Artalk.cz

TZ: Vyšlo 13. číslo O_kraje / časopisu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Třinácté číslo O_kraje nepřináší, jak by se dalo čekat, katastrofické scénáře. Zaměřuje se na fenomén ženského umění, pokouší se zmapovat řadu výstav i programů, které se tématu dotýkají. Stranou ponechává pověrčivost spojenou s číslem třináct a místo pro pilotní výstavu i obrazovou přílohu věnuje výstavě Nevšední všednosti Karímy Al-Mukhtarové a Martina Pondělíčka.

„Bezprostředním impulzem k vydání novin s genderovým podtextem bylo uspořádání řady výstav ženských umělkyň napříč generacemi v Oblastní galerii Vysočiny. To nás donutilo položit si otázku, jaký je rozdíl nejen ve vnímání feministických témat, ale i v pozici ženy umělkyně v centrech a v regionech,“ uvádí šéfredaktorka novin, Lucie Nováčková. O_kraj 13 nazvaný dle pilotní výstavy Karímy Al-Mukhtarové a Martina Pondělíčka se nepokouší odpovědět na otázku, nakolik se liší role umělkyně ve velkých kulturních a univerzitních městech a v oblasti, pro kterou jsou noviny vydávány. Nepokouší se ani přinést nová stanoviska, či aktivisticky upozornit na některý z problémů, související s postavením ženy umělkyně, vnímáním ženského umění. Témat se spíše zlehka dotýkají, někde na pozadí popisovaných výstav vyplouvají témata, s nimiž se současná umělecká scéna vyrovnává, místy s humorem, místy opatrně, místy bez komentáře. Dotýkají se paralely každodennosti a ženského umění i souznění s prostředím.

Fejeton umělkyně Lenky Zadražilové představí její vztah k úklidu, Petr Kovář shrne moderovanou debatu s názvem Jak se mají umělkyně? mezi umělkyní a pedagožkou Zdenou Kolečkovou a kurátorkou Veronikou Čechovou, která se odehrála v jihlavské galerii. Kovář v článku krom reflexe besedy nezapomene shrnout nejdůležitější milníky v pojetí žen – umělkyň, odkazuje se k příkladům z literatury a historie, ale zároveň nezapomíná lehce ironizovat status quo posilování strategie „pěstování mužských a ženských kruhů“, ani upozornit na potřebu řady dalších, nejen jazykových úprav v rámci diskursu ženského hnutí. Pravidelnou součástí novin jsou také články, rozhovory a recenze, rozvíjející hlavní téma. Dvě ženy z AM3 Patricie Fexové a Lenky Zadražilové představuje historicky první ženské vedoucí ateliéru volné malby na brněnské FaVU, Patricii Fexovou a Veroniku Vlkovou a jejich koncepci vedení.  Zkušenosti žen – umělkyň, nejen těch usazených na Vysočině, popisuje v rozhovoru Když se řekne ženské umění, představím si něco růžového dvojice umělkyň Alice Waisserová a Jantra Šímová. Mozaiku osobních zkušeností, názorů i představení knih spojených s tématem doplňuje mini slovníček feministických iniciativ. Noviny představí také tři polohy umělkyň, které v poslední době vystavily své práce právě v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě: Sochařku Janu Schlosserovou a její „pohlcenost každodenností“ která se v době úspěšně začaté kariéry navrátila zpět na Vysočinu, dále aktuálně činnou skupinu Gravidity Group, a již nežijící malířku Natálii Schmidtovou.

Všednost, ze které se často snažíme vymanit, která může nudit nebo dokonce vést k chmurné melancholii, může být také cestou ke zpomalení, relaxaci a naplňující introspekci. Z jakého úhlu na ni ve své tvorbě hledí Martin Pondělíček se dozvíme v rozhovoru k výstavě, kterou má spolu s Karímou Al-Mukhtarovou, “ píše v úvodníku novin ředitel Oblastní galerie Vysočiny Daniel Novák a dále pokračuje: „Pevnou vazbu na „obyčejné věci“ a radostné ukotvení v každodennosti můžeme nahlédnout v ryzí bezprostřednosti obrazů Natálie Schmidtové.“

Tradiční rubriky nezapomínají ani na to, co Oblastní galerie Vysočiny (ne)vystavovala před padesáti lety nebo na to, že i obyčejné úřední dokumenty by mohly mít nevšední tvář.

O_kraj 13, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 13. číslo, květen – červen 2022

Redakční rada: Aleš Kauer, Lucie Nováčková, Daniel Novák, Illona Staňková, Lenka Zadražilová, Hana Zrno Vondrů.

Grafická úprava: Klára Zahrádková, Ondřej Trnka (onkubator)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *