Artalk.cz

AVU hledá odborné asistenty / asistentky na Katedře teorie a dějin umění

AVU vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na dějiny 20. a 21. století a na pozici Odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na teorii a dějiny současného umění na katedře teorie a dějin umění AVU

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na dějiny 20. a 21. století na katedře teorie a dějin umění AVU

Pracovní náplň:

Od uchazeče/uchazečky je požadována koncepční příprava a výuka kurzů z oblasti moderního umění a moderní architektury. Jedná se o přehledovou dvousemestrální přednášku zahrnující léta 1900-1960 v šíři všech uměleckých médií a příslušných teoretických koncepcí. Dále o proměnlivé tematické kurzy zohledňující zvolené aspekty moderního umění a architektury. Součástí pracovní náplně je příprava magisterských studujících na písemnou část Státní závěrečné zkoušky z dějin umění, konzultování diplomových projektů studujících AVU, účast v klauzurních a diplomových komisích, podíl na výuce studujících doktorského studia a podíl na dalších aktivitách KTDU. Vítaná je osobnost s vlastními výzkumnými a vědeckými projekty, které je schopna transformovat do krátkodobých učebních kurzů.

Předpoklady:

 • Pedagogické zkušenosti
 • Akademický titul minimálně magisterské úrovně uměnovědného studia
 • Doložitelná odborná publikační činnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 5
 • Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU (20.000, – CZK / ½ úvazek)

Předpokládaný nástup:

 • říjen 2022

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Kontaktní údaje
 2. Strukturovaný životopis
 3. Přehled odborné činnosti
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 5. Motivační dopis a stručná anotace navrhovaných kurzů

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami. AVU při rozhodování přihlíží ke složení pedagogického sboru a podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů a diverzitu.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 15.července 2022 e-mailem na adresu: sarka.krtkova@avu.cz.

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.


Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na TEORII A DĚJINY SOUČASNÉHO UMĚNÍ na katedře teorie a dějin umění AVU

Pracovní náplň:

Od uchazeče/uchazečky je požadována koncepční příprava a výuka předmětů v oblasti teorie a historie současného umění. Předpokladem je vynikající orientace ve světovém i domácím uměleckém dění i v jeho teoretické a filozofické reflexi. Hledáme osobnost se schopností propojit uměleckou tvorbu s aktuálním kulturním a společenským děním. Součástí pracovní náplně je příprava magisterských studujících na písemnou část Státní závěrečné zkoušky z dějin umění, konzultování diplomových projektů studujících AVU, účast v klauzurních a diplomových komisích, podíl na výuce studujících doktorského studia a podíl na dalších aktivitách KTDU. Vítáme osobnost s vlastními výzkumnými a vědeckými projekty, které je schopna transformovat do krátkodobých učebních kurzů.

Předpoklady:

 • Pedagogické zkušenosti
 • Akademický titul minimálně magisterské úrovně uměnovědného studia
 • Doložitelná odborná publikační činnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 5
 • Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU (20.000, – CZK / ½ úvazek)

Předpokládaný nástup:

 • říjen 2022

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Kontaktní údaje
 2. Strukturovaný životopis
 3. Přehled odborné činnosti
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 5. Motivační dopis a stručná anotace navrhovaných kurzů

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami. AVU při rozhodování přihlíží ke složení pedagogického sboru a podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů a diverzitu.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 15.července 2022 e-mailem na adresu: sarka.krtkova@avu.cz.

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *