Artalk.cz

 18. 5. 2022 / Katarína Balúnová: Metafyzika Mikuláša Kravjanského

Katarína Balúnová: Metafyzika Mikuláša Kravjanského / Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves / 18. 5. 2022 o 17.00 hod.

Mikuláš Kravjanský (1928 – 2020) sa narodil v Rudňanoch na Spiši. Vo svojej voľnej tvorbe sa venoval grafike, maľbe a kresbe. Nosnou bola uňho práve grafická tvorba s preferenciou techniky leptu a suchej ihly, ktorá mu umožňovala precízne vykreslenie detailov.  

Grafická a maliarska tvorba Mikuláša Kravjanského sa dá zhrnúť do viacerých tematických celkov: Metafyzika, Korene a budúcnosť civilizácie, Prírodné motívy.

Umelec bol fascinovaný otázkami existencie vesmíru, zdôrazňoval polarizované napätie medzi bytosťou a bytím a jeho náboženským a filozofickým pôvodom. Minulosť je obsiahnutá v prítomnosti v neviditeľných vrstvách pamäte. Umelec do nej siahal oboma rukami, odkrývajúc stratigrafiu rozmanitosti civilizácie, od mýtov vzdialených kultúr po utopické myšlienky romantickej kozmológie. Jeho vízie budúcnosti sú pretkané nostalgiou – vznášajúce sa mestá majú často charakter stredovekých kamenných miest. Kumulácia architektúry vytvára súrodú kubickú, či biomorfnú formu v utopickom snení o ideálnej spoločnosti. 

Azda najviac však tvorbu Mikuláša Kravjanského ovplyvnila príroda. Bola jeho učiteľkou, náručím i domovom. Prírodné motívy často personifikoval ako symbol existenciálnej prepojenosti človeka so všetkou živou aj neživou hmotou. 

Mikuláš Kravjanský v r. 1953-1958 vyštudoval Vysokú Školu Múzického Umenia, odbor scénografie u profesora Ladislava Vychodila. Pracoval pre viaceré divadlá na Slovensku (Národné divadlo v Bratislave, Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Štátne divadlo v Košiciach, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi a iné), kde navrhol scény a kostýmové kolekcie do viac ako 300 inscenácií. V roku 1964 dostal ponuku od Slovenskej Televízie v Bratislave na miesto vedúceho výtvarného oddelenia, kde mimo iných povinností navrhoval scény pre televízne inscenácie a prostredia. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde sa stal profesorom dizajnu a divadla na Humber College v Toronte a súbežne navrhoval scény pre miestne divadlá a televíziu. Popri pracovných povinnostiach umelec rozvíjal svoju voľnú tvorbu, najmä v oblasti tradičných grafických techník. Na základe exkluzívnej ponuky od vydavateľa z Floridy sa presťahoval do USA, kde neskôr pracoval pre Newyorský Metropolitan Art. V r. 1998 sa umelec vrátil do Kanady, aby tam našiel súzvuk s miestnou prírodou, ktorá mu pripomínala lesy rodného Spiša.   

Projekt z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *