Artalk.cz

TS: Marián Mudroch v Turčianskej galérii

Marián Mudroch: Výskumy vizuality III. / kurátori: Juraj Mojžiš, Peter Zajac / Turčianska galéria v Martine, Martin / 2. 6. – 2. 9. 2022

NÁZOV VÝSTAVY: MARIÁN MUDROCH – Výskumy vizuality III.

TERMÍN KONANIA: 2. 6. – 2. 9. 2022 

VERNISÁŽ 2. 6. 2022 o 17.30 h 

MIESTO KONANIA: Turčianska galéria v Martine, 2. poschodie

ORGANIZÁTOR: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja

KURÁTORI: Juraj Mojžiš, Peter Zajac

SPOLUPRÁCA: Adam Galko, Marian Meško

PRODUKCIA: Peter Návoj, Radoslav Pančík

GRAFICKÝ DIZAJN: Ivana Vicena

Tretie pokračovanie výstavného cyklu Turčianskej galérie Výskumy vizuality predstavuje výber diel z tvorby Mariána Mudrocha (*1945, Bratislava – † 2019, Bratislava). Kurátor výstavy  výtvarný teoretik Juraj Mojžiš v spolupráci s literárnym kritikom Petrom Zajacom v rámci cyklu interpretujú diela autorov, ktorí sa zaoberali predovšetkým analytickým skúmaním možností hraníc média, s ktorým autori pracovali. U Mariána Mudrocha ide hlavne o médium grafiky, do ktorého vstupoval kombináciou rôznych kresebných techník. Východiskom mu pritom bola fotografia a reprodukcie obrazov nielen z dejín umenia.  Výstava prezentuje už ikonické grafické cykly Mariána Mudrocha  ako sú Konvergencie. Tento cyklus začal autor vytvárať v roku 1976, ako grafické citácie a variácie Rembrandtovho portrétu prelínajúce sa so štylizovaným portrétom svojho otca, maliara Jána Mudrocha. Podobným princípom prepojil aj svetovo známe obrazy – fotografiu prvej stopy na mesiaci s monumentálnymi obrazcami na náhornej plošine Nazca v Peru. Výstava predstavuje aj série grafík z 80. rokov ako sú Zrkadlenie, Sústredenie či Meditácie, do ktorých autor prostredníctvom fotografie a fotografickej postprodukcie vnáša meditatívny výraz spojený s východnými filozofiami.  Ústredným motívom výstavy je grafický cyklus z roku 2004 Potichu, smerom dovnútra, v ktorom autor skúmal možnosti postupného procesu vytvárania a citovania z fragmentov Cranachovho či Muybridgeovho diela.

„Ak máme vidieť plochu, musíme byť niekde mimo nej v priestore.“

Marián Mudroch, 1992

Osobitými dielami výstavy je séria minimalistických objektov ako Nehybnosť pohybu.  Ide o konfiguráciu dvoch rovnakých konštrukcií z dvoch rôznych zrkadliacich materiálov uložených na zrkadlovej ploche. Pretože ide o objekt, ktorý môže byť v pokojnej fáze mobilostabilom i – počas hoci len minimálneho rozkývania – stabilomobilom jeho nespočetné konfigurácie stvárňujú Mudrochom „vividenú“ nehybnosť pohybu. Nápad, prvé skice a model objektu pochádzajú ešte zo školských čias Mariána Mudrocha, definitívne verzie z rokov 2014 – 2015.

Marián Mudroch (*25.6.1945, Bratislava – † 31.7.2019, Bratislava) absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení úžitkovej fotografie (1961 – 1965). Po jej skončení študoval na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení skla v architektúre u doc. V. Cíglera a oddelení figurálnej maľby u prof. J. Mudrocha. V rokoch 1973 až 1984 pôsobil ako pedagóg na Ľudovej škole umenia v Bratislave a v roku 1984 ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva a Vysokej škole výtvarných umení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *