Artalk.cz

TZ: Máš umělecké střevo – Umělci po škole

Tisková zpráva / Umělci po škole Praha / 3.6. 2022

Projekt zapojil zatím největší počet současných umělkyň a umělců do hodin „výtvarky“ na pražských základních školách. Výsledky jejich práce nyní představuje pražské Centrum současného umění DOX.

Výstava školních projektů založených na participaci současných mladých umělkyň a umělců Umělci po škole! je logickým vyústěním celoroční práce.

Učitelky a učitelé výtvarné výchovy ze základních škol Prahy 7, 10 a 22 si při společných workshopech pořádaných platformou Máš umělecké střevo? v prostorách Studia DOX během školního roku vyměňovali zkušenosti například na to, jak v hodinách žáky motivovat nebo jaké jim nabízet aktuální podněty k tvorbě. Postupně rozvíjeli společně zvolené téma, jímž se v reakci na dlouhou pandemii stalo téma: Komunikace – vztah a dialog. Záštitu nad projektem převzala radní pro Kultury Prahy 7 Hanka Třeštíková a radní pro vzdělávání Mariana Čapková.

„Jedná se o skvělý projekt, který má několikanásobný efekt. Proces vzniku děl je vede k vzájemné spolupráci v rámci autorského týmu a umělci jim předávají nesmírně cenné postřehy. Velký přínos měla aktivita i pro učitele, kteří viděli při práci odborníky, a zároveň mohli sdílet zkušenosti s pedagogy z dalších škol,“ popisuje projekt David Kašpar, který je na vršovické radnici místostarostou pro oblasti školství a kultury a projekt za Prahu 10 zaštítil. Stejně situaci popisuje radní pro školství Prahy 7 Hana Šišková.

Na přípravná setkání byli pozváni také umělci a umělkyně-většinou mladí absolventi pražských uměleckých škol, kteří se následně pustili do práce s dětmi přímo ve školách. Tvůrci z nejrůznějších uměleckých oborů (malba, fotografie, konceptuální tvorba, grafika a ilustrace, scénografie, divadlo) vyučujícím a dětem nabídli svůj pohled, oblast tvorby i médium a společně postupně přicházeli na to, jak téma uchopit právě s jejich specifickou třídní skupinou.

Je zajímavé u studentů pozorovat v čem jsou jiní a v čem jsou naopak podobní naší generaci“, říká o spolupráci se studenty letošní finalistka Ceny J. Chalupeckého Olga Krykun.

„Hlavním záměrem nebylo vytvořit dokonalá díla, i když výstupy mají opravdu vysokou kvalitu. Cílem byl především sdílený zážitek a radost ze společné tvorby,“ říká vedoucí projektu, kurátorka výstavy v DOXu a členka Platformy Máš umělecké střevo? Romana Bartůňková.

Mezi participujícími umělci a umělkyněmi byli Timur Aloev, Štěpánka Bláhovcová, Olivia Fantúrová, Klaudie Hlavatá, Matouš Hrbek, Eva Jiřička, Olga Krykun, Nikola Rácová, Jakub Růžička, Tereza Sýkorová, Lenka Štěpánková a Václav Wortner.

Zapojené školy do projektu v roce 2021/2022 ZŠ Letohradská, ZŠ Strossmayerovo nám., ZŠ Korunovační, ZŠ Tusarova, FZŠ Umělecká, ZŠ Břečťanová, ZŠ Solidarita, Naše škola a ZŠ Bří Jandusů.

Výstava v Centru současného umění DOX potrvá do 12.6. 2022.

O platformě Máš umělecké střevo?
Přehlídka „Máš umělecké střevo?” vznikla v roce 2009 a od té doby se do jejího pořádání zapojily instituce jako Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX nebo Galerie Rudolfinum. Od roku 2016 je soutěž mezinárodní a spolupracuje mimo jiné se Slovenskou národní galerií (SNG) nebo Ludwig muzeem v Budapešti. Každoročně soutěž oslovuje bez rozdílu všechny střední školy a gymnázia u nás. Studenti během roku zpracovávají vždy jiné téma a posléze jej prezentují ve vybrané pořadatelské instituci, která se každý rok obměňuje. Práce jsou hodnoceny porotou odborníků, jež tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové.

Máš umělecké střevo? je vzdělávací platforma, která pořádá celoroční programy, debaty se zástupci galerijních a vzdělávacích institucí z jednotlivých zemí střední Evropy a dlouhodobě se zaměřuje na zkvalitnění výuky výtvarné výchovy ve středoevropském regionu. Mezi další aktivity platformy patří tvorba doprovodných programů pro galerie či umělecké festivaly, umisťování současných výtvarných děl do veřejného prostoru nebo vytváření koncepce uměleckého vzdělávání na základních a středních školách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *