových prácach. Či už v jeho starších objektových inštaláciách, ktoré narábajú s kontrastom medzi ťažkopádnosťou a krehkosťou hmoty, ktorá z fyzickej povahy dosahuje najväčšiu stabilitu v usporiadaní do troch bodov, alebo v interaktívnych videoprojekciách, kde sa repetíciou stáva minulosť, budúcnosťou prežívaním aktuálneho momentu. Asi to nebude náhoda. Citlivý pozorovateľ, ktorým autor nepochybne je, potrebuje pre pochopenie vlastného prežívania poznať aspoň dva pevné body. Podobne ako zememerač využíva trianguláciu pre určenie vlastnej polohy, tak je obsah a význam tejto výstavy napĺňaný vzťahom slov a povrchov.
Fotograficko-textová inštalácia je doplnená serigrafickými tlačami, ktoré pracujú s bodom ako kľúčovým elementom zachytávania obsahu obrazu. Kontextualizácia bodov a ich vzájomných vzťahov určuje obsah diel. Ten je čitateľný len z určitého odstupu, inak sa rozpadá na sumu bezobsažných prvkov. Naproti tomu význam zachytený textom sa od istej vzdialenosti zlieva a prestáva komunikovať svoj obsah. Slová a povrchy určujú našu pozíciu v symbolickom svete významov… “
(kurátor Branislav Zurko)

„Rolovacie plátno s obrazom a slovom traktora. Grafické prevedenie ukazuje, ako sa z obrazu traktora stáva traktor v písanej podobe, slovom traktor. Učiteľka nám to vysvetľovala niekoľkokrát, ja si to pamätám aj dnes ako niečo, čo nie je samozrejmé, ako niečo, čomu som dlho nerozumel. Možno aj preto, lebo tá nástenka bola tiež iba ilustráciou určitých dohodnutých alebo kultúrne získaných pravidiel v gramatike a v neposlednej rade výukou v danom období. Vo veku troch rokov som na pravidlá asi ešte nebol pripravený. No niečomu som sa vtedy priučil. Ako sa text mení a obraz tiež. O tom a o niečom pre mňa stále neuchopiteľnom je aj tento projekt. Preto aj názov Slová a povrchy. Je rozpomínaním sa na text a obraz. Od toho dňa sa predo mnou odvíjajú scény. Niečo vidím, počujem, formulujem a komunikujem to so sebou aj s druhými ľuďmi. Ten obraz, tá spomienka sa stáva akousi technológiou, kultúrnou situáciou, v podstate mnohými scénami. Niektoré sa opakujú, niektoré začínajú, možno práve preto, aby splynuli. Alebo ak je to možné, aby boli znovu videné, čítané.“
(úryvok z textov Stanislava Piatrika)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *